Loading...

Descos și țes. Antologie de autor. 1971-2017 (2 volume)

Descos și țes. Antologie de autor. 1971-2017 (2 volume)

Descos și țes. Antologie de autor. 1971-2017 (2 volume)

Colecții: Echinox

  • An apariție: 2018
  • ISBN 978-606-797-327-3
  • Format: 13x20cm
  • Pagini: 880

Preț: 100.00 Lei
Prețul de vânzare: 75.00 Lei
Reducere   25%

Adaugă în coș:
       

Proiect editorial dedicat Centenarului Marii Uniri și Semicentenarului Echinox, apărut sub egida Muzeului Național al Literaturii Române din București

Desene interior și coperta I: Marcel Lupșe. Concept grafic: Ovidiu Văidean

Colecția Echinox (Seria de poezie) este îngrijită de Horia Bădescu, Ion Pop și Eugen Uricaru.

 

Grădini (fragment)

 

obscură sporeşte în noi greutatea morţilor
plecaţi să ajungă undeva dedesubtul absenţei lor
ca întunecimea sub partea însorită a norilor


iar prin încăperile unde uitarea continuă
să se îmbibe de mersul lor
aceleaşi podele scot acelaşi sunet imperceptibil
sub paşii ce se trezesc
din neresemnare


în timp ce neconsolatul suflet rămâne
doar insistenţa de a nu găsi o a treia cale

 

