Loading...

Cătălina Velculescu. O viață dedicată cercetării manuscriselor

Cătălina Velculescu. O viață dedicată cercetării manuscriselor

Cătălina Velculescu. O viață dedicată cercetării manuscriselor

Colecții: Bibliotheca

  • An apariție: 2022
  • ISBN ISBN 978-606-797-854-4
  • Format: 17x24
  • Pagini: 522

Preț: 100.00 Lei

Adaugă în coș:
       

Coordonatori: Ana-Voica Bojar, Ion Victor Velculescu, Hans-Peter Bojar
Volum editat împreună cu Editura Eikon

Cartea de faţă este dedicată Prof. Dr. Cătălina Velculescu şi efortului ei neobosit de a ne arăta  şi învăţa lucruri noi. Cercetător şi pedagog dedicat, a păstrat un standard înalt de-a lungul unor vremuri dificile pentru cercetare în general, şi pentru cercetarea umanistă în special. Contribuţiile din această carte reflectă lumea Cătălinei, o lume interdisciplinară, creativă şi în plină mişcare. Deliberat nu am impus scheme fixe, invitând autorul - specialist să aleagă forma preferată. Texte vechi, manuscrise, amintiri ies din pagină căpătând culoare şi viaţă prin autorii de atunci şi de acum. Temele creaţiilor plastice şi fotografiile sunt inspirate din cursurile pentru studenţi şi discuţii pe variate teme cu cei apropiaţi. Prezentarea lucrărilor este în ordine alfabetică. Contribuţiile care conţin imagini color sunt grupate, aceasta fiind o soluţie de ordin tehnic.

Mulţumiri Asociaţiei Vestigia, Manuscript Research Center, al Universităţii din Graz (Austria) pentru sprijinul acordat la elaborarea volumului. Editurii Eikon & Şcoala Ardeleană le mulţumim pentru consecvenţă şi ajutorul dat pentru a vedea aievea această carte.

Mulţumim tuturor celor care, în formă văzută sau mai puţin văzută, au participat la volum şi ne-au întovărăşit în aceste vremuri. Propunem să lăsăm textele şi imaginile să ne vorbească... (ANA-VOICA BOJAR, ION VICTOR VELCULESCU, HANS-PETER BOJAR)
* * *

CUPRINS
Către cititori

Manuela Anton

Război şi Pace: Rusia şi sistemul European de state în epoca modern timpurie

Luiza Barcan

Cătălina Velculescu, In memoriam

Ion Victor Velculescu

Fotografie

Francisca Băltăceanu, Monica Broșteanu

Cum ne-a atins viaţa Cătălina Velculescu

Ana-Voica Bojar

Mitul şi peştera

Liviu Bordaș

Imaginea Indiei în primele cărţi de istorie şi geografie tipărite în româneşte Geografia universală a lui Buffier (Iaşi, 1795)

Adrian Chircu

Nume de monede umblătoare în însemnări de pe vechi cărţi din ţinuturile Hunedoarei

Policarp Chiţulescu

Lumina cuvântului pentru cei mulţi. Traducători din Ţara Românească şi operele lor

Alexandru Cisek

Aici sau Dincolo / Aici şi Dincolo? Câteva reflecţii asupra specificului emigrării în epoca de aur

Alexandru Cisek

Dacă n-ai un bătrân, să îl cumperi! Consideraţii pe marginea dialogului epistolar între doi înţelepţi din diaspora scrisului românesc

Cristina-Ioana Dima

Îngerul şi Bestia sau Identitatea ca problemă

Ana Dumitran

De la Alba Iulia

Dieter Fahl, Sabine Fahl

Woher stammen Krokodil und Jadrija in der Kurzen Chronographischen Paleja?

Geanina Filimon

Ucenicia la un profesor-om

Rodica Frenţiu

Răsfoind pagini de literatură veche românească: Dosoftei, Viaţa şi petreacerea svinţilor, Iaşi,1682-1686

Alin-Mihai Gherman

Grigore Ureche, scriitorul

Silvia Bojar

Fotografie

Emilia Gheţu

Cătălina Velculescu - Un cercetător erudit, un profesor pasionat

Vasile Gordon

Sufletul frumos al unei mame creştine exemplare

Eleonora Hotineanu

La thématique identitaire et ses variants littéraires.

Augustin Ioan

Când începe arhitectura să fie?

