Loading...

Educația incluzivă. Teorie și aplicații

Educația incluzivă. Teorie și aplicații

Educația incluzivă. Teorie și aplicații

Colecții: Universitas - Seria Pedagogie

Etichete:
  • An apariție: 2020
  • ISBN 978-606-797-510-9
  • Format: 16x23cm
  • Pagini: 244

Preț: 30.00 Lei

Adaugă în coș:
       

Ediția a II-a, revăzută și adăugită. Prefață de Prof. univ. dr. habil. Cristian Stan

Volum editat împreună cu Editura Eikon

Prin tematica abordată, deschiderile teoretice și praxiologice avansate, cartea de față oferă atât cititorilor de specialitate, cât și publicului larg oportunitatea familiarizării cu abordările moderne privind problematica educației incluzive. [...] Astfel, lucrarea propusă cititorului se situează pe coordonatele provocărilor teoretice și praxiologice, oferind nu doar prescripţii metodologice, ci și un serios prilej de reflecţie în raport cu educaţia, şcoala și societatea incluzivă. (Prof. univ. dr. habil. Cristian Stan)

* * *

De remarcat că ar fi potrivit ca sintagma CES (cerinţe educative speciale sau cerinţe educaţionale specifice) să fie înlocuită cu CI (cerinţe individualizate) cu scopul de a elimina etichetele injuste cauzate de prejudecăți și de a evidenţia nevoia de valorizare a potențialului individual, a diferenţelor, a respectării unicităţii persoanei conform  principiului învăţării centrate pe elev şi al pedagogiei angajamentului. (Adriana Denisa Manea)

* * *

ADRIANA DENISA MANEA este cadru didactic universitar la Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Absolventă a Liceului Pedagogic Năsăud, este licențiată în Psihologie și a obținut în 2010 un doctorat în Ştiinţe ale Educaţiei. Activitatea didactică și de cercetare acoperă o gamă largă de domenii de interes în psihopedagogie, îndeplinind funcția de educatoare, învățătoare, profesor de psihopedagogie specială, psiholog şi manager școlar. Activitatea publicistică s-a concretizat în două volume ca autor unic, două volume în calitate de coautor, 9 volume de specialitate coordonate (2 ca unic coordonator, 7 în colaborare), peste 100 de publicații (34 de capitole, 36 de articole/studii indexate în baze de date internaționale, peste 45 de articole publicate în volume ale unor manifestări științifice internaționale şi naţionale).