* * *

Dinu Flămând s-a născut la 24 iunie 1947 în Susenii Bârgăului, sat din nordul Transilvaniei, din părinţi ţărani. „Dinu”, ales mai târziu ca pseudonim literar, este contractarea patronimului Anchidim (de la cuvântul grec akindynos – „inofensivul”, „seninul”, „omul sigur”), ce îl desemnează, în calendarul ortodox, pe un martir creştin care şi-a sfârşit viaţa aruncat într-un cuptor pe data de 2 noiembrie 341 la curtea împăratului persan Sapor cel Mare. A făcut studii elementare şi liceale în satul natal, la Braşov și la Cluj-Napoca, unde a absolvit, în 1970, Facultatea de Filologie. În timpul studenţiei a participat la înfiinţarea cenaclului literar Echinox iar mai apoi a revistei cu acelaşi nume, care va grupa la sfârşitul secolului trecut una dintre cele mai importante mişcări literare din România. Debutează cu poezie în revista Tribuna (1966), apoi începe să publice poezie, critică, reportaje şi traduceri în mai toate revistele literare şi publicaţiile centrale: Steaua, Viaţa Românească, România literară, Luceafărul, Amfiteatru, Secolul 20, Argeş, Vatra, Convorbiri literare, Ateneu, Cronica, Orizont, Familia, Astra, Ramuri ş.a. După terminarea studiilor universitare este repartizat în Capitală, la o sucursală a Ministerului Culturii, Centrala cărţii, care monitoriza toate editurile din Romania, pe acea vreme etatizate în totalitate. Cum refuză să respingă manuscrise pe criterii ideologice şi nu participă la alegerea unor titluri de cărţi deja tipărite, ce urmau să fie distruse, fiindcă nu mai conveneau regimului, este transferat disciplinar la Editura Enciclopedică, 1971. În acea perioadă supravegherea ideologică se înăspreşte, iar Dinu Flămând se refugiază în comentarii literare şi în traduceri, pentru a evita desele intervenţii ale cenzurii în poemele sale. Scurtă şi naivă trecere (1973-1974) prin redacţia revistei Flacăra, care se dorea o şcoală a reportajului social, înainte de a deveni la rândul ei vector de propagandă pentru regimul ceauşist. Un nou transfer, cu caracter punitiv, spre redacţia revistelor Viaţa studenţească şi Amfiteatru. Rămâne la revistele studenţeşti până în februarie 1987, reuşind în acest timp să publice în paginile Amfiteatrului numeroşi tineri scriitori care vor deveni nume de referinţă ale noilor generaţii, în preajma Revoluţiei din decembrie 89 și după aceea. Este destituit după ce publicase cele 4 faimoase poezii ale Anei Blandiana, care ridiculizau regimul comunist. Reuşeşte, totuşi, să se angajeze redactor la revista Secolul 20, până în februarie 1989 când, profitând de o călătorie profesională în Portugalia, cere şi obţine azil politic în Franţa. Familia îi rămâne însă ostatecă în România, de unde va putea pleca doar după Revoluţie. Acordă în primele zile de exil interviuri şi publică articole în presa franceză, Le Monde, Libération, în care denunţă dictatura din patria sa. Devine corespondent radiofonic pentru Paris al posturilor de radio BBC şi Europa Liberă. Colaborează intens şi la Radio France Internationale, unde va fi angajat şi va deveni, timp de peste două decenii, una din vocile distincte ale presei internaţionale.
Înainte de plecarea în exil a publicat în Romania următoarele volume:
Poezie: Apeiron, Ed. Cartea Românească, Bucureşti 1971, Premiul Naţional „Mihai Eminescu” pentru cel mai bun volum de debut literar; Poezii, Ed. Cartea Românească, Bucureşti 1974; Altoiuri, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1976; Stare de asediu, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1983.
Critică literară şi eseu: Introducere în opera lui Bacovia, Ed. Minerva, Bucureşti, 1979, reluată apoi şi adăugită în ediția a doua – Ascunsul Bacovia, Ed. Pergamon, Bistrița, 2007; Intimitatea textului, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1985.
Traduceri: Martin Booth – Polenul insidios, în cooperare cu Liliana Ursu, Ed. Univers, Bucureşti, 1977; 20 de poeţi latino-americani contemporani, în cooperare cu Omar Lara, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1983.
Semnează, de asemenea, prefețe şi postfețe la diverşi autori români şi străini.
După schimbarea regimului din România a fost reintegrat în peisajul literar natal, unde începe să publice noi volume de poezie, antologii personale şi traduceri, în paralel cu activitatea publicistică centrată în special pe politică internaţională.