Laura Jiga Iliescu

Salcia şi Maica Domnului. Articularea legendară a unui ritual mai puţin convenţional

Svetlana Korolevski

Darurile Cătălinei

Ioan Ştefan Lazăr

Exerciţiul de admiraţie - Un model şi reper în cercetarea şi şcoala românească: Doamna prof. univ. dr. Cătălina Velculescu

Sebastian Lucaciu

Cătălina Velculescu - O Mărturisitoare

Laura Lazăr

Izbânda Inorogului. Istorie, ficţiune, autoficţiune, literatură

Ecaterina Lung

Linie şi limită în reprezentările artistice. Din Antichitatea târzie în epoca romanică

Luiza Marinescu

Cătălina Velculescu: călătoria nu se opreşte în Bibliotecă

Nicolae Mecu

Colegi în Institutul „G. Călinescu"

Zamfira Mihail

Din istoria ediţiei Arhieraticonul Mitropolitului Ştefan

Robert Mirică

In memoriam Cătălina Velculescu

Radu Mustaţă

Ars longa

Viorica Nişcov

Un suflet generos

Ion Oprişan

La despărţirea de Cătălina Velculescu

Alina Pătru

Naturalism religios şi liturgic creştin în creaţia folclorică. Consideraţii pe marginea analizei unui bocet popular inedit din Ţara Făgăraşului

Ioan Dumitru Popoiu

De la Simeon Salos la Gherontie de la Tismana. Nebunii pentru Hristos şi rolul lor în spațiul public

Ana-Maria Răducan

Profesori şi Sfinţi. Cătălina Velculescu şi Sfântul Simeon Noul Teolog

Silvia Marin Barutcieff

Leul din arenă. Iconografia Sfântului Ignatie de Antiohia în edificii din Ţara Românească (Secolele XVII-XIX)

Cristina Bogdan

Acoperământul Maicii Domnului în iconografia românească a secolelor XVII-XIX

Silvia Bojar

Fotografie

Ion Victor Velculescu

Fotografie

Hans-Peter Bojar

Podişul Mehedinți auf der „Militairischen Carte der kleinen oder österreichischen und der großen Walachei“ der josephinischen Landesaufnahme von 1790

Tudor Balmuş

Sculptură

Ana-Voica Bojar, Ion Victor Velculescu, Cătălina Velculescu

O vizită incognito a regelui Carol al II-lea la Câmpulung Muscel

Rozalia Iorga

Pictură

Dragoş Neagoe

Amprente

Iuliana Dumitraşcu

Echerul de la biserica fostei mănăstiri Bordeşti (jud. Vrancea). În jurul unui atribut al meşterilor pietrari din Ţara Românească în pragul secolului al XVIII-lea

Tudor Balmuş

Sculptură

Virgil Scripcaru

Compoziție

Vera Podkovyrova

Печатные источники миниатюр «Чуда архангела Михаила о Дохиарском монастыре» в рукописи из Библиотеки Российской академии наук (СПб.), собраниеВ.Г. Дружинина, № 484

Tatiana Georgievna Popova

Старший список первого румынского перевода Лествицы Иоанна Синайского

Virgil Scripcaru

Sculptură

Dragoş Neagoe

Amprente

Erich Renhart

Das Ganze im Fragment erkennen. Eine kuriose Sammlung von Pergamentfragmenten im Grazer Diözesanarchiv.

Arhiva fotografică color

Daniela Rei - Cătălina Velculescu

Radio România Cultural, 30 noiembrie 2013, emisiunea Repere spirituale: volumul Arhieraticon Trilingv

Ion Victor Velculescu

Fotografie

Daniela Rei - Cătălina Velculescu

Radio România Cultural, 31 ianuarie 2009, emisiunea Întâlniri memorabile: volumul Nebuni Întru Hristos

Adriana Scripcaru

Laudatio

Ion Victor Velculescu

Fotografie

Svetlana Korolevski, Ala Zavadschi-Cojocaru, Emilia Gheţu, Varvara Buzilă

In memoriam Cătălina Velculescu

Rodica Simionică Grigoriu

Reverence, Cătălina Velculescu

Maria Magdalena Székely

Casa Ieremiei vodă şi moaştele Sfântului Ioan Botezătorul

Bogdan Vişan - Cătălina Velculescu

Radio România Cultural, 6 decembrie 2020, emisiunea Dosar de patrimoniu: Despre bisericile de lemn din Mehedinţi şi volumul Oameni şi întâmplări din trecutul învăţământului românesc

