Loading...

Pagini despre Coșbuc (eBook)

Pagini despre Coșbuc (eBook)

Pagini despre Coșbuc (eBook)

Colecții: Coșbuciana

Etichete:Autor(i):Ediție îngrijită de:  • An apariție: 2022
  • ISBN 978-606-797-878-0
  • Format: 14,8x21
  • Pagini: 292

Preț: 35.00 Lei

Adaugă în coș:
       

Proiect editorial apărut la 100 de ani de la nașterea autorului
sub egida Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud

Ediție îngrijită de Ioan Pintea

 

Fotomontaj copertă:
- Statuia lui George Coșbuc din Năsăud, realizată de Corneliu Medrea (1956)
- Colegiul Național „George Coșbuc” din Năsăud

 

De la o glorie literară câștigată vertiginos, s‑a ajuns la subestimarea operei coșbuciene, explicabilă și printr‑o anume urbanizare a literaturii, fără să se înțeleagă că și Coșbuc a fost un poet, în bună parte, urban, trăsătură evidențiată de Mircea Zaciu. Depășind această perioadă de criză, de uitare, autorul Nunții Zamfirei a renăscut ca pasărea Fenix și și‑a reluat locul de frunte în istoria literelor românești. În ultimele decenii, opera lui a fost reeditată în zeci de ediții și în tiraje de sute de mii de exemplare; poetul este unul din cei mai citiți mari clasici ai noștri. Coșbuc a biruit timpul. O dovadă a acestei victorii o constituie și faptul că unii dintre cei mai de seamă reprezentanți ai criticii și istoriei literare actuale s‑au aplecat asupra operei lui Coșbuc, descifrându‑i valorile și mesajul și aducându‑l în plină actualitate, prin studii de mare finețe. Să‑i menționăm pe câțiva din cei mai competenți: Dumitru Micu, Mircea Tomuș, Adrian Fochi, Mircea Zaciu, Petru Poantă, Nicolae Manolescu, D. Vatamaniuc, Alexandru Duțu, Laurențiu Ulici, Aurel Rău, Constantin Cubleșan, fără a epuiza lista. Edițiile, studiile demonstrează cu prisosință permanența marelui poet, configurând, cu responsabilitatea necesară și cu autoritate, dimensiunea înțelegerii actuale, moderne a valorilor perene ale artei coșbuciene. Sublinierea notelor cu totul originale ale unei opere în care se concentrează istoria și lupta noastră pentru ființare, viața poporului nostru în cumpăna vremurilor evidențiază energiile sufletești generatoare de frumos ale unui popor care, purtat de legende și mituri străvechi, a reușit, în curgerea prea de multe ori ostilă a istoriei, să‑și păstreze nealterată ființa. Coșbuc a contribuit, prin exemplul vieții și prin aurul liricii sale fără de moarte, la explicarea prestigiului dăinuirii noastre în arcul carpatic. (GAVRIL SCRIDON)

* * *

Gavril Scridon este primul dintre năsăudeni care se ocupă în mod serios, bine documentat, aplicat și cu devoțiune, de viața și opera lui George Coșbuc. E destul, cred, să amintim ediția critică G. Coșbuc, Opere alese (6 vol., 1966-1982) și volumele Ecouri literare universale în poezia lui George Coșbuc (1969) și Viața lui George Coșbuc (2003).

Dacă titlurile mai sus amintite sunt destul de cunoscute, există în bibliografia lui Gavril Scridon trei cărți aproape neștiute, care, din păcate, sunt mai puțin frecventate de criticii și istoricii literari. Este vorba de cartea de debut: Pagini despre Coșbuc. Contribuții la cunoașterea vieții și operei poetului, apărută în 1957, un volum consistent, în care sunt adunate o serie de articole, comunicări și conferințe, și de volumele, oarecum de uz local, însă foarte importante în ceea ce privește relația poetului cu Țara Năsăudului: George Coșbuc și pământul natal (1966 – anul Centenarului Coșbuc) și George Coșbuc în locurile anilor de ucenicie (1975). Ediția de față reunește aceste trei titluri, iar lor li se adaugă, datorită informației substanțiale, Postfața lui Gavril Scridon la George Coșbuc, Versuri și proză (Editura Dacia, 1991), pe care am intitulat-o, aici: Opera lui George Coșbuc. Pentru a păstra valoarea de document istoric a acestor texte, nu am intervenit în gramatica vremii.

