Loading...

Scriitori din Bistrița-Năsăud. Dicţionar critic. Cu 55 de parodii şi o postfaţă în versuri de Lucian Perța

Scriitori din Bistrița-Năsăud. Dicţionar critic. Cu 55 de parodii şi o postfaţă în versuri de Lucian Perța

Scriitori din Bistrița-Năsăud. Dicţionar critic. Cu 55 de parodii şi o postfaţă în versuri de Lucian Perța

Colecții: Bibliotheca

  • An apariție: 2018
  • ISBN 978-606-797-242-9
  • Format: 16x23cm
  • Pagini: 414
 Stoc 0 
       

Proiect editorial dedicat Centenarului Marii Uniri, realizat de Societatea Scriitorilor din Bistrița-Năsăud și apărut sub egida Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud

 

Spiritul românesc e unic şi cuprinde deopotrivă ardelenismul, moldovenismul, muntenismul sau oricum s‑ar numi particularismele din care se alcătuieşte fizionomia sufletească a neamului nostru, cea mai unitară poate în toată lumea. (Liviu Rebreanu)

* * *

Dicţionarul critic pe care îl propunem acum cititorilor interesaţi include scriitori activi după 1990. Pornim de la convingerea că el este o necesitate pentru oricine ar dori să se informeze în legătură cu mişcarea literară din această parte a ţării, destul de bogată şi diversificată, în opinia noastră. Dicţionarele deja existente, fie că sunt o imagine vizând perioade diferite (Teodor Tanco, Dicţionar literar 1639‑1997 al judeţului Bistriţa‑Năsăud, 1998), fie că au avut la bază o selecţie sprijinită pe prea multă generozitate, deschizând porţile unei abundenţe de diletantism, fie că au luat în seamă şi autori cu preocupări exclusiv extraliterare. Lucrarea de faţă nu este nici o reeditare a antologiei‑dicţionar de scriitori din Bistriţa‑Năsăud, Pretexte, publicată de noi în 2008 şi care îşi propunea în primul rând promovarea scriitorilor din Societatea Scriitorilor din B‑N, nu neapărat oferirea unei imagini echidistante şi cât mai complete a mişcării literare din acest ţinut, pentru o informare cât se poate de obiectivă.
Pentru a pune la dispoziţie o carte care să aibă pretenţia că este un instrument de lucru, a fost nevoie ca, în selecţia autorilor, să respectăm cu rigoare unele criterii. Primul a fost acela conform căruia am luat în seamă activitatea din revistele literare care contează (cele ale Uniunii Scriitorilor din România (USR), cele care apar sub egida USR, cele de tradiţie). Prezenţa autorilor în astfel de publicaţii, precum şi comentarea cărţilor care le‑au semnat, în astfel de periodice, a reprezentat un criteriu esenţial. Nu numărul de volume pe care le‑au publicat, acesta putând să fie impresionant uneori (chiar fără a depăşi provincialismul mărunt), ci vizibilitatea lor în presa de specialitate ne‑a determinat să le dăm atenţia cuvenită.
Poate că ar mai trebui clarificat criteriul geografic, pentru că nu neapărat registrul de stare civilă legitimează prezenţa unui scriitor în acest dicţionar cu arie de cuprindere regională, ci activitatea sa. Există scriitori care s‑au născut, mai mult sau mai puţin întâmplător, în Bistriţa‑Năsăud, dar a căror activitate literară nu a avut ulterior nicio legătură cu ţinutul natal (ei nu sunt incluşi în volum), precum şi autori care s‑au născut şi locuiesc în altă parte, dar puternic implicaţi în viaţa literară din B‑N (prezenţi în dicţionar). Cu alte cuvinte, am dat prioritate unui peisaj scriitoricesc viu, capabil să determine o imagine, să nuanţeze, să definească.
În prezentarea autorilor am redus până la esenţializare informaţiile biografice şi am insistat asupra activităţii literare: debut, colaborări la presa de specialitate, volume publicate, receptare critică. Concursurile literare fiind foarte numeroase şi de nivel valoric foarte diferit, am menţionat doar premiile şi nominalizările venind din partea Uniunii Scriitorilor din România şi a filialelor acesteia. La fel, am renunţat la menţionarea antologiilor şi dicţionarelor în care autorii apar, din aceleaşi motive. În schimb, am oferit un spaţiu mai larg referinţelor critice.
Se înţelege, ca în orice dicţionar, gruparea scriitoricească este una eterogenă. Există autori care îndeplinesc criteriile ce ne‑au ghidat, dar care nu trec cu mult peste această barieră, vocea lor nefiind una foarte convingătoare, alături de scriitori care se situează în primul plan al actualităţii literare naţionale. Cititorul interesat îi va putea distinge în funcţie de activitatea lor literară, dar mai cu seamă în funcţie de referinţele critice, atent de unde vin acestea şi care este consistenţa lor. Dicţionarul dă informaţii, nu stabileşte ierarhii valorice.
Apoi, avem autori care mai sunt activi în viaţa literară de după 1990, fiind pe cale să‑şi încheie cariera (am luat în seamă întreaga lor activitate), alături de autori tineri care abia se nasc după 1990, dar care reuşesc să se afirme în plan naţional.
O noutate a prezentului dicţionar o reprezintă parodierea poeţilor de către Lucian Perţa. Parodia, aşa cum afirma autorul lor pe bună dreptate, este o formă de receptare critică până la urmă, una inedită, dintr‑o perspectivă dezbrăcată de corsete, dar nu mai puţin exigentă, cum este uşor de observat. Îi mulţumesc pentru această inedită, generoasă şi extraordinară colaborare.
Pentru realizarea volumului de faţă am consultat o serie de lucrări de referinţă, precum: Dicționar esențial al scriitorilor români (coord. Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu), 2001, Dicționar general al literaturii române, vol. I‑III, 2004, 2005 (coord. Eugen Simion); Dicționarul scriitorilor români (coord. Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu), 4 vol. 1995‑2002; Teodor Tanco, Dicționar literar 1639‑1997 al județului Bistrița‑Năsăud, 1998; Scriitori ai Transilvaniei 1949‑2014 dicționar critic ilustrat alcătuit de Irina Petraș, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj‑Napoca, 2017; Cenaclul literar George Coşbuc. 30. Antologie (Editura Aletheia, 2001, Cuvânt înainte de Eugen Uricaru, prefaţă de Cornel Moraru, postfaţă de Ion Moise); Pretexte. Antologie‑dicţionar de scriitori din Bistriţa‑Năsăud, alcătuită de Andrei Moldovan, Editura Eikon, 2008. La fel, am consultat siturile Uniunii Scriitorilor din România şi ale filialelor teritoriale, blogurile personale ale autorilor, acolo unde acestea există, arhivele unor publicaţii literare, numeroase lucrări de critică literară, dar am recurs şi la informaţii directe din partea unor autori vizaţi. Toate acestea nu exclud unele scăpări inevitabile privind apariţiile editoriale ale ultimilor ani, perioadă în care s‑a lucrat la dicţionar.
Dicţionarul critic al scriitorilor din Bistriţa‑Năsăud, oricând perfectibil, acum, la aproape un veac de la unirea tuturor românilor într‑un stat unitar (literatura i‑a unit mult mai devreme!), reprezintă o dovadă vie a unei mari bogăţii şi diversităţi spirituale ale acestui ţinut din care nu vor înceta să apară mari valori ale naţiei noastre. Îl dăm la iveală cu gândul la cuvintele lui Liviu Rebreanu: „Cantitatea, indiferent de valoare, dovedeşte totuşi bogăţia râvnei creatoare. Înainte de a alege, trebuie să ai din ce anume să alegi. Cantitatea devine astfel premisa calităţii. Bogăţia cantitativă permite o mai îngrijită selecţie calitativă.” (Andrei Moldovan, preşedintele Societăţii Scriitorilor din Bistriţa‑Năsăud)

