Loading...

Evaluarea potențialului turistic al Regiunii de Nord‐Vest. Strategie de valorificare

Evaluarea potențialului turistic al Regiunii de Nord‐Vest. Strategie de valorificare

Evaluarea potențialului turistic al Regiunii de Nord‐Vest. Strategie de valorificare

Colecții: ȘCOALA ARDELEANĂ DE GEOGRAFIE

Etichete:Coordonator(i):  • An apariție: 2020
  • ISBN 978-606-797-600-7
  • Format: 21x29,7cm
  • Pagini: 150

Preț: 60.00 Lei
Prețul de vânzare: 54.00 Lei
Reducere   10%

Adaugă în coș:
       

Coordonatori: Pompei Cocean și Ana‐Maria Pop

 

Autori: Pompei Cocean, Ana-Maria Pop, Gheorghe-Gavrilă Hognogi, Adina-Eliza Croitoru, Magdalena Drăgan, Gabriela Munteanu, Marin Ilieș, Gheorghe Șerban, Lelia Papp, Ibolya Török, Sorin Filip, Ștefan Bilașco, Răzvan Bătinaș, Nicoleta David, Ileana-Cristina Vasiliță-Crăciun, Gabriel Nicula, Minodora Timiș, Dănuț Huciu

 

Cartea a fost elaborată sub egida CENTRULUI DE GEOGRAFIE REGIONALĂ din cadrul Facultății de Geografie, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Lucrarea însumează rezultatele proiectului „Servicii de consultanță – studiu privind inventarierea, evaluarea și prioritizarea punerii în valoare a resurselor turistice din Regiunea de Dezvoltare Nord‐Vest”, contract nr. 18/27.05.2019, Beneficiar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, director de proiect: prof. univ. dr. Pompei Cocean.

 

Prin această realizare editorială de excepţie, Regiunea de Nord-Vest are nu numai o excelentă bază de date asupra patrimoniului său turistic, ci şi soluţiile de punere în exploatare, într-un ecart temporal de scurtă, medie şi lungă durată, a obiectivelor sale reprezentative. Pentru că, aşa cum studiul o demonstrează, zestrea atractivă a regiunii este deosebit de bogată şi variată tipologic, asigurând premise favorabile afirmării tuturor tipurilor de turism cunoscute (recreativ, curativ, cultural şi mixt) şi majorităţii covârşitoare a formelor de practicare ale acestora, de la speoturism la turismul religios, de la cura balneară la agrementul hivernal al sporturilor zăpezii. Fapt ce se instituie într-o reală oportunitate de-a aşeza turismul, prin amenajarea unor obiective de rezonanţă internaţională, competitive, în triada ramurilor economice de bază ale regiunii, alături de agricultură şi industrie. Cu atât mai mult şi mai degrabă cu cât „industria" turismului este singura ramură care în procesul de producţie nu-şi devorează materia primă, iar amortizarea investiţiilor presupuse de amenajarea obiectivelor se realizează într-un timp record. (Coordonatorii)

