Loading...

Construind Unirea cea Mare (Vol. I-VIII)

Construind Unirea cea Mare (Vol. I-VIII)

Construind Unirea cea Mare (Vol. I-VIII)

Colecții: Cărți-Eveniment

  • An apariție: 2018
  • ISBN 978-606-797-345-7
  • Format: 16x23cm
  • Pagini: 8500

Preț: 1500.00 Lei
Prețul de vânzare: 1350.00 Lei
Reducere   10%

Adaugă în coș:
       

Lucrarea a fost decorată de către Președintele Klaus Iohannis cu Medalia Aniversară „Centenarul Marii Uniri”

Proiect editorial dedicat Centenarului Marii Uniri, apărut sub egida Universității Babeș-Bolyai, cu sprijinul financiar al Academiei Române și al Consiliului Județean Cluj

Sponsori: Banca Comercială Română, Banca Transilvania, Fundația Lapedatu, Fundația Transilvania Leaders, Romeo Marius Stolnean

Concept grafic: Ciprian Butnaru

 

CONSTRUIND UNIREA CEA MARE (Vol. I-VIII)

Coordonatori: Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Ioana-Mihaela Bonda, Ana Victoria Sima, Teodor Laurențiu Popescu

Marea Unire, dincolo de toți factorii complecși care au determinat-o, rămâne cel mai înalt gest de voință colectivă înfăptuit de națiunea română. Pentru a fi adevărați urmași ai acelor făuritori de țară de acum un secol, ar trebui să continuăm sublima lor întreprindere, să avem încredere în noi și în Țara Românească, să construim un prezent realist și să pregătim un viitor bun pentru copiii și nepoții noștri, într-o Europă pașnică, unită și prosperă. Dar ca să avem forța să le facem pe toate, este nevoie de un lucru aparent simplu: să cunoaștem, așa cum a fost, epopeea noastră de Unire, derulată în urma Marelui Război, să avem acces la sursele istorice și la interpretările lor firești. De aceea, cel mai frumos dar făcut românilor de către Universitatea Babeș-Bolyai la Centenar, după o sută de ani de la pătrunderea noastră pe magistrala lumii contemporane, sunt aceste volume de mărturii și de istorii, care ne legitimează existența demnă în cadrul concertului mondial al națiunilor. (IOAN-AUREL POP)

 

I: DE LA REVOLUŢIA PAŞOPTISTĂ LA FORMAREA PARTIDULUI NAŢIONAL ROMÂN (1848-1881)
Volum îngrijit și prefață de Mircea-Gheorghe Abrudan
Au colaborat: Emanuel Bădescu, Mihaela Bedecean, Ioana-Mihaela Bonda, Cecilia Cârja, Marius Eppel, Andreea Dăncilă-Ineoan, Georgeta Ionescu, Mihai-Octavian Groza, Ovidiu-Emil Iudean, Teodora Mihalache, Gheorghe Neacșu, Flaviu Vasile Rus, Natalia Tampa
894 p.; ISBN 978-606-797-416-4

Volumul I al seriei documentare Construind Unirea cea Mare restituie mediului cultural românesc, cu ocazia Centenarului Marii Uniri, principalele izvoare istorice din perioada pașoptistă până în momentul proclamării Regatului Român. Sursele surprind dezideratele de unitate politică, culturală și bisericească ale românilor din toate regiunile locuite în majoritate de ei, ilustrând visele, viziunile și proiectele clare ale elitei pașoptiste asupra viitorului comun al „Românimii”, toate acestea înscriindu-se pentru totdeauna în cartea de istorie a unirii românilor. Acest prim volum și toate celelalte care îi vor urma nu și-au propus altceva decât să rescrie pentru generațiile de astăzi și de mâine această carte de istorie fundamentată pe surse primare din epocă, nu pe mituri, păreri sau pe povești. (MIRCEA-GHEORGHE ABRUDAN)

 

II: NAȚIUNE ȘI REGALITATE (1881-1914)
Volum îngrijit și prefață de Andreea Dăncilă-Ineoan și Ovidiu-Emil Iudean
Au colaborat: Mircea-Gheorghe Abrudan, Emanuel Bădescu, Mihaela Bedecean, Ioana-Mihaela Bonda, Cecilia Cârja, Marius Eppel, Georgeta Ionescu, Mihai-Octavian Groza, Teodora Mihalache, Gheorghe Neacșu, Flaviu Vasile Rus, Claudia Septimia Sabău, Natalia Tampa
944 p.; ISBN 978-606-797-417-1

