Loading...

„Nu e nebun cine vrea”. Introducere în psihanaliza lacaniană. Teoria și clinica psihozelor

„Nu e nebun cine vrea”. Introducere în psihanaliza lacaniană. Teoria și clinica psihozelor

„Nu e nebun cine vrea”. Introducere în psihanaliza lacaniană. Teoria și clinica psihozelor

Colecții: Oriens

Etichete:Ediție îngrijită de:  • An apariție: 2017
  • ISBN 978-606-797-220-7
  • Format: 13x20cm
  • Pagini: 266

Preț: 30.00 Lei

Adaugă în coș:
       

Ediție îngrijită de Virgil Ciomoș și Radu Țurcanu

 

„Nebunia omului nu este nici pe departe un fapt care ţine de fragilităţile organismului său; ea este virtualitatea permanentă a unei falii deschise în chiar esenţa sa. Departe de a fi o «insultă» pentru libertate, nebunia este tovarăşa ei cea mai fidelă, ea îi urmează mişcările precum o umbră. Fiinţa omului nu numai că nu poate fi înţeleasă în afara nebuniei, dar ea nici n-ar fi fiinţă a omului dacă n-ar purta în ea nebunia ca limită a libertăţii sale. Şi, ca să punctez aceste cuvinte sobre cu umorul tinereţilor noastre, adaug că, aşa cum am scris într-o formulă lapidară pe peretele camerei noastre de gardă, «Nu este nebun cine vrea»”. (Jacques Lacan, Discurs despre cauzalitatea psihică)

* * *

Cuprins

Radu Țurcanu, Cuvânt înainte
Bernard Nominé, Îngerul ales al lui Dali sau Ce este o femeie pentru un bărbat psihotic?
Colette Soler, Mania: păcat de moarte
Françoise Gorog, „Vinovat?” - „Nevinovat”?
Luis Izcovich, Iubirea și litera în psihoză
Michel Bousseyroux, Inconștientul și corpul în isterie și în schizofrenie
Radu Țurcanu, Faptul clinic ca fapt de transfer
Françoise și Jean-Jacques Gorog, Întrebări privitoare la structura psihozei maniaco-depresive
Radu Țurcanu, Glosar de termeni lacanieni 

* * *

Omul contemporan va trebui să găsească un alt Răsărit – cel „de sus”. E ceea ce Colecţia ORIENS vă propune: recuperarea unei anume verticalităţi. Ea promovează apropierea dintre două discipline ale Spiritului – filosofia şi psihanaliza –, mizând pe adagiul din Exod care ne avertizează că Fiinţa este Persoana. Şi invers.

“You don’t go crazy by wanting it”. Introduction to Lacanian Psychoanalisys. Theoretical and Clinical Approach to Psychosis 

 

An edition supervised by Virgil Ciomoș and Radu Țurcanu
Authors: Radu Țurcanu, Bernard Nominé, Colette Soler, Françoise Gorog, Luis Izcovich, Michel Bousseyroux, Jean-Jacques Gorog.

 

 “Madness is by no means something that has to do with the frailty of man’s organism; it is the permanent virtuality of an open rift in his very essence. Far from it being an “insult” to freedom, madness is its most faithfull companion, it follows its movements like a shadow. Not only would it be impossible to understand man’s being without its madness, but it would not be man’s being if it would not cary the madness inside as a limit to its freedom. And, to ease off these sober remarks with the humour of our youth, it is yet true that, as we wrote on the wall in our doctors’ mess using this lapidary formula «You don’t go crazy by wanting it»” (Jacques Lacan, Presentation on Psychical Causality)