Loading...
Categorii


· mai multe evenimente
Categorii

Despre noi / About us

Despre noi

Editura Școala Ardeleană promovează cultura scrisă transilvăneană pentru toată România și pentru românii de pretutindeni. Totodată, aduce în capitala Ardealului autori valoroși din celelalte regiuni ale țării, precum și scriitori importanți ai literaturii universale.
Începând din 2014 și până în prezent (2020), Editura Școala Ardeleană a dat tiparului aproape 1.000 de titluri importante pentru cultura română și universală, incluse în peste 50 de colecții.
Editura Școala Ardeleană se remarcă în primul rând prin publicarea de carte din domenii ale științelor umaniste: istorie, critică și istorie literară, filosofie, studii culturale, teatrologie, precum și a lucrărilor academice, a tezelor de doctorat și a altor lucrări științifice și universitare. Volume semnate de profesori universitari din toată țara fac parte din bibliografia principală a cursurilor universitare și a lucrărilor de doctorat din domeniile aferente, onorând astfel una dintre valențele esențiale ale editării de carte, cea didactică și instructiv-educativă (Menționăm aici, în special, Colecțiile: Cărți-Eveniment, Şcoala ardeleană de istorie, Istorie contemporană, Istorie universală, Seria de autor Ioan-Aurel Pop, Biblioteca SINTEZA, Şcoala ardeleană de critică şi istorie literară, Coșbuc 150, Echinox, Școala ardeleană de filosofie, Şcoala ardeleană de artă, Școala ardeleană de jurnalism, TIFF Cinefil, Școala ardeleană de teatrologie, Școala ardeleană de teatru).
Portofoliul editorial include titluri importante ale literaturii transilvănene, dar și lucrări de eseistică, teologie, arte vizuale, psihanaliză, spiritualitate, precum și traduceri din literatura străină (franceză, engleză, spaniolă, italiană, portugheză, cehă, sârbă, maghiară, ebraică, japoneză, rusă), reușind astfel să acopere o arie largă în domeniul editării de carte.
Împreună cu Jacques André Éditeur (Lyon, Franța), Editura Școala Ardeleană a inițiat publicarea operei poetice a lui Lucian Blaga în ediție bilingvă, română-franceză, traducerea franceză aparținându-i lui Jean Poncet. Alte edituri străine cu care a colaborat în publicarea traducerilor: Éditions du Seuil, Éditions Gallimard, Éditions Bayard, Éditions S.O.I.S.,
Éditions Stock, NiL Éditions, Éditions Rafael de Surtis, Cordes-sur-Ciel (Franța); Éditions Luce Wilquin (Belgia); Peter Lang Publishing Inc., New York (SUA); Rizzoli, Rubbettino, Rediviva Edizioni (Italia); Éditions Zoé (Elveția); Playor (Spania); Pop Verlag (Germania); Anapress (Slovacia).
În perioada 2014-2018, Editura Școala Ardeleană a invitat în România, în cadrul Festivalului Internațional de Carte Transilvania, scriitori importanți din străinătate, ale căror cărți le-a publicat în Colecția Biblioteca FICT: Jean Poncet (Franța), Dorin Tudoran (SUA), Franz Hodjak (Germania), Florence Noiville (Franța), Florica Ciodaru-Courriol (Franța),
Jean-Louis Courriol (Franța), Andrei Codrescu (SUA), Adam Puslojić (Serbia), Alí Calderón (Mexic), Mario Bojórquez (Mexic), Josef Straka (Republica Cehă), Alice Notley (SUA), Petr Borkovec (Republica Cehă), Grigore Arbore (Italia), Catherine Lovey (Elveția), Jean-François Haas (Elveția), Gonçalo M. Tavares (Portugalia).
Prezentă la marile târguri de carte din România și în cele mai importante librării din țară, Editura Școala Ardeleană organizează frecvent evenimente de lansare și promovare a cărților pe care le publică.
Editura Școala Ardeleană se distinge prin activitatea din anul Centenarului Marii Uniri, dedicând acestui moment istoric 100 de proiecte editoriale. Grație acestei inițiative, a fost distinsă cu numeroase premii: Medalia Aniversară „Centenarul Marii Uniri” din partea Președintelui Klaus Iohannis; Premiul de Excelenţă, oferit de către Radio România la Târgul Internațional Gaudeamus (București, 2018) „pentru admirabila activitate editorială naţională, în anul Centenarului Marii Uniri”; Diploma de excelenţă „Centenarul Marii Uniri” din partea Filialei clujene a Uniunii Scriitorilor din România etc. Multe alte premii încununează titluri din celelalte colecții.
Cu redactori profesioniști și experimentați, Editura Școala Ardeleană își desfășoară activitatea în Cluj-Napoca și este condusă de poetul Vasile G. Dâncu.

