Loading...

Povești despre Cluj V

Proiect editorial apărut sub egida Asociaţia „Vechiul Cluj”
Coordonatorul volumului: Tudor Sălăgean.
Coordonatorii proiectului: Sebastian‑Iacob Moga, Victor‑Eugen Salcă. Prefaţă de Victor‑Eugen Salcă

Colecția Clujul din cuvinte este coordonată de Irina Petraș

 

Universitatea din Cluj devine în anii ‘20 un magnet irezistibil pentru fiii și fiicele satului românesc din Transilvania. Învățământul în limba română devine o realitate acum un secol, la 1919, odată cu reorganizarea universității maghiare existente. Accesul românilor la învățământul superior rămâne, totuși, anevoios. Performanțele intelectuale trec în planul secund, întrucât lipsa acută de resurse transformă obținerea diplomei într-o veritabilă cursă a supraviețuirii. [...] Greutățile materiale de tot felul, șocul cultural al tranziției rural-urban, speranțele neîmplinite ale Unirii, traumele războiului recent încheiat, iluzoriul pericol bolșevic, antisemitismul economic, toate vor genera frustrări coagulate sub egida periculosului cocteil al mișcării studențești ultra-naționaliste. Vom încerca să disecăm aceste aspecte [...] întrucât Clujul, alături de Iași și București, se va afla în prim-planul acestor zbateri sociale. (Cristian Manolachi)

* * *

Legat de începuturile medicinii la Cluj, am putea aminti [...] despre trei mănăstiri importante, a benedictinilor din Cluj-Mănăştur, a dominicanilor din Cetatea Veche şi a franciscanilor din strada Lupului (str. Kogălniceanu). Am putea vorbi despre cele trei aşezăminte ospitaliere ale oraşului, Sfânta Elisabeta, Sfântul Spirit şi Sfântul Iov, care, între secolele XIV şi XIX au îndeplinit rolul de spital, orfelinat, adăpost pentru cei neputincioşi, cămin de bătrâni, ospiciu, leprozerie, spital de ciumaţi. Am putea continua cu istoria bărbierilor-chirurgi din oraş, despre breasla lor existentă la Cluj de pe la mijlocul secolului al XVI-lea. Şi am putea evoca medicii adevăraţi pe care i-a avut oraşul în secolele XV-XVIII, cei cu studii în universităţile consacrate ale Europei, de unde s-au întors cu titluri de magiştri sau chiar de doctori în medicină. (Lukács József)

* * *

Într-o vreme în care al Doilea Război Mondial ocupă un procent nu lipsit de importanță din programele televiziunilor, românii dau prea puțin semne de viață în domeniu. Specialiștii în istorie militară, tot mai puțini și mai pierduți printre experți geopolitici și geostrategici, nu par să aibă interesul și capacitatea de a se conecta la aceste eforturi.
În urmă cu 75 de ani, luptele pentru eliberarea Clujului s-au purtat, de fapt, în zona Apahida-Jucu, pe unde trupele române au traversat Someșul Mic, au preluat controlul asupra drumului dintre Cluj și Dej și, astfel, i-au obligat pe germani și maghiari să abandoneze Clujul și să se retragă spre vest. În Cluj, de fapt, românii nu au intrat, nefiind lăsați de către sovietici. (Tudor Sălăgean)

* * *

Cuprins

Victor-Eugen Salcă: Prefață
Ioan-Aurel Pop, Alexandru Simon: „Possessio regie maiestatis Felek vocata”: oraşul „de ţară” al românilor şi iobagilor din Regatul Ungariei
Vladimir-Alexandru Bogosavlievici: Casa și statuia lui Matia Corvin
Vasile Lechințan: Țăranii români în piaţa Clujului din secolul al XVI-lea
Gabriel-Virgil Rusu: Căpitanul Clujului, Dionisie Bánffy. Între mărire şi decădere
Lukács József: Despre spitalul Carolina din Cluj
Daniel Sârbu: Mănășturul unit
Tiberiu Fărcaș: Patru minuni ale Clujului. Palatele de pe podul Horea
Cristian Manolachi: Viața studențească de la Cluj în primii ani ai interbelicului. O incursiune socio-antropologică
Mihai-Florin Hasan: Răsfoind anuarul Universității din Clujul interbelic
Tudor Sălăgean: Luptele de la Jucu, parte a bătăliei Clujului, în urmă cu 75 de ani
Ioan Ciorca: Comandorul aviator Ioan Dicescu, un erou pierit în uitare
Mihai Prodan: Cum a organizat Clujul prima conferință de IT din țară
Victor Lungu: După 30 de ani
Laszlo Alexandru: 21 Decembrie 1989 în Mănăștur
Claudiu Gabriel Enache: Amintiri la statura ceasului de acum… Bartolomeu al Clujului
Sorin Dan Clinci: Dealul Cetățuia – Fellegvár. Un concurs pentru promontoriul simbolic al Clujului