Facebook


· mai multe evenimente
Facebook

Bibliotheca

       

Scriind, trebuie să mă păstrez acolo unde lăuntric am fost mai tare rănită – altfel, la ce bun să mai scriu? (Herta Müller)

* * *

Literatura Hertei Müller este alcătuită din straturi adânci și nuanțate. Un puzzle, cu dimensiunea sa enigmatică, cu provocările și problematizările sale, ar putea fi formula ce caracterizează acest volum colectiv despre scriitoarea premiată cu Nobel, ea însăși o făptură complicată, când aspră și severă, când poetică și delicată, întotdeauna, însă, dornică să rostească tranșant adevărul și să înfrunte pieptiș realitatea. (Ruxandra Cesereanu)

* * *

Cuprins

Preambul
De ce un puzzle

CHESTIUNEA IDENTITARĂ

Radu Pavel Gheo, Herta Müller – identitate și respingere
Roxana Rogobete, Herta Müller dincolo de literaturile naționale
Caius Dobrescu, Herta Müller și moștenirea globală a culturii settler

TRAUMĂ ȘI DINCOLO DE TRAUMĂ

Marta Petreu, Scriind din rană ca dintr-o călimară
Sanda Cordoș, Palimpsestul traumelor
Ruxandra Cesereanu, Antigona preschimbă trauma în memorie (despre spaimă și morminte etice)
Grazziella Predoiu, Spiritul justițiar al memoriei: ipostaze ale dictaturii în textele Hertei Müller
Cosmin Dragoste, Erosul şi surogatele sale ca modalitate a supravieţuirii într-un regim opresiv
Antonio Patraș, Herta Müller şi bucuria de a trăi

MEMORIE ȘI CARTOGRAFIE

Marius Conkan, Reprezentări spațiale în proza Hertei Müller: o lectură geocritică
Călina Părău, Neîmpăcarea autobiografică: Herta Müller

FOTOGRAFII, IMAGINI, PRIVIRI

Angelo Mitchievici, Herta Müller – fotogramele punctate și literatura traumei
Dana Bizuleanu, „Nevoit să vorbesc despre căpăţâna mea ca despre un teren, terenul unui lagăr” (imagini transfer în proza Hertei Müller)
Aura Poenar, Cerul alb-negru a rămas gol. Despre imaginea ecran și privirea localizată în lumea unui regim totalitar

ANIMALITATE ȘI POSTUMAN

Carmen-Veronica Borbély, Despre viața nudă (Studiu de caz: Încă de pe atunci vulpea era vânătorul)
Mihaela Ursa, Musofobie și totalitarism. Herta Müller și Art Spiegelman despre oameni și șoareci
Laura T. Ilea, Animalul inimii în cheie fenomenologică

DESPRE POEZIE ȘI ALȚI DEMONI

Ernest Wichner, La aniversarea marii poete
Ion Pițoiu, Efectele narative ale metonimiei şi poetica obiectualității
Florin Balotescu, Herta Müller – poetul ca stalker spre zona liberă
Simona Popescu, Tropisme. Asamblaj. Reazem (fragment)

BIONOTES, ABSTRACTS, KEYWORDS

Comentarii: 0