Loading...

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj: două decenii de istorie (2000-2020)

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj: două decenii de istorie (2000-2020)

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj: două decenii de istorie (2000-2020)

Colecții: Bibliotheca

  • An apariție: 2021
  • ISBN 978-606-797-685-4
  • Format: 16x23cm
  • Pagini: 824
 Stoc 0 
       

100 de ani de bibliotecă publică la Cluj
Proiect editorial al Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj

Editori: Ghizela Cosma, Anca Ioana Docolin, Ioan Tomoiagă
Cuvânt înainte de Sorina Stanca

Vol. I: Aspecte din activitatea Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj. Antologie
Vol. II: Patrimoniul documentar al bibliotecii. Studii

 

Cuvânt înainte

În anul 2021, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj sărbătorește 100 de ani de la inaugurare.
Înființată după anul Marii Uniri, în 14 mai 1921, ca bibliotecă distinctă în cadrul Bibliotecii Universității „Regele Ferdinand I”, aceasta și-a câștigat propriul său public în foarte scurt timp de la deschidere. Biblioteca avea, la momentul respectiv, un fond de carte distinct de cel al bibliotecii universitare, precum și personal dedicat.
De-a lungul timpului, biblioteca județeană a avut mai multe sedii și a funcționat în diverse clădiri, reușindu-se construirea unui sediu propriu abia începând cu anul 1995. Clădirea a fost dată în funcțiune în anul 2001, iar în 1 iunie 2002 a avut loc inaugurarea oficială pentru public. Clădirea sediului central al Bibliotecii Județene „Octavian Goga” de pe Calea Dorobanților nr. 104 din Cluj-Napoca a fost construită la inițiativa, din grija și prin efortul deosebit al fostului director al bibliotecii, Traian Brad. Acesta a reușit să convingă autoritățile de la acel moment cu privire la importanța existenței unei clădiri proprii a bibliotecii, tot el fiind cel care spunea: „…noi suntem cei care vom extinde centrul orașului”. Această afirmație venea în contextul în care noul sediu al bibliotecii se află în afara centrului orașului.
În prezent, biblioteca reușește să aducă peste 1.600 de cititori zilnic, în vremurile bune, și nu acum, pentru că de peste un an am traversat o perioadă foarte dificilă din cauza pandemiei COVID-19, care a pus la încercare colectivul bibliotecii. Poate mai mult decât oricând biblioteca a trebuit să se reinventeze și să descopere în resursele sale de personal un adevărat izvor de idei și inovație, ce ne permite să spunem că suntem în anul 100 al existenței într-o situație fericită, având în orașul reședință de județ cinci spații în care biblioteca își desfășoară activitatea. Realizăm și coordonarea activității bibliotecilor publice din județ, împreună cu care am dezvoltat, de-a lungul timpului, numeroase proiecte și programe pentru locuitorii județului Cluj.
Suntem la ceas de sărbătoare și, pentru că ne dorim ca acest moment să rămână pentru posteritate, ne-am gândit să alcătuim aceste două volume, pe care le aducem mai întâi în fața profesioniștilor din biblioteci și, mai apoi, publicului interesat de istoria bibliotecii. Vrem să venim cu o mărturie grăitoare pentru generațiile viitoare despre activitățile pe care Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj le-a desfășurat.
Aceste două volume continuă într-un fel cartea Lectura și biblioteca publică la Cluj, scrisă de Traian Brad. De data aceasta este vorba de un efort colectiv, la fel cum este și activitatea bibliotecii, o muncă de echipă.
Îmi exprim bucuria de a avea un colectiv deosebit la Biblioteca Județeană din Cluj-Napoca și invit tinerii colegi să intre și ei în ritmul pe care l-am imprimat instituției noastre de-a lungul timpului, astfel încât, prin activitățile noastre, să rămânem o bibliotecă publică de referință în România. Dorim să facem din biblioteca publică clujeană un model de urmat pentru bibliotecile publice românești, dar și o bibliotecă de impact la nivel european.