Volumul de față are avantajul de a oferi celui interesat de felul în care se articulează mișcarea națională atât privirea dinăuntru, care surprinde intensitatea fenomenului în rândul comunității românești, de către actori implicați în procesul acestei emancipări naționale, dar și privirea din afară, realizată de martori străini, care înregistrează morfologia acestui fenomen cu detașare și cu suficientă luciditate. Dacă în primul caz, cei care consemnează sunt predominant actanții, liderii mișcării naționale, în cel de-al doilea e vorba mai ales de „gulerele albe”, diplomații străini acreditați la București, interesați să trimită țărilor lor analize pertinente despre starea politicii externe românești. Intersecția acestor tipuri de surse interne și externe în cadrul acestui volum reprezintă pentru cititorii interesați de felul în care se produce mobilizarea națională modernă un adevărat privilegiu al lecturii. (ANDREEA DĂNCILĂ-INEOAN, OVIDIU-EMIL IUDEAN)

 

III: DE LA MARELE RĂZBOI LA ROMÂNIA ÎNTREGITĂ (1914‑1922)
Volum îngrijit și prefață de Mihai‑Octavian Groza și Claudia Septimia Sabău
Au colaborat: Mircea‑Gheorghe Abrudan, Emanuel Bădescu, Mihaela Bedecean, Ioana‑Mihaela Bonda, Cecilia Cârja, Marius Eppel, Georgeta Ionescu, Andreea Dăncilă‑Ineoan, Ovidiu‑Emil Iudean, Teodora Mihalache, Gheorghe Neacșu, Natalia Tampa
994 p.; ISBN 978-606-797-418-8

Volumul III al colecției Construind Unirea cea Mare reprezintă o sinteză a evenimentelor istorice desfășurate între anii 1914 și 1922. Documentele surprind cele mai semnificative momente şi implicarea personalităților vremii, începând cu dezbaterile privind intrarea României în Primul Război Mondial, implicarea acesteia în conflict, realizarea şi recunoaşterea internațională a Marii Uniri şi încheind cu momentul încoronării suveranilor României Mari. Informațiile cuprinse în cele peste 250 de documente ale volumului ilustrează eforturile politice și diplomatice depuse atât de românii din Regatul României, cât și de cei din provinciile aflate sub dominație străină, pentru realizarea statului național unitar. (MIHAI-OCTAVIAN GROZA, CLAUDIA SEPTIMIA SABĂU)

 

IV: CONSTITUIREA INSTITUȚIILOR NAȚIONALE ROMÂNEȘTI ÎN TRANSILVANIA
Volum îngrijit și prefață de Cecilia Cârja
Au colaborat: Emanuel Bădescu, Marius Eppel, Georgeta Ionescu, Gheorghe Neacșu, Teodor Laurențiu Popescu, Natalia Tampa
962 p.; ISBN 978-606-797-419-5

Documentele adunate în volumul de față reflectă capacitatea de mobilizare și de angajare a românilor într-o dinamică ce viza transpunerea în fapt a proiectului de unitate națională. În marea lor majoritate, acestea surprind constituirea la nivel județean și local a Consiliilor și Gărzilor Naționale Române, proces desfășurat sub coordonarea și cu sprijinul Consiliului Național Român Central de la Arad, recunoscut ca pol central al puterii românești din această perioadă. În același timp, documentele sunt extrem de relevante pentru efortul de informare a mediilor politico-diplomatice și a opiniei publice internaționale cu privire la justețea cauzei românești și, deopotrivă, pentru demersul de organizare a structurilor politico-administrative românești în spațiul intracarpatic și pentru transferul de putere dinspre lumea veche înspre noile realități care se nășteau la sfârșitul Marelui Război. (CECILIA CÂRJA)

 

V: DEMOCRAȚIE ȘI SPIRIT CIVIC. CREDENȚIONALE (1)
Volum îngrijit de Mihaela Bedecean
Prefață de Mihaela Bedecean și Ioana-Mihaela Bonda
Au colaborat: Ioana-Mihaela Bonda, Cecilia Cârja, Marius Eppel, Andreea Dăncilă-Ineoan, Ovidiu-Emil Iudean, Teodora Mihalache, Teodor Laurențiu Popescu, Claudia Septimia Sabău, Natalia Tampa
1.274 p.; ISBN 978-606-797-420-1

