Loading...

Scriitorii şi filmul

Scriitorii şi filmul

Scriitorii şi filmul

Colecții: TIFF Cinefil

  • An apariție: 2015
  • ISBN 978-606-8699-54-7
  • Format: 13x20cm
  • Pagini: 166
 Stoc 0 
       

Colecția TIFF Cinefil este coordonată de Ioan-Pavel Azap și promovată de Festivalul Internațional de Film Transilvania

 

Textul acestei cărţi a fost, inițial, substanța unor contribuții dedicate revistei „Viața Românească”, care a găzduit cu generozitate și înțelegere comentariile mele despre film. Am adăugat câteva informații necesare viitorului istoric de film fără a avea orgoliul emiterii unor judecăți de valoare pentru fiecare titlu comentat.
Ceea ce propun virtualilor mei cititori este un inventar al dialogului cinema-literatură, și nu o situare axiologică a ecranizării, așa cum a fost abordată de cineaști, drept obediență, prelucrare, contestare, refuz al comandamentelor epocii, în conflictul cu societatea comunistă.
Sunt istorici și critici de film cu abordări substanțiale în acest fascinant dialog al literaturii cu filmul (printre ei, Călin Căliman, Grid Modorcea, Ioan Lazăr, Tudor Caranfil, Viorel Domenico, Dana Duma, Cristina Corciovescu, Manuela Cernat etc., etc. – trebuie să cer scuze celor pe care nu i-am citat, dar nu i-am uitat.)
În 2014, ajutat de președintele Uniunii Cineaștilor, regizorul Laurențiu Damian, și cu complicitatea bonomă a unor colegi precum Mircea Bunescu, Nicolae Iliescu, Corneliu Leu, Vasile Neagoe, Ștefan Velniciuc am inițiat un Festival de film dedicat ecranizărilor.
Ideea noastră, materializată în zilele în care serbam și Limba română (sfârșit de august) și difuzată pe Internet de scriitorul Corneliu Leu, a început a fi imitată (6-8 aprilie 2015 la Cinemateca Română, și alte manifestări în centre județene).
Semn este că dialogul comentat și inventariat în paginile volumului de faţă este unul de substanță, peren și cu multe surprize viitoare pentru cinefili. (Călin Stănculescu)

* * *

Călin Stănculescu s-a născut la 6 aprilie 1942, în Buzău. Licenţiat al Facultăţii de Filologie a Universităţii bucureştene, secţia Limba şi Literatura Română (1968). Între 1965-1991, colaborări la: Viaţa StudenţeascăAmfiteatruInformaţia BucureştiuluiAteneuAstraTomisFăcliaFlacăraLuceafărulViaţa RomâneascăAlmanahul Uniunii ScriitorilorTehniumContemporanulCinemaNoul Cinema. Redactor la Scânteia tineretului (1968-1977), Ştiinţă şi tehnică (1977-1991), România liberă (1991-2006). Prezent cu cronică de film la revistele Luceafărul de dimineaţăViaţa RomâneascăBucureştiul literar şi artistic.
Începând din 1978, membru în numeroase jurii la festivaluri de film naţionale şi internaţionale (Salonic, Soci, Istanbul).
A tradus din limba franceză cartea lui Radu Gabrea, Werner Herzog şi mistica renană (Ed. Capitel, Bucureşti, 2004) – Premiul Uniunii Cineaştilor.
Prezent în volumele colective: Cinema 2000 (Ed. Victor, Bucureşti, 2000), Cinema şi televiziune (Ed. Hyperion, Bucureşti, 2003), Cineromit – „Il sogno della Cinecitta romena. 1941-1946” (Roma, 2003), Tendinţe în filmul european (Ed. Victor, Bucureşti, 2003) ş.a.
Volume personale publicate: Cartea şi filmul (Centenarul Cinematografului Românesc, colecție editată de Uniunea Cineaștilor din România, Ed. Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2011); Radu Gabrea. Biografia unei opere (Ed. Noi Media Print, Bucureşti, 2012) – Premiul Uniunii Cineaştilor.
Membru al Asociaţiei Criticilor de Film a Uniunii Cineaştilor din România (din 1970); membru al secţiei române a FIPRESCI (din 1992).
Medalia „100 de Ani de Cinema Românesc” conferită de Uniunea Cineaştilor (1996).

Writers and film

 

The TIFF Cinema Fan collection is coordinated by Ioan-Pavel Azap and promoted by Transyylvania International Film Festival.

 

The text of this book was initially the substance of some contributions for the „Viața Românească” (Romanian Life) magazine which hosted my glosses on film with generosity and understanding. I have added some information necessary to a future film historian, without the vainglory of emitting value judgements for any title commented upon.
What I present to my virtual readers is an inventory of the cinema-literature dialogue and not an axiological placement of adaptation, as undertaken by filmmakers, as obedience, remaking, disputation, refusal of the period commandments, in conflict with communist society.
There are film historians and critics with substantial approaches in this fascinating dialogue of literature and cinema (among them Calin Caliman, Grid Modorcea, Ioan Lazar, Tudor Caranfil, Viorel Domenico, Dana Duma, Cristina Corciovescu, Manuela Cernat, etc. – I must apologize to those I have not quoted, but I did not forget them.)
In 2014, with the help of director Laurentiu Damian, president of the Filmmakers’ Union, and the genial abetment of such colleagues as Mircea Bunescu, Nicolae Iliescu, Corneliu Leu, Vasile Neagoe, Stefan Velniciuc, I have initiated a film festival dedicated to film adaptations.
Our idea, materialized in days when we were also celebrating the Romanian language (end of August) and disseminated on the Internet by writer Corneliu Leu, began to be imitated (April 6th-8th in 2015 at the Romanian Cinematheque and other events in county centers).
It is a sign that the dialogue we reviewed and inventoried in the present volume’s pages is substantial, perennial and with many future surprises for moviegoers. (Călin Stănculescu)