Propunerea mea, în acest sens, este să împărtășim bunele practici, să continuăm activitățile și proiectele deja începute și să ne concentrăm eforturile pentru cultivarea profesiei prin participarea la diferite evenimente de formare. Este nevoie să fim la curent cu tot ceea ce se întâmplă în lumea bibliotecilor, acesta fiind unul dintre atuurile absolut necesare pentru a gândi și a pune în operă proiecte de viitor pentru comunitatea clujeană.
În cele două volume am cuprins articole publicate de colegii din bibliotecă de-a lungul timpului, în perioada 2000-2020, articole care sunt mărturie a activității desfășurate de bibliotecă pentru publicul din Cluj-Napoca și din județul Cluj, în îndeplinirea misiunii noastre de bibliotecă publică a județului.
Foarte important este, de asemenea, să transmitem un mesaj colaboratorilor bibliotecii, să le mulțumim tuturor pentru fidelitatea și încrederea dovedite de-a lungul anilor. Biblioteca noastră are parteneriate prin care derulează proiecte de succes de mai bine de 20 de ani, atât la nivelul municipiului, cât și la nivel național și internațional.
Se cuvine să amintesc faptul că biblioteca publică clujeană datorează succesul activității sale sprijinului autorităților locale, și anume Consiliului Județean Cluj, instituția care asigură finanțarea bibliotecii. Ne-am bucurat, de asemenea, de colaborarea și suportul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și ale celorlalte autorități, cum sunt Prefectura Județului Cluj, Inspectoratul Școlar Județean, Direcția pentru Cultură.
Mulțumim, de asemenea, tuturor instituțiilor de cultură din municipiul Cluj-Napoca, cu care, într-un fel sau altul, ne-am intersectat la diverse evenimente, dorind să menținem și în viitor aceste bune relații de colaborare. Am înțeles cu toții că, în secolul XXI, pentru a realiza lucruri speciale și de impact, este important să colaborăm, să punem în comun resurse și cunoștințe și să venim în întâmpinarea comunității cu proiecte consistente, relevante și de interes.
O excelentă colaborare există cu școlile și liceele clujene, cu universitățile, precum și cu diverse organizații și asociații din Cluj-Napoca și din țară. Tuturor partenerilor noștri le mulțumim și îi asigurăm de întreaga noastră prețuire.
Mulțumesc tuturor colegilor din Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, dintre care pe unii dintre ei îi cunosc de mai bine de 26 de ani, pentru dedicarea și mobilizarea de care dau dovadă zilnic în activitatea pe care o desfășoară.
De asemenea, mulțumiri deosebite se cuvin colegilor de breaslă din toate celelalte biblioteci din Cluj-Napoca, împreună cu care am susținut ani la rând colocviul dedicat Zilei Internaționale a Cărții și a Drepturilor de Autor, în preajma zilei de 23 aprilie, zi devenită din anul 2005 și Ziua Bibliotecarului Român. În cadrul acestui proiect, denumit „Comunitatea bibliotecară clujeană”, am realizat numeroase activități profesionale valoroase.
Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj a realizat numeroase evenimente în care a implicat biblioteci județene din țară, precum și biblioteci din Republica Moldova. Parteneriate și colaborări au fost încheiate cu biblioteci din Ungaria, Polonia, Slovenia, Franța, Germania, Marea Britanie, Italia, Spania, Portugalia, Norvegia, Danemarca și Grecia.
Publicația de față reprezintă modul nostru de a ne arăta recunoștința și aprecierea față de comunitatea bibliotecară națională, care ne-a inspirat de-a lungul întregii activități. Suntem recunoscători că, prin interacțiunea cu colegii bibliotecari din întreaga țară, ne-am simțit capabili să devenim an de an mai performanți și mai relevanți și am reușit să fim o voce reprezentativă pentru profesia noastră nobilă.
Nu în ultimul rând, adresez mulțumiri editorilor acestor volume, Ghizela Cosma, Anca Ioana Docolin și Ioan Tomoiagă, pentru ideea salutară pe care au avut-o, aceea de a aduna munca noastră în această lucrare sub forma unor mărturii scrise, care să dăinuie peste timp.
În încheiere, mulțumesc în mod deosebit colectivului Editurii Școala Ardeleană pentru colaborarea strânsă și efortul depus pentru ca această lucrare să apară în cele mai bune condiții și să devină astfel o referință editorială valoroasă și extrem de utilă profesioniștilor bibliotecari, membrilor comunității clujene și, nu în ultimul rând, publicului larg. (Sorina Stanca, Manager)

