Loading...

Europa de Est și politica de forță a Marilor Puteri. Chestiunea Transilvaniei în anii 1940-1946 (eBook)

Europa de Est și politica de forță a Marilor Puteri. Chestiunea Transilvaniei în anii 1940-1946 (eBook)

Europa de Est și politica de forță a Marilor Puteri. Chestiunea Transilvaniei în anii 1940-1946 (eBook)

Colecții: Istorie contemporană

  • An apariție: 2022
  • ISBN 978-606-797-852-0
  • Format: 16x23
  • Pagini: 326

Preț: 48.00 Lei

Adaugă în coș:
       

Ediție în limba română și Prefață de Onufrie Vințeler
Traducere din limba rusă de Marta Beuran și Emil Vințeler
Imagine copertă: Historia Transylvaniae: Transylvania in Five Centuries of Cartography,
                           Editura Institutului Cultural Român, 2018, p. 168

Colecția Istorie contemporană este coordonată de Prof. univ. dr. Vasile Pușcaș

 

Studiile și cercetările istoriografice ale lui T.M. Islamov și T.A. Pokivailova despre atitudinea Moscovei și a Cancelariilor altor Mari Puteri față de Transilvania în secolul al XX-lea au fost cunoscute de către istoricii români ai epocii contemporane prin câteva fragmente incluse în unele publicații de specialitate. Îi datorăm Profesorului Universității clujene Onufrie Vințeler, bun cunoscător al istoriei aceluiași subiect și al limbii ruse, această ediție în limba română a lucrării celor doi istorici menționați și, în felul acesta, posibilitatea ca modul de abordare, de către istoriografia rusă a zilelor noastre, a unei teme sensibile de istorie românească să fie cunoscut și de publicul larg din România. Documentată în arhivele istorice rusești și corelată cercetărilor istoriografice internaționale, cartea aduce clarificări importante și interpretări interesante ale implicării Moscovei în proiecția unei așa-numite „probleme transilvane” în desfășurarea unor episoade ale istoriei central-est europene și europene din ultimul veac. Cititorul de astăzi al acestei lucrări poate înțelege mai bine cum a fost creată și utilizată „chestiunea Transilvaniei” în elaborarea unor politici regionale de către Rusia/URSS, dar și de alte Mari Puteri. Cunoașterea obiectivelor și mecanismelor prin care acei actori internaționali s-au raportat la Transilvania și România, dar și la alte state din zona noastră, ne poate oferi lecții clare dacă avem curajul să ne gândim cu seriozitate la viitor. (Vasile Pușcaș)

* * *

Cuprins

Prefață (de Onufrie Vințeler)

Introducere

     Modul de a pune problema

     Istoriografia și izvoarele

          1. Literatura istorică

          2. Arhive

          3. Publicațiile documentelor

Capitolul 1. Ce este Transilvania? Scurt studiu istoric

Capitolul 2. Transilvania în contextul rivalității dintre URSS și puterile europene în Europa de Est,
                   în ajunul și în perioada de început a celui de-al Doilea Război Mondial

Capitolul 3. Litigiul teritorial maghiaro român și pozițiile Marilor Puteri (22 iunie 1940-martie 1945)

     Transilvania – monedă de schimb în lupta pentru putere

     Restituirea Transilvaniei de Nord României

Capitolul 4. Problema transilvană la sesiunile SMID și la Conferința de pace de la Paris (1945 1946)

În loc de încheiere. Transilvania contemporană: problemele există, discuțiile continuă

Index de nume

* * *

TOFIK MUSLIMOVICI ISLAMOV este considerat în Rusia drept un specialist de seamă în istoria Austriei, Ungariei, în problemele relațiilor internaționale din Europa Centrală în epoca modernă. E autorul a numeroase lucrări, unele dedicate istoriei Transilvaniei. Este cunoscut ca specialist nu numai în Rusia, ci și peste hotare.

* * *

TATIANA ANDREEVNA POKIVAILOVA este specialistă în istoria modernă și contemporană a României și a țărilor Europei Centrale și de Sud-Est. Este autoare a numeroase monografii, articole și studii, precum și editor al unor volume colective dedicate studiului unor aspecte ale dezvoltării istorice a României. În anul 2008, a publicat monografia Europa de Est și politica de forță a Marilor Puteri, în colaborare cu T.M. Islamov. Lucrările acesteia cu privire la România sunt cunoscute și apreciate de specialiștii români. De asemenea, a ocupat funcția de secretar științific din partea Rusiei în cadrul Comisiei istoricilor din Rusia și România.