Lectura mărturiilor despre unitate națională, concretizate în Documentele Unirii cuprinse în acest volum, ilustrează reverberațiile pe care le-a avut ideea națională. Profunzimea și mesajul acesteia au urmat o traiectorie verticală, regăsindu-se la aceeași intensitate atât în marile centre urbane, cât și în cele mai mici comunități rurale, de la nivelul elitei politice până la oamenii simpli. Actele Unirii, fie acestea credenționale, procese-verbale sau hotărâri, reprezintă, în fapt, un capitol de istorie scris de românii obișnuiți ai acestui neam, care au reușit să împlinească dorința de a crea România Mare, un dor preluat, ca o moștenire sfântă, de la generațiile anterioare. (MIHAELA BEDECEAN)

 

VI: DEMOCRAȚIE ȘI SPIRIT CIVIC. CREDENȚIONALE (2)
Volum îngrijit de Ioana-Mihaela Bonda
Au colaborat: Mihaela Bedecean, Cecilia Cârja, Andreea Dăncilă-Ineoan, Ovidiu-Emil Iudean, Teodora Mihalache, Teodor Laurențiu Popescu, Claudia Septimia Sabău, Natalia Tampa
1.410 p.; ISBN 978-606-797-421-8

Lunile noiembrie și decembrie ale anului 1918 reprezintă momentul în care proiectul de unitate națională a intrat în ultima sa etapă, cea a organizării finale, transformându-se dintr-un proces discursiv în unul concret, prin care s-a pus în aplicare programul de acțiune privind organizarea adunării constituante de la Alba Iulia. Textele din acest volum ilustrează tocmai momentul preparativelor pentru unire, al implicării organismelor politice și administrative în acțiunile derulate și, mai cu seamă, concursul și adeziunea totală a populației la buna desfășurare a Marii Adunări și la realizarea obiectivului propus. Parcurgerea materialului documentar vine să întărească o realitate: românii ardeleni și cei bănățeni din monarhia dualistă au dorit, au așteptat, au pregătit și au realizat Unirea cu Țara. (IOANA-MIHAELA BONDA)

 

VII: DE LA SARMIZEGETUSA LA ALBA IULIA. STAT ȘI STATALITATE PE TERITORIUL ROMÂNIEI
Volum îngrijit și prefață de Ioan‑Aurel Pop și Ioan Bolovan
Autori: Susana Andea, Ioan Bolovan, Ionuț Costea, Gheorghe Iacob, Coriolan Horațiu Opreanu, Ioan‑Aurel Pop, Aurel Rustoiu, Tudor Sălăgean
788 p.; ISBN 978-606-797-422-5

Prezentul volum se justifică prin nevoia de a avea, pe lângă miile de documente conținute în cele șapte volume, imaginea de ansamblu a devenirii acestui spațiu, de la entitatea politico-administrativă cunoscută din Antichitate drept Dacia la noua și moderna Dacie, adică la România Întregită. Unitatea românească medievală, în formele sale politico-administrative, dar mai ales culturale și spirituale, a constituit premisa dezvoltării națiunii române moderne, proces consonant cu ceea ce se întâmplase mai devreme în Occident și oarecum sincron în Europa Centrală și de Sud-Est. Românii s-au încadrat și ei într-un proces similar, mai întâi reușind, în mod pașnic, să-și clădească „Piemontul” lor, prin unirea, la 1859, a Moldovei cu Țara Românească. Deplina unitate național-statală a românilor a mai trebuit să aștepte câteva decenii, ea devenind realitate politică la sfârșitul Marelui Război care a izbucnit în vara anului 1914. (IOAN-AUREL POP, IOAN BOLOVAN)

 

VIII: TRADIȚIE – INTEGRARE – MODERNITATE ÎN LEGISLAȚIA ROMÂNEASCĂ DIN PRIMUL DECENIU INTERBELIC
Volum îngrijit de Marcela Sălăgean, Marina Trufan, Marius Mureșan, Gheorghe Cazacu, Adrian Iușan
Prefață de Marcela Sălăgean
1.234 p.; ISBN 978-606-797-423-2

