Loading...

Ecouri literare universale în poezia lui George Coșbuc. Studiu de literatură comparată

Ecouri literare universale în poezia lui George Coșbuc. Studiu de literatură comparată

Ecouri literare universale în poezia lui George Coșbuc. Studiu de literatură comparată

Colecții: Coșbuc 150

Etichete:Autor(i):  • An apariție: 2016
  • ISBN 978-606-797-030-2
  • Format: 13x20cm
  • Pagini: 420

Preț: 50.00 Lei

Adaugă în coș:
       

150 de ani de la naşterea lui George Coşbuc

Proiect editorial apărut sub egida Consiliului Județean Bistrița-Năsăud prin Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud

Ediția a II-a; În loc de prefață de Irina Petraș

 

Istoricul literar Gavril Scridon se sprijină cu precădere pe obiectivitatea datelor exacte, dar lasă loc întotdeauna detaliului colorat sentimental. De aici interesul său pentru marile figuri năsăudene, George Coşbuc şi Liviu Rebreanu, pe care îi asumă şi de pe poziţii subiective, de neam, de apartenenţă la un loc, la o familie. Atentă şi bine documentată, cartea de faţă îşi propunea, acum o jumătate de secol, să scoată în evidenţă vasta cultură a lui George Coşbuc, un intelectual de rasă conectat la marile valori universale. (Irina Petraş)

* * *

Excelent cunoscător al celor mai reprezentative opere literare universale, de la vechea Indie până în epoca sa, stăpân pe limbile clasice, greacă şi latină, cunoscând foarte bine germana şi apoi italiana, poetul şi cărturarul Coşbuc nu putea rămâne în afara influenţelor; ispitele erau prea puternice şi prea numeroase pentru ca artistul să poată rezista. Şi e bine că nu a rezistat, pentru că opera lui a primit sugestii, motive, idei, atitudini, cu un cuvânt expe­rienţe care, alăturate celor naţionale, constituie însăşi caracteristica poeziei lui Coşbuc.

Lecturile lui Coşbuc n‑au fost de suprafaţă; numeroasele adnotări pe marginea vo­lumelor din biblioteca sa personală mărturisesc partici­parea activă a lectorului, atitudinea sa exprimată la mo­dul cel mai sincer, mai direct, în acele momente de medi­taţie izvorând din contactul nemijlocit cu poeţii pe care‑i frecventa. Câmpul literar pe care trece Coşbuc este de‑a dreptul impresionant, ca spaţiu şi timp. Recolta culeasă este dintre cele mai bogate şi unice în istoria literelor româneşti. Niciunul dintre scriitorii noştri n‑a străbătut o arie atât de largă. (Gavril Scridon)

* * *

Profesor la Universitatea „Babeş‐Bolyai” din Cluj‐Napoca, Facultatea de Litere, Catedra de literatură română comparată şi teorie literară, susţinând conferinţe în aceeaşi specialitate şi la alte institute de limba, literatura şi cultura română aparţinătoare unor importante campusuri europene (München, Budapesta, Cracovia, Seghedin etc.), Gavril Scridon (1922‐1996) s‐a dedicat cu devotament şi stăruinţă îndelungată studierii vieţii şi operei lui George Coşbuc. Astfel, de‐a lungul anilor, a îngrijit spre publicare întreaga operă coşbuciană, pe care a însoţit‐o cu substanţiale prefeţe şi studii.

Lucrări dedicate lui George Coșbuc (selectiv): Pagini despre Coşbuc – Contribuţii la cunoaşterea vieţii şi operei poetului, 1957; George Coşbuc – bibliografie (în colaborare), 1965; George Coşbuc şi pământul natal, 1966; Ecouri literare universale în poezia lui Coşbuc. Studiu de literatură comparată, 1969; George Coşbuc în locurile anilor de ucenicie, 1975; Popas la Feldru (în colaborare), 1991.

Alte lucrări: Liviu Rebreanu pe plaiuri năsăudene, 1967; Istoria literaturii maghiare din România (1918‐1989), 1996.

Gavril Scridon a colaborat la numeroase reviste din ţară şi din străinătate cu studii despre istoria literară şi culturală românească.