Poezie: Viaţă de probă, Ed. Fundației Culturale Române, Bucureşti, 1998; Dincolo/De l’autre côté, ediţie bilingvă româno-franceză, în româneşte de Pierre Drogi, cu desene ale sculptorului Neculai Păduraru, Ed. Universalia, Bucureşti, 2000; Tags, Ed. Dacia Internațional, Cluj-Napoca, 2002; Migraţia pietrelor, antologie, cu o prefaţă de Ion Pop, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 2000, ed. a II-a, 2003; Grădini/Jardins, ediţie bilingvă, traduceri în franceză de Claudia Fontu, Ed. Idea, Cluj-Napoca, 2005; Frigul intermediar, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2006; Opera poetică, antologie selectivă, 2 vol., 2007, tipărită la Chişinău de Editura Cartier; Umbre şi Faleze, ediție ilustrată cu fotografii de Savina Tarsitano, Ed. Brumar, Timişoara, 2010; Biopoeme, Editura Academiei Române, antologie ce grupează patru decenii de creaţie, cu o prefaţă de Eugen Negrici, Bucureşti, 2010; Stive de tăcere, antologie şi postfață de Ion Pop, colecția Poeți laureați ai Premiului Național de Poezie „Mihai Eminescu”, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2011; Stare de asediu, ediția a II-a, revizuită, prefață de Mircea Martin, Ed. Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015; Veghea şi Somnul. Un an de sonete, viziune grafică de Mircia Dumitrescu, Ed. Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016; Primăvara la Praga, elegii, epigrame, satire, Ed. Tracus Arte, Bucureşti 2017.
Traduceri ale poemelor sale în alte limbi: Estado de sitio, traduceri în spaniolă de Omar Lara, Ed. Lar, Madrid, 1983; Poeme în apnee/Poèmes en apnée, antologie bilingvă, traduceri, prefaţă şi postfaţă de Pierre Drogi, Ed. La Différence, Paris, 2004; De l’autre côté, în antologia Eclats, 5 poètes roumains, traduceri în franceză de Pierre Drogi, ed. Comp’act, Paris, 2005; În refracţia realului/In the Refracting Real, antologie bilingvă, selecţie şi traduceri în limba engleză de Olga Dunca, cu o prefaţă de Nicolae Băciuţ, Ed. Tipomur, Tg. Mureş, 2006; Corzi/Superstrings, ediţie bilingvă, traducere în limba engleză de Olga Dunca, Ed. Ideea europeană, Bucureşti, 2007; Există oare viaţă înainte de moarte?/Haverá vida antes da morte?, ed. bilingvă, traduceri în portugheză de Teresa Leitão, cu o cronică-prefaţă de António Lobo Antunes, Quasi Editora, Porto, 2007; La luce delle pietre, antologie şi traducere în limba italiană de Giovanni Magliocco, Ed. Palomar, Bari 2009; În amonte/En amont, ediție bilingvă româno-franceză, traduceri în franceză de Pierre Drogi şi Claudia Fontu, însoțită de un CD cu poeme recitate de Dinu Flămând, în româneşte, şi de Bernard Callais, în franceză, Ed. Charmides, Bistrița, 2011; Zona, ediție bilingvă, antologie şi traduceri în limba franceză de Claudiu Soare, Ed. Vinea, Bucureşti, 2012; En la querda de tender, antologie 1993-2002, ediție bilingvă, traduceri în spaniolă şi introducere de Cătălina Iliescu Gheorghiu, Ed. Linteo Poesia, Ourense, Spania, 2012; Inatention de l’attention, traducerea în franceză (vol. „Frigul intermediar”) de Ana Alexandra Flămând, prefață de Jean-Pierre Siméon, dialog cu autorul de Thierry Renard, Ed. La Passe du vent, Vénissieux, Franța, 2013; El frío intermediario, traducctión de Omar Lara, Valparaíso Ediciones, Ciudad de México, México, 2016; Sombras y rompeolas, introduction y traducctión de Catalina Iliescu Gheorghiu, collection „El oro de los tigres”, antologie bilingvă, UANL, Nuevo Leon, México, 2016; Schatten und Klippen, Aus dem Rümanischen von Edith Konrad. Illustriert von Sabina Tarsitano, Klak Verlag, Berlin, 2017; Sombras e falésias, Prefácio de António Lobo Antunes, tradução de Corneliu Popa, ficção · poesia, Guerra &Paz Editora, Lisboa, 2017; Ombre e Falesie/Umbre şi Faleze, ediție bilingvă, Traduzione di Smaranda Bratu Elian, Ilustrazioni di Savina Tarsitano, Raffaelli Editore/POESIA, Rimini, 2018.
Prezență în antologii internaționale: Engel in het raam op het oosten, Hedendaagse poëzie uit Roemenië, Antologie colectivă şi traducere în neerlandeză de Jan H. Mysjkin, Ghent, 2010; La Mesa del Silencio. Once poetas rumanos contemporáneos, selección y traducción de Omar Lara, Circulo de Poesia, Ciudad de Mexico, 2010; Miniaturas de tiempos venideros. Poesía rumana contemporánea, trad. Catalina Iliescu Gheorghiu, Vaso roto ediciones, Madrid, 2013; En el ombligo de la luna. Antología de poetas del mundo, Valparaíso editora, México, 2015; Apa strânsă-n căuşul palmei, Antologia Poeziei Echinox, traducerea în ebraică: Moshe B. Itzaki şi Paul Farkas, prefață: Ion Pop, cuvânt înainte: Moshe B. Itzaki şi Paul Farkas, selecția poeților din antologie: Radu Țuculescu, KESHEV Publishing House, Israel, 2018.