* * *

Scriitori prezenți în Dicționar:

Cristi ARDELEAN, Nicolae AVRAM, Adriana Rodica BARNA, Nicolae BĂCIUȚ, Emil BĂLĂI, Ion BORȘA, Nicolae BOSBICIU, Ioana BRADEA, Constantina Raveca BULEU, Mircea Gelu BUTA, Ion BUZAȘI, Constantin CATALANO, Vasile CIHEREAN, Ioan CIOBA, Călin Emilian CIRA, Elena M. CÎMPAN, Dan COMAN, Marius CONKAN, Alin CORDOŞ, Dorel COSMA, Cornel COTUȚIU, Călin CRĂCIUN, Icu CRĂCIUN, Melania CUC, Mircea DAROȘI, Vasile DÂNCU, Vasile George DÂNCU, Vasile Sebastian DÂNCU, Susana DEAC, Zorin DIACONESCU, David DORIAN, Ana DRAGU, Emil DREPTATE, Florica DURA, Valentin FALUB, Victoria FĂTU NALAȚIU, Vasile V. FILIP, Dinu FLĂMÂND, Daniela FULGA, Vasile GĂUREAN, Sorin GÂRJAN, Leon Iosif GRAPINI, Andrea HEDEȘ, Vasile LEAC, Vasile LECHINȚAN, Cleopatra LORINȚIU, Nastasia MANIU, Valentin MARICA, Menuț MAXIMINIAN, Marin MĂLAICU HONDRARI, Mircea MĂLUȚ, Ioan MĂRGINEAN, Ștefan MIHUȚ, Alexandru Cristian MILOȘ, Alexandru MISIUGA, Gheorghe MIZGAN, Ion MOISE, Andrei MOLDOVAN, Gavril MOLDOVAN, Ioan V. MOLDOVAN, Dumitru MUNTEANU, Iacob NAROȘ, Ioana NICOLAE, Ovidiu NIMIGEAN, Olimpiu NUȘFELEAN, Ion OARCĂSU, Maria OLTEANU, Aurel ONIȘOR, Adrian ONOFREIU, Luca ONUL, Veronica OȘORHEIAN, Viorel PARASCHIVOIU, Florin PARTENE, Traian PARVA SĂSĂRMAN, Liviu PĂIUȘ, Domnița PETRI, Alexandru PETRIA, Ioan PINTEA, Adrian PODARU, Aurel PODARU, Ovidiu POJAR, Gavril POMPEI, Flore POP, Grigore POP, Grigore Traian POP, Mircea PRAHASE, Atila RACZ, Valentin F. RADU, George Vasile RAȚIU, Sandu Al. RAȚIU, Virgil RAȚIU, Valentin RAUS, Aurel RĂU, Vasile REBREANU, Radu SĂPLĂCAN, Gavril SCRIDON, Daniel SIDOR, Adrian SUCIU, Ioan ȘIMON, Veronica ȘTIR, Victor ȘTIR, David Dorian, Teodor TANCO, Călin TEUTIȘAN, Teodor TIHAN, Alexandru UIUIU, Ileana URCAN, Ion URCAN, Lazăr URECHE, Mihaela URSA, Sever URSA, Lucian VALEA, Valeriu VARVARI, Alex VĂSIEŞ, Ștefan VEȘCARI, Vasile VIDICAN, Dinu VIRGIL, Ion VLAD, Gelu VLAȘIN, Niculae VRĂJMAȘ, Ion Radu ZĂGREANU