Loading...

Periculoasele derive. Reflecții asupra unui prezent fără viitor

Periculoasele derive. Reflecții asupra unui prezent fără viitor

Periculoasele derive. Reflecții asupra unui prezent fără viitor

Colecții: Istorie contemporană

  • An apariție: 2019
  • ISBN 978‐606‐797‐368‐6
  • Format: 16x23cm
  • Pagini: 502

Preț: 55.00 Lei
Prețul de vânzare: 49.50 Lei
Reducere   10%

Adaugă în coș:
       

Prefață de Vasile Pușcaș
Carte recomandată de Revista Sinteza
Imagine coperta I: Silvano Braido, Organistul din pădure, 2013, acrilic și ulei pe pânză, 170x200cm
Colecția Istorie contemporană este coordonată de Prof. univ. dr. Vasile Pușcaș

 

Periculoasele derive. Reflecții asupra unui prezent fără viitor este un volum care ne atrage atenția asupra numeroaselor dezechilibre din societatea contemporană internațională. Situație care nu devine periculoasă decât atunci când state, corporații, lideri și organizații regionale/globale neglijează gestionarea adecvată și la timp a respectivelor debalansări. Preocupare care ar trebui să fie permanentă în mintea și acțiunea liderilor și cetățenilor Planetei. Din textele incluse în acest volum transpare îngrijorarea autorului față de modul cum în diferite zone ale globului, inclusiv în cea europeană, sunt gestionate problemele prezentului și viitorului. Grigore Arbore este un optimist și consideră că omenirea ar trebui să evite repetarea unor greșeli ale trecutului și să învețe a trăi în comuniunea valorilor umaniste pe care înaintașii ni le‑au oferit, sugerând, precum o făcea și Vasile Pârvan, că datoria generațiilor de azi și de mâine este să contribuie mereu la umanizarea lumii. Actualul volum de eseuri al distinsului cărturar care este Grigore Arbore ni se adresează nouă, celor care suntem în căutarea unei căi de evoluție pentru secolul al XXI‑lea. (Vasile Pușcaș)

* * *

De câteva eșantioane din problematicile cu care s‑a confruntat această lume în ultimii ani m‑am ocupat în paginile din această carte. Uneori ele sunt reprezentative pentru ce se întâmplă la scară regională, alteori, pentru fenomene ce își lasă amprente asupra cursului întregului sistem economic și politic mondial. Alteori au o relevanță care, deși transcende frontierele naționale, nu are decât efecte limitate în jurul lor. Mini‑ciclurile de articole „pe temă” nu încheagă un întreg, ele sunt fragmente, însă dintr‑un cadru global ce nu poate să nu genereze neliniști. Din când în când omenirea își aduce aminte că trebuie să supraviețuiască și trage semnale de alarmă. (Grigore Arbore)