Cătălina Velculescu

Lista de lucrări

Index autori
* * *
CĂTĂLINA VELCULESCU (n. 1941, Bucureşti - d. 2020) - Prof. univ. dr., cercetător ştiinţific principal I. Formare profesională: 1960-1965: Facultatea de Limba şi Literatura Română, Universitatea Bucureşti; 1995-2000: Institutul Teologic Romano-Catolic. A lucrat la: Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu" al Academiei Române; Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii Bucureşti; Universitatea Naţională de Arte Bucureşti; Facultatea de Teologie Adventistă Cernica (catedra de litere); Facultatea de Teologie Romano-Catolică Bucureşti (catedra de litere); Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu" Bucureşti; etc. Bursieră: New Europe College, DAAD, KAAD, Johann Weber Stiftung (Graz, Austria); Land Steiermark Universitatea Graz. Colaborare cu VESTIGIA. Manuscript Research Centre - Universitatea din Graz. A fost membră a Centrului de Studii Medievale, Universitatea Bucureşti. Premii: 1991 - Premiul Academiei Române pentru participanţii la reeditarea Bibliei lui Şerban Cantacuzino, 1688 (Bucureşti, 1988).
Pentru alte publicaţii:
www.researchgate.net/profile/Catalina_Velculescu
* * *

ANA-VOICA BOJAR (n. 1967, Bucureşti) - Conferenţiar univ. dr., Universitatea din Salzburg. Formare profesională: 1986-1992: Facultatea de Geologie şi Geofizică, Universitatea Bucureşti. Teza de doctorat pe temă de Geocronologie susţinută în 1998, sub co tutelă Salzburg-Graz, Austria. Activitate şi colaborări post-doc în Polonia, Statele Unite, Austria, România, Franţa. Docenţa în specialitatea Geochimie susţinută la Universitatea din Salzburg. Predare şi cercetare la diferite Universităţi: Salzburg, Lublin, Lyon, Cluj-Napoca, Bucureşti, Iaşi, Albuquerque, Sofia, Olomuz, Graz etc. Bursieră ÖAAD, FWF, ÖFG, CEEPUS. Membră în advisory board „European Society for Isotope Research (ESIR)".
Pentru alte publicaţii: www.researchgate.net/
profile/Ana-Voica_Bojar

* * *

HANS-PETER BOJAR (geb. 1967, Bruck/Mur, Österreich) - Nach Abschluss einer Höheren Technischen Lehranstalt, Studium der Mineralogie und Kristallographie mit anschließendem Doktorat an der Universität Graz. Seit 1992 am Universalmuseum Joanneum in Graz als Wissenschafter und Kurator tätig. Dort zuständig für die physikalisch analytischen Labors (Elektronenmikroskopie, Röntgenanalytik, Spektroskopie). Arbeitet interdisziplinär in vielen Gebieten der Geowissenschaften und der Analytik von archäologischen und kunsthistorischen Artefakten. (Co)-Autor von zahlreichen weltweit neuen Mineralarten.
Pentru alte publicaţii: 
www.researchgate.net/profile/Hans-Peter_Boja

* * *

ION VICTOR VELCULESCU (n. 1969, Bucureşti) - Conferenţiar universitar dr., Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografie „Ion Luca Caragiale" Bucureşti. Formare profesională: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografie „Ion Luca Caragiale" Bucureşti: absolvire. Activitate şi colaborări. Universitatea Naţională de Arte Bucureşti: doctorat, conferenţiar universitar. Am participat la expoziţii de fotografii, festivaluri de filme, precum şi la sesiuni de comunicări în: România (diferite oraşe), Austria (Graz, Retzhof Styria, OKOPark Steiermark), Ungaria (Komarom, Györ), Belgia (Tournai), Italia (Milano), Anglia (Londra - Centrul cultural al Ambasadei României), Olanda, Bulgaria (Shumen), Italia (Milano), China (Beijing). Am publicat articole şi studii în diferite periodice sau cărţi de specialitate. Recent a apărut cartea Perspective fluide, Bucureşti, ed. UNArte, 2018.
Pentru alte publicaţii:
www.researchgate.net/profile/Victor_Velculescu