Facebook


· mai multe evenimente
Facebook

Carte medicală

Termeni medicali. Semne, simptome, sindroame cu nume propriu. Mic dicţionar etimologic
Termeni medicali. Semne, simptome, sindroame cu nume propriu. Mic dicţionar etimologic

Etichete:
Autor(i):
  • An apariție: 2017
  • ISBN/ISSN: 978-606-797-173-6
  • Format: 13x20cm
  • Pagini: 294
 Stoc 0 
       

Imagine copertă: David Teniers the younger (1610-1690), Doctorul-alchimist, detaliu

Argument (de Laura Poantă)

Dicţionarul de faţă are două părţi.
Prima parte – Semne, simptome şi sindroame cu nume propriu – îşi propune să combine în modul cel mai util şi mai atrăgător pentru studentul la medicină, dar şi pentru publicul larg, chestiuni de medicină internă şi semiologie, cu aspecte legate de istoria medicinii. Autoarea crede că valabilitatea cunoştinţelor acumulate şi eficienţa lor în durata lungă a istoriei depind şi de cantitatea de tradiţie actualizată de care dispunem.
Readucând în atenţie nume ilustre ale istoriei medicinii (fireşte, fără pretenţia exhaustivităţii), se transmit cunoştinţe şi informaţii utilizabile în practica/viaţa de zi cu zi, dar se (re)activează şi conştiinţa apartenenţei la o comunitate, respectul faţă de eforturile şi realizările înaintaşilor, sentimentul datoriei de a continua şi duce mai departe cercetarea ştiinţifică în folosul umanităţii. Toate acestea înseamnă şi a asigura viitorul prin calea cea mai serioasă şi mai legitimă: aceea a valorificării întregii moşteniri a trecutului.
Progresul se asigură prin paşii mai mari ori mai mărunţi ai generaţiilor succesive.
Partea a doua – Mic dicţionar etimologic – se adresează în primul rând studenţilor medicinişti, dar poate fi util oricui doreşte să întrebuinţeze terminologia de specialitate în cunoştinţă de cauză. Lucrarea e alcătuită din trei secţiuni: dicţionarul propriu‑zis, care indică etimologia (greacă sau latină, în principal) a diverşilor termeni uzuali în domeniu, cu corespondentul lor în limba engleză (pentru a veni în sprijinul celor care recurg la bibliografie în această limbă), un glosar de elemente de compunere savantă, prezente şi în vocabularul altor specialităţi ori în limbajul de zi cu zi, şi o listă a celor mai frecvente – azi – expresii şi locuţiuni latineşti (nu o dată folosite eronat).
Nu întotdeauna etimologiile furnizate de diverse dicţionare şi enciclopedii concordă. La fel de neunitară e transcrierea cuvintelor greceşti în caractere latine. Cu toate acestea, micul dicţionar poate fi un prim pas spre înţelegerea sensurilor secrete ale cuvintelor.

* * *

Laura Irina Poantă (n. 10 martie 1971, Agnita/Sibiu): medic primar medicină internă, graficiană, traducătoare. Pentru detalii, vezi: www.laurapoanta.ro.

De aceeaşi autoare: Abecedarul vieţii sexuale (1999); Abecedarul sănătăţii (2001); Sistemul simpatoadrenergic, Laura Poantă, Dumitru Zdrenghea, capitol în Actualităţi în Patologia Biochimică a Bolilor Cardiovasculare, sub redacţia Mircea Cucuianu, Dumitru Zdrenghea (2004); Stresul profesional şi riscul cardiovascular la muncitorii feroviari,  Laura Poantă, D. Zdrenghea (2005); Mic dicţionar etimologic de termeni medicali (2005); Electrocardiografie cazuri clinice, Csongor Grosz, Laura Poantă, ML Rusu (2006); Semiologie medicală în 100 de imagini, Raluca Pais, Laura Poantă, Simona Rednic (2007); Medicii şi stresul ocupaţional (2007); Electrocardiografie cazuri clinice, ediţia a doua revizuita, Csongor Grosz, Laura Poantă, ML Rusu (2008); Termeni medicali cu nume propriu. Dicţionar de semne, simptome, sindroame (2008); Mâna, în Daniela Fodor, Ecografie clinică musculoscheletală (2009); Viaţa sexuală. Dicţionar de termeni medicali (2009); Scenarii clinice. Cardiologie (2012); Semiologie medicală. Vol. I: Semiologie generală (sub. red. Dumitraşcu, Fodor, Albu, 2013); Semiologie – teste, quizuri, grile,  Laura Poantă, Laura Nat (2015).

Comentarii: 0