* * *

Grigore Arbore (pseudonimul literar al lui Grigore Popescu) s‑a născut la 11 iunie 1943 în comuna Pietroșița, Dâmbovița. A parcurs studiile universitare la Cluj și București, finalizate cu specializarea în istoria lumii antice și arheologie. A refăcut parcursul universitar obținând licența în istoria artei și doctoratul în teoria și istoria criticii de artă la Scuola Normale Superiore di Pisa (1975). A predat Istoria culturii europene și Istoria artei la Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu” (1970‑1973) și la Universitățile din Pisa, Ferrara și Universitatea de Arhitectură din Veneția (după ce a emigrat în Italia în 1987). În țară a publicat, înainte de 1987, numeroase cărți de istoria artei, foarte apreciate, unele devenite repere în învățământul universitar umanistic de istoria artei: Piero della Francesca (1974); Futurismul (1975); Cetatea ideală în viziunea Renașterii (1978), Forma ca viziune. Bernini și stilistica barocului (1984). De asemenea, este autorul a zece volume de poezie care s‑au bucurat de succes și de o bună receptare critică. Din 1989 a lucrat în cadrul Consiliului Național de Cercetare din Italia, mai întâi ca cercetător, apoi ca expert național, fiind ulterior senior scientist și director pentru tehnologie în cadrul aceleiași structuri. În Italia, în paralel cu activitatea științifică, a fost membru, din 1987, al Comitetului Științific al „Electa”, editură de prim‑plan la nivel mondial în ce privește publicarea de cărți de istoria artei și culturii și istoria arhitecturii. A îngrijit volume din categoria „Mari opere” și a planificat, coordonat și a fost coautor al colecției „Pictura în Europa”. Lucrarea sa Arta în timpul monarhiilor absolute (1997) este una de referință în bibliografiile universitare pentru arta europeană în faza înfloririi barocului. A coordonat științific realizarea unor mari expoziții de istoria artei și culturii, acordând o deosebită atenție promovării valorilor culturale ale României (De la Antonello la Rembrandt – Milano, 1996; Dacii – Florența, 1997; Omul de Aur – Mantova, 1998; Traian: la hotarele Imperiului – Ancona, 1998; Creștini din Orient – Triest, 1999; Siberia, oamenii fluviilor înghețate – Triest, 2001 etc.). A îngrijit volume dedicate științei și tehnologiei bunurilor culturale, culturilor antice din stepele nord‑pontice, relațiilor culturale între Țările Române și Veneția. A fost director de cercetare al Fundației Casa Regiunilor Mediteranei, organ guvernamental (2006‑2011). A publicat, la Editura RAO, volumele pe teme social‑politice și culturale Libertatea fără democrație și „glonțul de aur” (2005) și Destrămări Multicolore (2007). În 2014, cartea sa Isus între tâlhari, conținând studii de istoria artei și culturii, a primit Premiul Academiei Române pentru Istoria artei. În același an i s‑a conferit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca. În 2017 a publicat antologia de poeme Apa de  zăpadă (Ed. Școala Ardeleană), iar din decembrie 2018 este Directorul Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică din Veneția.

The dangerous drifts. Reflections upon a present with no future

 

Preface by Vasile Pușcaș
A book recommended by
SINTEZA magazine
Front cover picture: Silvano Braido, The organist in the forest, 2013, acrylic and oil on canvas, 170x200cm
The Contemporary History collection is coordinated by Prof. Vasile Pușcaș, PhD

 

The dangerous drifts. Reflections upon a present with no future is a book that draws our attention upon the multiple imbalances in contemporary international society. A situation that does not become dangerous except when states, corporations, leaders and regional/global organizations neglect adequate and timely management of the respective disbalances. This preoccupation should be permanent in the minds and action of the planet’s leaders and citizens. From the texts included in this volume transpires the author’s concern about the manner in which problems of the present and the future are being handled in different areas of the globe, including the European one. Grigore Arbore is an optimist and considers that mankind should avoid repeating some mistakes of the past and should learn to live in the humanistic values communion offered to us by our forefathers, suggesting, as Vasile Parvan did, that the duty of today’s and tomorrow’s generations is to always make a contribution towards humanizing the world. The present book of essays by the distinguished scholar that is Grigore Arbore is aimed at us, those who are seeking a way of evolution for the 21st century. (Vasile Pușcaș)

* * *

I have dealt in the pages of this book with several samples of the issues that the world has faced in recent years. Sometimes they are representative for what is happening  at a regional scale, at times for phenomena that leave their marks upon the course of the entire global economic and political system. Yet sometimes they have a relevancy that, while transcending national frontiers, only has limited effects around them. The mini-cycles of “thematic” articles do not shape a whole, they are but fragments, yet from a global frame that can’t help generating anxieties. Every once in a while mankind reminds itself that it needs to survive and rings the warning bells. (Grigore Arbore)

eBook
Trianon, Trianon! A Century of Political Revisionist Mythology (eBook)
Trianon, Trianon! A Century of Political Revisionist Mythology (eBook)
Iuliu Maniu văzut de românii americani
Iuliu Maniu văzut de românii americani
Centrul de Studii Transilvane. 1991-2021
Centrul de Studii Transilvane. 1991-2021