Încă din primăvara anului 1918, după proclamarea unirii Basarabiei cu Regatul Român, dar mai ales după 1 Decembrie 1918, pe lângă demersurile diplomatice privind recunoașterea internațională a noilor frontiere ale țării, elita politică românească a avut drept obiectiv consolidarea internă a României, prin adoptarea unor măsuri legislative privind integrarea provinciilor unite, modernizarea și dezvoltarea țării, în ansamblul său. Realizările acelor vremi au fost catalogate în mod diferit atât de contemporani, cât și de analiștii din deceniile care au urmat. Indiferent de aprecierile sau criticile exprimate, cei care au studiat istoria României interbelice sunt de acord că progresul a fost evident, iar acel mare proiect național, România Mare, realizat de o elită aflată la unison, indiferent de propriile opțiuni politico-ideologice, a constituit un model, ce a rămas în memoria colectivă pe tot parcursul epocii contemporane. (MARCELA SĂLĂGEAN, MARINA TRUFAN, MARIUS MUREȘAN, GHEORGHE CAZACU, ADRIAN IUȘAN)

Building the Great Union (Vol. I-VIII)

 

This work was awarded the ”Great Union Centenary” Anniversary Medal by President Klaus Iohannis
An editorial project dedicated to the Great Union Centenary, published under the aegis of the Babeș-Bolyai University, with the financial support of the Romanian Academy and the County Council of Cluj
Sponsors: Romanian Commercial Bank, Transilvania Bank, Lapedatu Foundation, Transilvania Leaders Foundation, Romeo Marius Stolnean
Graphic design: Ciprian Butnaru

 

BUILDING THE GREAT UNION (8 VOLUMES)
Coordinators: Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Ioana-Mihaela Bonda, Ana Victoria Sima, Teodor Laurențiu Popescu

Beyond all the complex factors that determined it, the Great Union remains the highest act of collective will accomplished by the Romanian nation. For us to be true descendants of those state founders from a century ago, we should continue their sublime enterprise, trusting ourselves and the Romanian Fatherland,  building a realistic present and preparing a good future for our children and grandchildren, into a peaceful, united and prosperous Europe. But in order to gather the strength to do all of this an apparently simple thing is needed: we must know, as it happened, our Unification epic, carried out on the trail of the Great War, and we should access the historical sources and their normal interpretations. Thus these volumes of testimonies and histories, that legitimate our dignified existence into the world’s concert of nations, are the most beautiful gift offered to the Romanians by Babeș-Bolyai University for the Centenary, a hundred years after our ingress upon the highway of the contemporary world. (IOAN-AUREL POP)

 

I: FROM THE 1848 REVOLUTION TO THE FORMATION OF THE ROMANIAN NATIONAL PARTY (1848-1881) 
Volume curated and prefaced by Mircea-Gheorghe Abrudan
Contributors: Emanuel Bădescu, Mihaela Bedecean, Ioana-Mihaela Bonda, Cecilia Cârja, Marius Eppel, Andreea Dăncilă-Ineoan, Georgeta Ionescu, Mihai-Octavian Groza, Ovidiu-Emil Iudean, Teodora Mihalache, Gheorghe Neacșu, Flaviu Vasile Rus, Natalia Tampa
894 p.; ISBN 978-606-797-416-4

On the occasion of the Great Union Centenary, the first volume of the documentary series “Building the Great Union” is a restitution to the Romanian cultural environment of the foremost historical sources from the forty-eighter period up to the moment of the proclamation of the Kingdom of Romania. The sources grasp the wish for political, cultural and ecclesiastical unity of Romanians from all the regions inhabited by a Romanian majority, illustrating the forty-eighter elite’s dreams, visions and clear projects upon the common future of “Romanian folk”, all of these being inscribed forever in the history book of Romanian unification. This first volume and all the others following it had no other purpose than rewriting for the generations of today and tomorrow this history books with fundamentals based by primary sources of the era, not myths, opinions or fancy tales. (MIRCEA-GHEORGHE ABRUDAN)

 

II: NATION AND MONARCHY (1881-1914)
Volume curated and prefaced by Andreea Dăncilă-Ineoan and Ovidiu-Emil Iudean
Contributors: Mircea-Gheorghe Abrudan, Emanuel Bădescu, Mihaela Bedecean, Ioana-Mihaela Bonda, Cecilia Cârja, Marius Eppel, Georgeta Ionescu, Mihai-Octavian Groza, Teodora Mihalache, Gheorghe Neacșu, Flaviu Vasile Rus, Claudia Septimia Sabău, Natalia Tampa
944 p.; ISBN 978-606-797-417-1