Anul 2022 este anul Centenar Gavril Scridon. Cu acest prilej, Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud onorează memoria criticului literar prin organizarea unui Simpozion în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local al Comunei Feldru, desfășurat la Bistrița și la Feldru, și prin reeditarea acestor texte într-un singur volum.

Mulțumim domnilor Mihai Scridon și Gabriel Traian Scridon, Ioan Pavelea, primarul comunei Coșbuc, Grigore Țiolan, primarul comunei Feldru, Vasile George Dâncu, directorul Editurii Școala Ardeleană, prof. univ. dr. Ilie Rad și prof. univ. dr. Vasile Filip pentru generozitatea și deschiderea sufletească, dar nu numai, la organizarea acestui eveniment.

Omagiindu-l pe Gavril Scridon, îl omagiem pe George Coșbuc și omagiindu-l pe George Coșbuc, îl omagiem pe Gavril Scridon! (IOAN PINTEA)

* * *

Cuprins

     Notă asupra ediției (de Ioan Pintea)

Pagini despre Coșbuc. Contribuții la cunoașterea vieții și operei poetului

     În loc de Cuvânt înainte

     George Coșbuc – 90 de ani de la nașterea poetului

Cercetări

     Manuscrisele lui Coșbuc

     Cea dintâi „școală literară” a lui Coșbuc

     Coșbuc la Sibiu

     Coșbuc și Dante. În lumina unui document inedit

     Coșbuc și problemele limbii

Însemnări

     Revenire la o rectificare

     Un moment tragic din viața lui George Coșbuc

Anexe

     Proiect de album documentar „George Coșbuc”

     Statutele societății „Virtus Romana Rediviva” din Năsăud, 1878

     Notă

George Coșbuc și pământul natal

George Coșbuc în locurile anilor de ucenicie

     Rădăcini

     Din copilărie

     La Năsăud – începuturi

     Zborul de la cuib

     Îndepărtări, nostalgii, cu gândul la locurile natale

     Reveniri târzii

     Non omnis moriar

Opera lui George Coșbuc

* * *

Profesor la Universitatea Babeș‐Bolyai din Cluj‐Napoca, Facultatea de Litere, Catedra de literatură română comparată și teorie literară, susținând conferințe în aceeași specialitate și la alte institute de limba, literatura și cultura română aparținătoare unor importante campusuri europene (München, Budapesta, Cracovia, Seghedin etc.), GAVRIL SCRIDON (1922‐1996) s‐a dedicat cu devotament și stăruință îndelungată studierii vieții și operei lui George Coșbuc. Astfel, de‐a lungul anilor, a îngrijit spre publicare întreaga operă coșbuciană, pe care a însoțit‐o cu substanțiale prefețe și studii.

Lucrări dedicate lui George Coșbuc (selectiv): Pagini despre Coșbuc. Contribuții la cunoașterea vieții și operei poetului, 1957; George Coșbuc – bibliografie (în colaborare), 1965; George Coșbuc și pământul natal, 1966; Ecouri literare universale în poezia lui George Coșbuc. Studiu de literatură comparată, 1969; George Coșbuc în locurile anilor de ucenicie, 1975; Popas la Feldru (în colaborare), 1991; Viața lui George Coșbuc (apărută postum: 2003; 2016). A îngrijit ediția critică G. Coșbuc, Opere, 4 vol., 1966-1982.

Alte lucrări: Liviu Rebreanu pe plaiuri năsăudene, 1967; Istoria literaturii maghiare din România (1918‐1989), 1996; Confluențe literare românești și europene, 1988.

Gavril Scridon a colaborat la numeroase reviste din țară și din străinătate cu studii despre istoria literară și culturală românească.

În 2016, la 150 de ani de la nașterea lui George Coșbuc, Editura Școala Ardeleană a reeditat, sub egida Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud, volumele Ecouri literare universale în poezia lui George Coșbuc. Studiu de literatură comparată și Viața lui George Coșbuc.