About us

Școala Ardeleană Publishing House promotes written Transylvanian culture for the whole of Romania and for Romanians everywhere. At the same time, it brings to the capital of Transylvania valuable authors from other regions of the country, as well as important writers from universal literature.
From 2014 to the present day (2020), Școala Ardeleană has published almost 1000 essential works of Romanian and world culture, part of its over 50 collections.
What makes Școala Ardeleană Publishing House remarkable are, first and foremost, its publications in the field of humanities: history, literary history and criticism, philosophy, cultural studies, theatre studies and academic writing, doctoral dissertations and other scientific and academic works. By publishing books written by academics from all over the country, works which are included in the primary bibliographies of university courses and in those of doctoral dissertations, we honour one of the chief aspects of book publishing: its didactic and educative role. (Worth mentioning here are the Collections: Cărți-Eveniment [Books as Events], Şcoala ardeleană de istorie [History], Istorie contemporană [Contemporary History], Istorie universală [World History], Seria de autor Ioan-Aurel Pop [Ioan-Aurel Pop Author Collection], Biblioteca SINTEZA [Sociology and Politology], Şcoala ardeleană de critică şi istorie literară [Literary History and Criticism], Coșbuc 150 – a collection dedicated to the poet George Coșbuc, Echinox – the poets and the history of the Echinox movement, Școala ardeleană de filosofie [Philosophy], Şcoala ardeleană de artă [Visual Arts], Școala ardeleană de journalism [Journalism], TIFF Cinefil [Cinematography], Școala ardeleană de teatrologie [Theatre studies], Școala ardeleană de teatru [Theatre works].)
In addition to major titles from Transylvanian literature, our portfolio includes essays, works of theology, visual arts, psychoanalysis, spirituality and translations of world literature (French, English, Spanish, Italian, Portuguese, Czech, Serbian, Hungarian, Hebrew, Japanese, Russian), covering a vast array of genres in the field of book publishing.
Together with Jacques André Éditeur (Lyon, France), Școala Ardeleană has initiated the publication of a bilingual (Romanian-French) edition of the poetic works of Lucian Blaga, translated from French by Jean Poncet. Other collaborators from abroad include Éditions du Seuil, Éditions Gallimard, Éditions Bayard, Éditions S.O.I.S., Éditions Stock, NiL Éditions, Éditions Rafael de Surtis, Cordes-sur-Ciel (France); Éditions Luce Wilquin (Belgium); Peter Lang Publishing Inc., New York (USA); Rizzoli, Rubbettino, Rediviva Edizioni (Italy); Éditions Zoé (Switzerland); Playor (Spain); Pop Verlag (Germany); Anapress (Slovakia).
Between 2014 – 2018, Școala Ardeleană has invited some important foreign writers to the Transylvania International Book Fair: Jean Poncet (France), Dorin Tudoran (USA), Franz Hodjak (Germany), Florence Noiville (France), Florica Ciodaru-Courriol (France), Jean-Louis Courriol (France), Andrei Codrescu (USA), Adam Puslojić (Serbia), Alí Calderón
(Mexico), Mario Bojórquez (Mexico), Josef Straka (The Czech Republic), Alice Notley (USA), Petr Borkovec (The Czech Republic), Grigore Arbore (Italy), Catherine Lovey (Switzerland), Jean-François Haas (Switzerland), Gonçalo M. Tavares (Portugal).
Being present at the largest book fairs in Romania and in the major bookstores in the country, Școala Ardeleană Publishing House also frequently organizes book launches and promotions for the books it publishes.
Our activity was particularly notable in the context of the Great Union Centenary, to which we dedicated 100 publishing projects. For this initiative Școala Ardeleană was distinguished with numerous awards: The “Great Union Centenary” Anniversary Medal handed by the President Klaus Iohannis; The Excellence Award given by Radio Romania at the Gaudeamus International Fair (Bucharest, 2018) for “the remarkable national publishing activity in the year of the Great Union Centenary”; The “Great Union Centenary” Excellence Diploma awarded by the Cluj Branch of the Romanian Writers’ Union etc. Our other collections, likewise, include a great number of prize-winning books.
Școala Ardeleană Publishing House conducts its activity in Cluj-Napoca, with a team of professional and experienced editors led by the poet Vasile G. Dâncu.