The present volume has the advantage of offering to those interested by the way in which the national movement is articulating itself both the inside view, revealing the phenomenon’s intensity among the Romanian community, by agents involved in this process of national emancipation, and the outside view, rendered by foreign witnesses that record the morphology of this phenomenon with detachment and sufficient lucidity. While in the first case those doing the records are mostly the actants, the national movement’s leaders, the second mainly involves the “white collars”, foreign diplomats accredited in Bucharest, which were interested to send in their countries pertinent analysis about the state of Romanian foreign policy. The intersection of these types of internal and external sources in this volumes represents a true privilege for readers interested about the way in which modern national mobilization  takes place. (ANDREEA DĂNCILĂ-INEOAN, OVIDIU-EMIL IUDEAN)

 

III: FROM THE GREAT WAR TO REUNITED ROMANIA (1914‑1922)
Volume curated and prefaced by Mihai‑Octavian Groza and Claudia Septimia Sabău
Contributors: Mircea‑Gheorghe Abrudan, Emanuel Bădescu, Mihaela Bedecean, Ioana‑Mihaela Bonda, Cecilia Cârja, Marius Eppel, Georgeta Ionescu, Andreea Dăncilă‑Ineoan, Ovidiu‑Emil Iudean, Teodora Mihalache, Gheorghe Neacșu, Natalia Tampa
994 p.; ISBN 978-606-797-418-8

The third volume of the “Building the Great Union” collection represents a synthesis of historical events that developed between 1914 and 1922. The documents reveal the most significant moments and the involvement of the period’s notables, beginning with the debates regarding Romania’s entrance in the First World War, its involvement in the conflict, the accomplishment and international recognition of the Great Union, and ending with the coronation of Greater Romania’s sovereigns. The information contained into more than 250 documents of the volume illustrate the political and diplomatic efforts made by Romanians from the Kingdom of Romania, and also by those from provinces under foreign domination, for the realization of the national unitary state. (MIHAI-OCTAVIAN GROZA, CLAUDIA SEPTIMIA SABĂU)

 

IV: THE ESTABLISHMENT OF ROMANIAN NATIONAL INSTITUTIONS IN TRANSYLVANIA
Volume curated and prefaced by Cecilia Cârja
Contributors: Emanuel Bădescu, Marius Eppel, Georgeta Ionescu, Gheorghe Neacșu, Teodor Laurențiu Popescu, Natalia Tampa
962 p.; ISBN 978-606-797-419-5

The documents gathered into the present volume reflect the Romanians’ ability for mobilization and engagement into a dynamic having in view the factualization of the national unity project. For the most part, they reveal the establishment at a county and local level of the Romanian National Councils and Guards, a process unfolding under the coordination and with the support of the Central Romanian National Council in Arad, acknowledged as a central pole of Romanian power of the time.
At the same time, the documents are extremely relevant for the striving to inform political-diplomatic media and international public opinion about the righteousness of the Romanian cause and, likewise, for the endeavour of organizing Romanian political and administrative structures into the intra—Carpathian territory and for the transfer of power from the old world to the new realities taking birth at the end of the Great War. (CECILIA CÂRJA)

 

V: DEMOCRACY AND CIVIC SPIRIT. THE CREDENTIALS (1)
Volume curated by Mihaela Bedecean
Preface by Mihaela Bedecean and Ioana-Mihaela Bonda
Contributors: Ioana-Mihaela Bonda, Cecilia Cârja, Marius Eppel, Andreea Dăncilă-Ineoan, Ovidiu-Emil Iudean, Teodora Mihalache, Teodor Laurențiu Popescu, Claudia Septimia Sabău, Natalia Tampa
1.274 p.; ISBN 978-606-797-420-1

Reading of the testimonies of national unity, objectified into the Unification Documents contained into this volume, illustrates the reverberations that the national idea produced. Its profundity and message followed a vertical trajectory, reflected at the same intensity into big urban centers and the smallest rural communities alike, from the political elite level to the commoners. The Union’s papers, be them credentials, minutes or resolutions, represent as a matter of fact a chapter of history written by ordinary Romanian folks, who managed to fulfill the desire to create Greater Romania, a longing inherited from earlier generations as a holy legacy. (MIHAELA BEDECEAN)

