Loading...
Categorii


· mai multe evenimente
Categorii

Campanii promoționale

Regulamentul

Campaniei Promoționale „10 ani în slujba cărții - 10% reducere”


 

Art.1 Organizatorul Campaniei Promoționale

  1. Prezenta campanie promoțională „10 ani în slujba cărții - 10% reducere” (numită în continuare „Campania promoțională”) este organizată de către CARTEA ARDELEANĂ S.R.L., cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Mecanicilor nr. 48, cod de înregistrare fiscală RO15784810, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub numărul J12/2721/2003, capital social 20200 lei (numită în continuare „Organizatorul”), pe site-ul https://scoalaardeleanacluj.ro.

  2. Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public, conform legislației din România, fiind disponibil pe site-ul https://scoalaardeleanacluj.ro pe toată perioada de desfășurare a Campaniei Promoționale.

  3. Organizatorul poate modifica în orice moment oricare din condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării Campaniei Promoționale, cu condiția de a anunța înainte publicul despre aceste modificări.

Art.2 Denumire. Durata. Locul desfășurării

2.1. Campania promoțională poartă denumirea „10 ani în slujba cărții - 10% reducere”

2.2. Campania promoțională se desfășoară începând cu ziua de 1 martie 2024, ora 07:00, până în data de 31 decembrie 2024, ora 23:59, pe site-ul https://scoalaardeleanacluj.ro.

2.3. Promoția este valabilă doar în limita stocului disponibil al titlurilor/produselor ce participă la prezenta Campanie Promoțională, titluri ce se regăsesc pe site-ul https://scoalaardeleanacluj.ro.

 

Art.3 Titluri/produse participante la Campania Promoțională

 

3.1. Obiectul prezentei Campanii Promoționale îl reprezintă titlurile/produsele comercializate pe site-ul https://scoalaardeleanacluj.ro, în condițiile menționate în prezentul Regulament.

3.2. FAC obiectul prezentei Campanii Promoționale inclusiv titlurile/produsele în format electronic (eBook și audiobook).

3.3. Promoția este valabilă pentru orice comandă care conține titluri ce se regăsesc pe site-ul https://scoalaardeleanacluj.ro.

3.4. NU FAC obiectul prezentei Campanii Promoționale titlurile/produsele cu stoc 0.

3.5. În timpul Campaniei, pentru orice comandă venită, nu se acordă discount-uri suplimentare și nu se cumulează cu alte promoții, indiferent dacă participanții sunt persoană fizică sau juridică.

3.6. Participanții răspund de corectitudinea datelor introduse.

3.7. Comenzile în valoare de pe peste 2000 lei vor fi analizate de către departamentul comercial, pentru a verifica respectarea condițiilor impuse de prezentul Regulament.

 

Art.4 Condiții de participare

 

4.1. Participanții trebuie să se înregistreze valid (să fie autentificați în contul scoalaardeleanacluj.ro), să plaseze comenzile în intervalul în care Campania Promoțională este în desfășurare şi să furnizeze datele necesare pentru identificarea şi eventual contactarea acestora (nume și prenume, adresă de email, adresă de livrare și număr de telefon).

 

Art.5 Protecția datelor cu caracter personal


5.1. Participarea la Campania Promoțională implică acceptarea expresă de către participanți ca datele lor personale să fie stocate și prelucrate de Organizator în vederea desfășurării Campaniei Promoționale și pentru potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

5.2. Organizatorul nu va transmite datele personale către terți, cu excepția entităților implicate, după caz, în organizarea/desfășurarea Campaniei Promoționale.

5.3. Participanților la promoție le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor)

5.4. Datele cu caracter personal ale participanților la Campania Promoțională vor fi prelucrate în scopul organizării și desfășurării Campaniei Promoționale.

 

Art.6 Litigii

 

6.1. În cazul unor eventuale dispute apărute între Organizator și participanții la Campania Promoțională, acestea se soluționează pe cale amiabilă sau de către instanța competentă, în cazul în care nu s-au soluționat pe cale amiabilă.

 

Art.7 Dispoziții finale

 

7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania Promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, fără a putea fi atrasă în acest caz răspunderea acestuia, cu informarea prealabilă a clienților prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe site-ul https://scoalaardeleanacluj.ro.).

7.2. Atât organizatorul cât şi participanții sunt de acord să respecte prevederile prezentului Regulament, respectarea lor fiind o condiție pentru a putea participa la promoție.

7.3. Orice contestație legată de Campania Promoțională poate fi formulată în scris şi depusă la adresa situată în localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Mecanicilor nr. 48, sau la următoarea adresa de email: office@scoalaardeleanacluj.ro

7.4. În cazul în care există situații de fraudă identificate, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create şi de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula comenzile fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

7.5. Prezentul Regulament se completează cu orice alte prevederi şi mențiuni din “Termeni şi Condiții” de pe scoalaardeleanacluj.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant.