Facebook


· mai multe evenimente
Facebook

Istorie universală

Cehi, slovaci şi români în veacurile XIII-XVI
Cehi, slovaci şi români în veacurile XIII-XVI
  • An apariție: 2017
  • ISBN/ISSN: 978-606-8770-44-4
  • Format: 17x24cm
  • Pagini: 538
 Stoc 0 
       

Proiect editorial dedicat Centenarului Marii Uniri, apărut sub egida Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj
Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Nicolae Edroiu
Colecția Istorie universală este coordonată de Prof. Univ. Dr. Vasile Pușcaș

 

Lumea de astăzi este compusă din mai multe lumi care conviețuiesc într-o strânsă interdependență. Evoluția contemporană este foarte accelerată și complexă. Pentru a înțelege și a explica ceea ce ni se întâmplă, trebuie să recurgem la interdisciplinaritate. Istoria este, cum spunea Nicolae Iorga, o știință totală. Iar istoria universală este una dintre căile cele mai eficiente de a ajunge la cunoașterea socială de care avem atât de multă nevoie. Prin reeditarea lucrării profesorului Mihail P. Dan despre relațiile românilor cu popoare din Europa Centrală, Editura Școala Ardeleană și-a propus să deschidă o Colecție de Istorie universală. Sunt convins că aceasta va oferi o mai bună cunoaștere și înțelegere istoriei noastre naționale, contextului ei european și internațional. (Vasile Pușcaș)

* * *

Lucrarea Cehi, slovaci şi români în veacurile XIII-XVI este astăzi o raritate bibliografică. Apărută la Sibiu în anul 1944, când Institutul de Istorie Naţională din Cluj se găsea în refugiul sibian impus de ocupaţia ungaro-horthystă asupra părţii de nord-est a Transilvaniei, difuzarea i s-a făcut cu dificultate, multe din exemplarele ediţiei dispărând în condiţiile repetatelor mutări ale Institutului şi Bibliotecii acestuia în faţa bombardamentelor. După revenirea la Cluj, în vara anului 1945, exemplare din tiraj s-au distribuit, cu greu, instituţiilor de profil şi cercetătorilor din domeniu, multe însă pierzându-se. Importanţa sub aspect ştiinţific a lucrării profesorului Mihail P. Dan pentru studiile referitoare la raporturile româno-ceho-slovace a rămas însă intactă datorită, în primul rând, vastei şi profundei documentaţii istorice asupra subiectului, modalităţilor de abordare a lui. (Nicolae Edroiu)

Czechs, Slovaks and Romanians in the 13th-16th centuries

 

An editorial project dedicated to the Great Union Centenary, published under the aegis of Salaj County Center for Culture and Arts
Edition curated and introductory study by Nicolae Edroiu
The Universal History collection is coordinated by Prof. Vasile Pușcaș, PhD

 

Today’s world is made up of several worlds living together in close interdependence. Present-day evolution is very accelerated and complex. In order to understand and explain what’s happening to us we have to resort to interdisciplinarity. As Nicolae Iorga said, history is a total science. And universal history is one of the most efficient ways to arrive to the social knowledge we need so much. By republishing Professor Mihail P. Dan’s work about the relations between Romanians and Central European peoples, Transylvanian School Publishing House pledged to open a Collection of Universal History. I am certain that it will offer a better knowledge and understanding for our national history and its European and international context. (Vasile Pușcaș)

* * *

Czechs, Slovaks and Romanians in the 13th-16th centuries is a bibliographic rarity nowadays. Published in Sibiu in 1944, while the Cluj Institute of National History was taking the refuge imposed by Hungarian horthyst occupation of northeastern Transylvania, its circulation was difficult, many of the edition’s copies disappearing due to the many displacements of the Institute and its Library while facing bombardments. After returning to Cluj in the summer of 1945, some copies were barely distributed to institutions and researchers in the field, many being lost however. The scientific importance of Professor Mihail P. Dan’s work for studies referring to Romanian- Czechoslovakian relations has yet remained intact due first and foremost to the vast and profound historical documentation and the ways of dealing with the subject. (Nicolae Edroiu)

Comentarii: 0