 

VI: DEMOCRACY AND CIVIC SPIRIT. THE CREDENTIALS (2)
Volume curated by Ioana-Mihaela Bonda
Contributors: Mihaela Bedecean, Cecilia Cârja, Andreea Dăncilă-Ineoan, Ovidiu-Emil Iudean, Teodora Mihalache, Teodor Laurențiu Popescu, Claudia Septimia Sabău, Natalia Tampa
1.410 p.; ISBN 978-606-797-421-8

November and December of 1918 represent the moment when the national unity project reached its last stage, that of final organization, turning from a discursive process into a factual one, through which the program of action regarding the organization of the constituent assembly in Alba Iulia was put into place. The texts in this volume illustrate precisely the moment of unification preparations, of the involvement of political and administrative  bodies towards the actions unfolding  and, most of all, the concurrence and adherence of the general population to the smooth running of the Great Assembly and the realization of the proposed objective. The perusal of the documentary material is reinforcing a reality: the Romanians of Transylvania and Banat living in the dual monarchy wanted, awaited, prepared and realized the Union with the Motherland. (IOANA-MIHAELA BONDA)

 

VII: FROM SARMIZEGETUSA TO ALBA IULIA. STATE AND STATALITY ON ROMANIA’S TERRITORY
Volume curated and prefaced by Ioan‑Aurel Pop and Ioan Bolovan
Authors: Susana Andea, Ioan Bolovan, Ionuț Costea, Gheorghe Iacob, Coriolan Horațiu Opreanu, Ioan‑Aurel Pop, Aurel Rustoiu, Tudor Sălăgean
788 p.; ISBN 978-606-797-422-5

The present volume is justified by the need to have, besides the thousands of documents contained in the other seven volumes, the big picture of the historical becoming of this space, from the political-administrative entity known since Antiquity as Dacia to the new and modern Dacia, viz. Reunited Romania. The medieval Romanian unity, in its political and administrative forms, but especially the cultural and spiritual ones, served as the premise of development for the modern Romanian nation, a process in harmony with what had happened earlier in Western Europe and somewhat in sync with events in Central and South-Eastern Europe.  Romanians framed themselves too into a similar process, first being able to found their “Piemont” by the unification of Moldavia and Wallachia in 1859. The total national and statal unity of Romanians had to wait a few decades longer, becoming a political reality at the end of the Great War that broke out in the summer of 1914. (IOAN-AUREL POP, IOAN BOLOVAN)

 

VIII: TRADITION – INTEGRATION – MODERNITY IN ROMANIAN LEGISLATION OF THE FIRST INTERWAR DECADE
Volume curated by Marcela Sălăgean, Marina Trufan, Marius Mureșan, Gheorghe Cazacu, Adrian Iușan
Preface de Marcela Sălăgean
1.234 p.; ISBN 978-606-797-423-2

Even since the spring of 1918, after the proclamation stating union of Bessarabia with the Kingdom of Romania, but especially after December 1st 1918, along with diplomatic approaches regarding the international recognition of the new country borders, the Romanian political elite followed the purpose of Romania’s internal consolidation by adopting legislative measures regarding integration of the united provinces, modernization and development of the country as a whole. The achievements of those times were classified differently by both contemporaries and analysts from the following decades. Irrespective of the expressed appraisals or critiques, students of interwar Romania’s history agree that progress was obvious and that great national project, Greater Romania, actualized by an elite acting with a single voice, regardless of their own political and ideological options, established a model which remained in the collective memory throughout the contemporary era. (MARCELA SĂLĂGEAN, MARINA TRUFAN, MARIUS MUREȘAN, GHEORGHE CAZACU, ADRIAN IUȘAN)

Două piese de teatru: De profesie amant, Serenadă pentru Carul Mare
Două piese de teatru: De profesie amant, Serenadă pentru Carul Mare
eBook
Inflexiuni. Dialoguri (eBook)
Inflexiuni. Dialoguri (eBook)
Ennio. Un maestro
Ennio. Un maestro
Despre lume și despre Europa. O perspectivă filosofică
Despre lume și despre Europa. O perspectivă filosofică
Inflexiuni. Dialoguri
Inflexiuni. Dialoguri
eBook
Religia în epoca romantică. Un imaginar al Absolutului (eBook)
Religia în epoca romantică. Un imaginar al Absolutului (eBook)