Facebook


· mai multe evenimente
Facebook

Universitas - Seria Pedagogie

Managementul organizației școlare. Implicații ale managementului democratic-participativ. Studiu de caz
Managementul organizației școlare. Implicații ale managementului democratic-participativ. Studiu de caz

Etichete:

  • An apariție: 2020
  • ISBN/ISSN: 978-606-797-522-2
  • Format: 16x23cm
  • Pagini: 378

Preț: 40.00 Lei

Adaugă în coș:         
       

Ediția a II-a, revăzută și adăugită. Prefață de Prof. univ. dr. habil. Ion Albulescu

Volum editat împreună cu Editura Eikon

Prin fundamentele sale teoretice, prin câmpul şi metodologia de investigare, lucrarea de faţă are valoare de model sau prototip, utilă atât pentru decidenţii educaţionali, cât şi pentru publicul larg cu preocupări în domeniu. Fiind un volum de Pedagogie, apreciat ca o reuşită articulare de date relevante teoretice şi practic-aplicative în sfera managementului educaţional, îl propunem cu încredere spre lectură studenţilor şi specialiştilor din domeniu. (Prof. univ. dr. habil. Ion Albulescu)

* * *

Recomandarea pentru implementarea managementului democratic-participativ la nivelul organizaţiilor şcolare se bazează pe cercetarea prezentată, care ar putea să constituie o contribuţie la afirmarea managementului în educaţie ca abordare pedagogică interdisciplinară, ca o perspectivă unificatoare şi integrativă a unor elemente ştiinţifice şi achiziţii ce provin din ştiinţe particulare, cu constatări desprinse din experienţa practică de conducere. (Adriana Denisa Manea)

* * *

ADRIANA DENISA MANEA este cadru didactic universitar la Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Absolventă a Liceului Pedagogic Năsăud, este licențiată în Psihologie și a obținut în 2010 un doctorat în Ştiinţe ale Educaţiei. Activitatea didactică și de cercetare acoperă o gamă largă de domenii de interes în psihopedagogie, îndeplinind funcția de educatoare, învățătoare, profesor de psihopedagogie specială, psiholog şi manager școlar. Activitatea publicistică s-a concretizat în două volume ca autor unic, două volume în calitate de coautor, 9 volume de specialitate coordonate (2 ca unic coordonator, 7 în colaborare), peste 100 de publicații (34 de capitole, 36 de articole/studii indexate în baze de date internaționale, peste 45 de articole publicate în volume ale unor manifestări științifice internaționale şi naţionale).

Comentarii: 0