Loading...
Categorii


· mai multe evenimente
Categorii

Viziune

Editura Şcoala Ardeleană asumă deschis şi nuanţat idealuri şi perspective legate de numele istoric pe care a ales să-l poarte. Înfiinţată în inima Transilvaniei, într-o Cetate a şcolilor înalte, ea îşi propune să continue tradiţia „renaşterii ardelene” (D. Popovici), dar şi să ţină pasul cu imperativele bulversatului prezent.
Proiectele sale sunt legate de valorificarea patrimoniului cultural al Ardealului, cu deschidere – niciodată ignorată în acest spaţiu – spre toate zonele locuite de români şi cu efortul integrării fireşti în universalitate.
Echipa noastră crede în cunoaştere, în raţiune, în rostul cărţii. Respectă truda înaintaşilor şi urmează modelul „luminătorilor”, conştientă că, în numele moştenirii de ei lăsată, are încă de împlinit o datorie.
Lucian Blaga scria: erau „chinuiţi de cugetul foarte lucid că trebuiau, în răstimpul unei vieţi, să ridice un popor, rămas cu secole în urmă, la înălţimea unui «veac prea luminat». Ei se simt chemaţi să împlinească năvalnic, ca la început de lume, pornind de la nimic, ceea ce istoria neglijase vreme de o mie de ani”. Miracolul se va repeta în interbelic, când Unirea cea Mare coagulează nebănuite energii spirituale şi o voinţă de înălţare niciodată secată.
Credem că nevoia de „luminători” nu s-a stins în vremea noastră. Avem avântata naivitate de a paria pe Carte ca mijloc ideal de propăşire şi ca si(n)gur garant al viitorului unui neam.
Editura Şcoala Ardeleană promite colaboratorilor ei sobrietate, simţ de răspundere, promptitudine, onestitate, stare de veghe („Ardealul a reprezentat starea noastră de veghe […] pe planul spiritualităţii româneşti, centrul nostru naţional este în Transilvania, în acea «învăţată Transilvanie – spunea cândva Bălcescu –, azil vecinic al naţionalităţii române»” – Constantin Noica).
Cu profesionişti încercaţi, ea e interesată deopotrivă de limbă şi literatură, de istorie, filosofie şi sociologie, de ştiinţe şi de arte.
Atentă cu precădere la ce se scrie şi se gândeşte în zona Transilvaniei, îşi deschide generos porţile autorilor din toate colţurile ţării.
Pe „vasta scenă a Transilvaniei” (Mircea Zaciu), Editura noastră îşi doreşte să fie unul dintre regizorii de soi.