Facebook


· mai multe evenimente
Facebook

Seria de autor Ioan-Aurel Pop

„Din mâinile valahilor schismatici...”. Românii şi puterea în Regatul Ungariei medievale (secolele XIII‑XIV)
„Din mâinile valahilor schismatici...”. Românii şi puterea în Regatul Ungariei medievale (secolele XIII‑XIV)
  • An apariție: 2017
  • ISBN/ISSN: 978-606-797-116-3
  • Format: 16x23cm
  • Pagini: 530

Preț: 69.90 Lei

Adaugă în coș:         
       

Ediția a II‑a revăzută, adăugită și ilustrată
Proiect editorial dedicat Centenarului Marii Uniri, apărut sub egida Academiei Române - Centrul de Studii Transilvane și recomandat de Revista SINTEZA

 

Românii au fost la putere în Transilvania secolelor al XIII-lea şi al XIV-lea, alături de nobili, de saşi şi de secui, dar tot atunci a început şi s-a produs treptat, dar implacabil, îndepărtarea lor ca grup distinct de la conducere. Mai întâi, ei erau de credinţă „grecească” şi – conform mentalităţii timpului – nu mai puteau fi la putere într-un stat de credinţă „latină”, campion al misionarismului catolic, într-un stat care se revendica drept „apostolic” şi „marianic” (protejat de Fecioara Maria), având menirea declarată să lupte pe toate căile, inclusiv cu armele, contra „păgânilor, a ereticilor şi a schismaticilor”.
S‑a văzut repede că aceşti români cuprinşi în Transilvania şi în Ungaria prelungeau masa poporului lor situat spre sud şi spre est, că erau nesiguri în fidelitatea lor faţă de rege şi coroană, că întreţineau, la început mai mult inconştient şi intuitiv, legături cu fraţii lor de peste munţi, de care îi legau atâtea caracteristici comune, inclusiv vechi formaţiuni politice care „încălecau” Carpaţii.
Încrederea autorităţilor oficiale ale Transilvaniei şi Ungariei în români a început să scadă, pe măsură ce sporea suspiciunea românilor faţă de aceste autorităţi. Era tot mai clar că, în stăpânirea solidă şi în exploatarea Transilvaniei, autorităţile nu se puteau baza prea serios pe români. Mult mai de încredere pentru rege şi apropiaţii săi erau nobilii (cei făcuţi nobili de către suveran), saşii, secuii etc., adică acele grupuri de oameni – majoritatea colonişti, veniţi mai de departe sau mai de‑aproape – dăruite cu pământuri şi apoi cu largi privilegii. (Ioan-Aurel Pop)

* * *

Ioan-Aurel Pop este un istoric român, profesor universitar și membru al Academiei Române. Director al Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române, a condus şi Institutul Cultural Român din New York (S.U.A.), precum și Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția (Italia). Din martie 2012, este Rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Din 2015, este președintele Comitetului Național al Istoricilor din România și reprezentantul României în Comitetul Internațional de Științe Istorice. Membru în diverse academii și organizații științifice naționale și internaționale, visiting professor al unor universităţi din S.U.A., Franţa şi Italia, acad. prof. Ioan-Aurel Pop este, de asemenea, autor a peste cincizeci (50) de cărți, tratate și manuale, și a peste trei sute (300) de studii și articole, publicate la edituri de prestigiu și în periodice din peste 20 de țări din Europa, America și Asia. Temele predilecte de cercetare fac parte din domeniul istoriei medievale și moderne timpurii: instituții ale Transilvaniei, relații între Țările Române, națiunea medievală, raporturi româno-maghiare, paleografia latină și limba latină ca limbă a izvoarelor.

 

 

„From the hands of schismatic Wallachians… ”. Romanians and power in the medieval Kingdom of Hungary (13th-14th centuries)

 

Second edition revised, expanded and illustrated
An editorial project dedicated to the Great Union Centenary, published under the aegis of the Romanian Academy – Center for Transylvanian Studies and recommended by SINTEZA magazine.

 

Romanians were in power In Transylvania during the 13th and 14th centuries, alongside  Hungarian nobility, Saxons and Szeklers, but at the same time their removal from leadership as a distinct group began and unfolded gradually, but relentlessly. First of all, they were of “Greek" faith  and – according to mentalities of the time – could no longer be in power in a state of “latin” faith, champion of Catholic missionary work, a state that claimed itself as “apostolic” and “marianic” (protected by the Virgin Mary), having stated for itself a calling to fight by all means, including  weaponry, against “pagans, heretics and schismatics”.
It became quickly apparent that these Romanians comprised in Transylvania and Hungary were extending the mass of their people situated southwards and eastwards, were of uncertain loyalty to king and crown, were entertaining – at first unconsciously and Intuitively – liaisons with their brethren across the mountains, being linked to them by so many common features, including old political formations that were “straddling” the Carpathians.
The trust in Romanians of the official authorities of Transylvania and Hungary began to wane as Romanians’ own suspicions about these authorities increased. It was more and more clear that in their solid dominance and exploitation of Transylvania authorities could not seriously rely on Romanians. Far more trustworthy for the king and his close aides were the nobles (ennobled by the sovereign), Saxons, Szeklers, etc., namely those groups of people – mostly colonists, arrived from farther or closer quarters – that were gifted lands and then broad privileges. (Ioan-Aurel Pop)

Comentarii: 0