* * *

CUPRINS

PREAMBUL

METODOLOGIE

PARTEA I. EVALUAREA ȘI PRIORITIZAREA PUNERII ÎN VALOARE A RESURSELOR TURISTICE DIN REGIUNEA DE NORD‐VEST

1. RESURSELE TURISTICE NATURALE

1.1. GEOMORFOSITURILE TURISTICE

1.1.1. Cheile și defileurile

1.1.2. Peșterile și avenele

1.1.3. Vârfurile, crestele și platourile

1.1.4. Alte geosituri

1.2. VALENȚELE TURISTICE ALE CLIMATULUI

1.2.1. Indici climato‐turistici

1.2.1.1. Indicele de favorabilitate climato‐turistic

1.2.1.2. Indicele climato‐balnear

1.2.1.3. Indicele climato‐turistic

1.2.2. Forme de valorificare turistică a climatului

1.3. RESURSELE TURISTICE HIDROGRAFICE. POTENȚIALUL NAUTIC ȘI BALNEAR

1.3.1. Rețeaua apelor curgătoare de suprafață. Râurile

1.3.2. Lacurile

1.3.3. Cascadele

1.3.4. Izbucurile

1.3.5. Apele minerale

1.3.6. Apele termale

1.4. RESURSELE TURISTICE BIOGEOGRAFICE

2. RESURSELE TURISTICE ANTROPICE

2.1. SITURILE TURISTICE ISTORICE

2.1.1. Castrele romane și cetățile

2.1.2. Castelele și conacele

2.1.3. Palatele și casele reprezentative

2.2. EDIFICIILE TURISTICE RELIGIOASE

2.2.1. Bisericile

2.2.2. Mănăstirile și schiturile

2.3. OBIECTIVELE TURISTICE CULTURALE

2.3.1. Teatrele, operele, casele de cultură/centrele culturale

2.3.2. Muzeele

2.3.3. Casele memoriale

2.4. MONUMENTELE DE TIP STATUAR

2.5. PARCURILE

3. POTENȚIALUL ATRACTIV AL CENTRELOR URBANE

3.1. SPECIFICITĂȚI ALE TURISMULUI URBAN

3.2. FONDUL TURISTIC URBAN

4. ATRACȚII TURISTICE NECONVENȚIONALE

4.1. MITURI ȘI LEGENDE

4.2. LOCURI SACRE, LOCURI STRANII

4.3. TURISMUL DE NIȘĂ

4.3.1. Turismul sumbru

4.3.2. Turismul de wellness

4.3.3. Turismul gastronomic

4.3.4. Parcurile tematice

4.3.5. Turismul viniviticol (oenologic)

4.4. TURISMUL EXTREM

5. INFRASTRUCTURI, CIRCULAȚIE ȘI DISPARITĂȚI TURISTICE

5.1. INFRASTRUCTURA DE CAZARE

5.1.1. Structuri de primire turistică pe tipuri de baze

5.1.1.1. Structuri de cazare rurale

5.1.2. Structuri de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică

5.1.3. Stațiunile turistice

5.2. INFRASTRUCTURA DE ACCES

5.3. INFRASTRUCTURA DE AGREMENT

5.3.1. Domeniul schiabil

5.3.2. Traseele turistice omologate

5.4. CIRCULAȚIA TURISTICĂ

5.5. DISPARITĂȚI TURISTICE ÎN REGIUNEA DE NORD‐VEST

PARTEA A II‐A. STRATEGIA DE DEZVOLTARE TURISTICĂ A REGIUNII DE NORD‐VEST

6. FENOMENUL TURISTIC – SEMNIFICAȚIE ȘI STRUCTURĂ

7. VIZIUNEA STRATEGICĂ, OBIECTIVUL GENERAL ȘI OBIECTIVELE SPECIFICE ALE ETAPEI DE PROGRAMARE 2021‐2027

7.1. VIZIUNEA STRATEGICĂ

7.2. OBIECTIVUL GENERAL AL ETAPEI DE PROGRAMARE 2021‐2027

7.3. OBIECTIVE SPECIFICE ALE ETAPEI DE PROGRAMARE 2021‐2027

8. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A TURISMULUI ÎN REGIUNEA DE NORD‐VEST

8.1. PRINCIPII CĂLĂUZITOARE ÎN ELABORAREA STRATEGIEI

8.2. ANALIZA SWOT A POTENȚIALULUI TURISTIC REGIONAL

8.3. PROFILUL TURISTIC AL REGIUNII DE NORD‐VEST

8.4. COORDONATELE STRATEGICE MAJORE

9. ETAPIZAREA INTERVENȚIILOR LA NIVEL REGIONAL

9.1. ETAPA PE TERMEN SCURT (2021‐2027)

9.2. ETAPA PE TERMEN MEDIU (2028‐2040)

9.3. ETAPA PE TERMEN LUNG (2041‐2050)

10. PROIECTE CU IMPACT FAVORABIL ÎN OPTIMIZAREA ACTIVITĂȚII TURISTICE REGIONALE

BIBLIOGRAFIE

ABSTRACT