Loading...
Categorii


· mai multe evenimente
Categorii

Distribuție / Distribution

Distribuție

Întrucât imaginea Editurii noastre este esențială pentru noi, pentru că reflectă încrederea clienților noștri, am avut întotdeauna în vedere un model de distribuție calitativă, care să țină cont de nevoile clienților, raportându-ne atât la dimensiunea verticală (mărimea canalelor de distribuție), cât și la cea orizontală (acoperirea pieței).

În principal, strategia noastră se axează pe următoarele modele de canale de distribuție:

1. Canalul de distribuție direct, prin care ne adresăm consumatorului final. Aici putem include, ca mijloc de vânzare, web site-ul Editurii noastre (scoalaardeleanacluj.ro), de unde clienții pot achiziționa direct produsele noastre, având la dispoziție diverse modalități de plată.

2. Canalul de distribuție indirect scurt, cu un singur nivel de intermediere.
a. Aici menționăm colaborări cu firme-retailer precum Libris SRL, Librăria Corina SRL, Zenocart SRL, Bibliostar SRL-Librăria Eminescu, Columb SRL-Librăria Eminescu, Prolibris Botoșani, Libris Eminescu SRL, Ion Creangă SA, Prăvălia cu Cărți SRL etc.
b. De asemenea, mai includem aici și Lanțurile mari de Librării: Librăriile Humanitas, Cărturești, Grupul Librarium, Sedcomlibris SA, Sedcom Libris – Librăriile Alexandria etc.

3. Canalul de distribuție indirect lung, cu mai mult de un lanț de intermediere. Aici menționăm colaborări cu Depozitele mari de Cărți („En-gros”), precum Stand – Agenție Difuzare Carte, Supergraph Prest Com, Multicart Com, Bistral Cartinvest și altele.

4. Canale de distribuție Online: aici includem toate Librăriile Online importante, cu rețea de acoperire & distribuție națională și internațională, precum Libris.ro, Humanitas.ro, Librarie.net, Cartepedia.ro, Librariadelfin.ro, Cartea-ta.ro, Librarieonline.ro etc.

În ceea ce privește finalitatea distribuției, acoperim toată țara, prin serviciile de Curierat Rapid și Poștă, pe care le punem la dispoziția Clienților, dar ne-am extins aria de acoperire și pe plan Internațional (ex.: Germania – Librăria Buchuria, buchuria.de).
De asemenea, am venit în sprijinul Clienților din țară și din străinătate prin facilitarea procesului de plată și livrare. Astfel, prin introducerea sistemului de plăți online (cu cardul, în parteneriat cu Netopia Payments), cărțile în format electronic (e-Book) ajung în conturile clienților în câteva minute de la finalizarea plății, iar în ceea ce privește livrarea cărților în format clasic, acestea ajung la Clienții noștri din străinătate prin curier în 7-15 zile, în funcție de zona geografică.
De asemenea, am fost prezenți constant, din 2014, la Târguri de profil, Lansări de carte și alte evenimente specifice, organizate pe plan local sau în capitalele culturale ale României.

Putem conchide că am construit o politică de distribuție complexă, atât intensivă, dar și selectivă, alegându-ne riguros partenerii.

Distribution

As the image of our publishing house is essential for us, in as much as it reflects the trust that our clients place in us, we have always adhered to a distribution model that is based on quality and on the needs of our clients, in relation to a vertical dimension (the size of the distribution channels) and to a horizontal one (market coverage).

Our strategy is primarily focused on the following models of distribution channels:

1. The direct distribution channel, through which we address the final costumer. Here we can include, as a sale platform, the website of our Publishing House (scoalaardeleanacluj.ro) where the clients can purchase our products directly, with different payment options available.

2. The indirect short distribution channel, with only one intermediary.
a. Collaborations with retailers such as Libris SRL, Librăria Corina SRL, Zenocart SRL, Bibliostar SRL-Eminescu Bookstore, Columb SRL-Eminescu Bookstore, Prolibris Botoșani, Libris Eminescu SRL, Ion Creangă SA, Prăvălia cu Cărți SRL etc.
b. In addition, we collaborate with large Bookstore Chains: Librările Humanitas, Cărturești, Grupul Librarium, Sedcomlibris SA, Sedcom Libris – Alexandria Bookstores etc.

3. The indirect long channel, with more than one level of intermediation. We should mention here our collaboration with large Book Warehouses („En-gros”), such as Stand – Agenție Difuzare Carte, Supergraph Prest Com, Multicart Com, Bistral Cartinvest and others.

4. Online distribution channels: included here are all the important Online Bookstores, that have a national and international coverage & distribution, such as Libris.ro, Humanitas.ro, Librarie.net, Cartepedia.ro, Librariadelfin.ro, Cartea-ta.ro, Librarieonline.ro etc.

In what concerns the scope of the distribution, we cover the entire country through Fast Delivery services and through the Post, which our Clients can opt for. What is more, we have extended our reach to an International level (with, for example, Buchuria Bookstore in Germany, buchuria.de)
Additionally, we have facilitated the payment-delivery process for our Clients within the country. With the implementation of the online payment system (by card, in collaboration with Netopia Payments), the electronic books (e-Book) reach our clients’ accounts within minutes after the completion of the payment. As for the delivery of paperback books, the shipment to our Clients abroad takes 7 to 15 days, depending on the region.
Furthermore, since 2014 we have been a constant presence to Book Fairs, Book Launches and other related events, whether locally or in the cultural capitals of Romania.

Consequently, we have established a complex distribution policy, that is both intensive and selective, by carefully choosing our partners.