Ediții bibliofile: Circular/Circulaire, ediție bilingvă româno-franceză, cu fotografii de Roland Castro, traduceri din franceză de Pierre Drogi, Universitatea de Artă şi Desing, Cluj-Napoca şi Les Editions Signum, Paris, 2002; Peisaje verticale/Paysages verticaux, ediție bilingvă româno-franceză, bibliofilă, col. „Biblioteca Bucureştilor”, traduceri din franceză de Pierre Drogi, cu desene de Mircia Dumitrescu, Buc., Regia autonomă Monitorul Oficial, 2003; Lenticula, ediție trilingvă, traducere în franceză de Pierre Drogi, în neerlandeză de Jan Mysjkin, cu gravuri şi bronzuri de Klasien Boulloud, 5 exemplare, Editions TranSignum, Paris, 2005; În burta calului troian/In the Trojan Horse belly, english translation by Olga Dunca, cu ilustrații realizate de Részegh Botond, Editura EISART, Iaşi, 2008
A tradus poeţi, prozatori, eseişti şi filosofi: Fernando Pessoa, Philippe Sollers, Jorge Semprun, Dominique de Villepin, Samuel Beckett, Jean-Claude Guillebaud, Umberto Saba, Jean-Pierre Siméon, Omar Lara, Carlos Drummond de Andrade, Pablo Neruda, Antonio Gamoneda, Antonio Lobo Antunes, Marco Luccesi, Luis Garcia Montero ş.a.
A publicat prin reviste numeroase alte traduceri din Herberto Hélder, Sophia de Mello, Vinicius de Moraes, Mario Luzi, Antonio Gamoneda, Antonio Porta, Sophie Loiseau ş.a., dar şi din clasici precum Horațiu, Camões şi Quevedo.
Volumele sale de versuri şi de critică literară, dar şi unele traduceri, au obţinut mai multe premii naţionale și internaţionale. Între ele, Premiul Național de Poezie „Mihai Eminescu”, 2011. I s-au atribuit burse și participări la programe internaţionale de creaţie: Yowa City, SUA; Fundaţia Kalouste Gulbekian, Lisabona, Portugalia; La Naplouse, Franţa; Cento di studi ligure, Bogliasco, Italia; Sacatar Organisation, Salvador de Bahia, Brazilia. E prezent la numeroase festivaluri internaționale de poezie şi contribuie decisiv la organizarea unor festivaluri internaționale de poezie în România.
Poeziile sale sunt publicate în reviste literare din numeroase ţări: Cahiers Bleus, La Polygraphe, Poésie/Première, Voix d’encre, Nunc, Confluences poétiques – Franţa, Journal de lettras, Nova renascença – Portugalia, Equívalencías, Serta, Empireuma – Spania, Südosterdeutche Vierteljahres – Bläter – Germania; Micromegas (a poetry magazine) – SUA, Rascunho, Sybila, Sidartra, A tarde – Brazilia etc. E prezent în alte antologii apărute în Franţa, Germania, Olanda, Ungaria, Polonia ş.a. Volumul de poezii Tags a fost tipărit în format electronic pe portalul cultural Liternet.

Saga păpădiilor. Antologie de autor. 1971-2018
Saga păpădiilor. Antologie de autor. 1971-2018
Secundele melcului. Antologie lirică. 1972-2020
Secundele melcului. Antologie lirică. 1972-2020
Poezii. Antologie de autor. 1971-2018
Poezii. Antologie de autor. 1971-2018
eBook
Rana ascunsă a fiecărei zile (ebook)
Rana ascunsă a fiecărei zile (ebook)
Goliardice. Corespondență (1973-1997)
Goliardice. Corespondență (1973-1997)
Rana ascunsă a fiecărei zile
Rana ascunsă a fiecărei zile
Efectul „Echinox” sau despre echilibru
Efectul „Echinox” sau despre echilibru