* * *

Nota editorilor

Antologia, în două volume, publicată de Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, cu sprijinul Consiliului Județean Cluj, aduce în atenția cititorilor, a celor interesați, o istorie „nonconformistă” a instituției noastre, care îmbrățișează parcursul ultimelor două decenii. Demersul dorește să vină în continuarea monografiei bibliotecii, Lectura și biblioteca publică la Cluj, realizată de regretatul director al acesteia, Traian Brad, și care a văzut lumina tiparului în anul 2001. Importanța unui atare demers rezidă din locul pe care istoria bibliotecilor îl ocupă în cadrul istoriei locale, din atenția deosebită pe care le-o conferă în general bibliotecile publice, care își asumă între obiectivele activității lor atât conservarea, prin colecțiile lor, cât și promovarea istoriei locale, atragerea și cultivarea interesului comunităților locale pentru aceasta. Dincolo de acest context, mai mult decât conservarea istorică a memoriei instituționale, astfel de întreprinderi au și capacitatea de a oferi modele de bune practici, temeiuri pentru autoevaluarea și proiectarea propriului parcurs instituțional și, într-un cadru mai larg, al instituțiilor de profil.
Această antologie nu s-ar fi putut realiza fără susținerea onestă și participarea colegilor din bibliotecă, ce au răspuns inițiativei și și-au pus la dispoziția editorilor articolele și studiile publicate. Cei 31 de autori, bibliotecari și foști bibliotecari ai bibliotecii județene, prezenți în aceste volume, au creionat în timp crochiuri cu valoare istorică, în calitate de „istorici” participanți, ale căror consemnări permit azi reconstrucția unei perspective de ansamblu. Cercetarea patrimoniului documentar al bibliotecii, reflectată în al doilea volum al antologiei, este, pe de altă parte, o manieră de promovare a acestuia, de evidențiere a valorii patrimoniale a colecțiilor instituției.
Primul volum se concentrează pe activitatea bibliotecii. Cronologia din deschiderea acestuia își propune o mică istorie în date a ultimilor douăzeci de ani. Momente din cadrul acesteia sunt surprinse și dezvoltate prin articolele grupate tematic: construcția noii clădiri a bibliotecii, aspecte privind secțiile, compartimentele, filialele acesteia, serviciile de bibliotecă oferite în deplina lor diversitate, proiectele locale, naționale sau internaționale în care biblioteca a fost angrenată. Un mic subcapitol este dedicat produselor de informare. Automatizarea activității de bibliotecă, o componentă majoră a modernizării, este surprinsă într-o altă secvență dedicată. Nu în ultimul rând, au fost adunate articole pe problematica statisticii de bibliotecă, importantă nu numai pentru determinarea unor evoluții, aprecierea situației de moment, dar și pentru proiectarea activității în perspectivă. În continuare, sunt ilustrate parteneriatele instituționale și profesionale ale bibliotecii, activitatea de voluntariat, dar și asocierea profesională, printr-o secvență din activitatea filialei Cluj a Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România. Pe parcursul ultimelor două decenii, nu au lipsit momentele aniversare. Două articole vin să consemneze aniversări legate de patronul spiritual al bibliotecii noastre, Octavian Goga, al cărui nume a fost asociat denumirii instituției noastre. Un astfel de volum nu-i poate uita nici pe acei colegi care azi nu mai sunt printre noi, mult prea mulți trecuți în neființă în acești ani, dintre care unii nu au mai apucat vârsta senectuții, și a căror plecare am resimțit-o dureros și noi, colegi sau foști colegi ai acestora. Chiar dacă nu toți au fost evocați în pagini scrise, care se regăsesc azi în acest volum, le păstrăm vie și cu pioșenie memoria.
Cel de-al doilea volum reunește mici cercetări realizate în bibliotecă, chiar dacă până azi această activitate nu este considerată definitorie sau proprie bibliotecii publice. Studiile mărturisesc preocupările din această sferă, aducând în atenție și promovând valori documentare aflate în patrimoniul bibliotecii județene. Dacă primele studii sunt dedicate prezentării unor fonduri personale reprezentative pentru patrimoniul documentar al instituției noastre, următoarele dezvoltă cercetări pe documente inedite, non-carte și de arhivă, care încearcă să pună în lumină valori demne de evidențiat, cum ar fi jurnalul lui Dumitru Nistor (țăran care în timpul Primului Război Mondial a ajuns până în Japonia, trăind experiența prizonieratului, și care a lăsat însemnări deosebit de interesante, ilustrate cu desene care dezvăluie un real talent) sau fotografiile stereoscopice care oferă o perspectivă 3D asupra unor instantanee din Primul Război Mondial ori paginile memorialistice semnate de social-democratul Tiron Albani. Fondurile personale Emil Isac, Valeriu Bologa, D. Popovici, Liviu și Ioana Em. Petrescu, Ion Brad, după cum o demonstrează acest volum, au oferit și pot în continuare să ofere subiecte de cercetare inedite și spectaculoase.
Articolele și studiile au fost incluse în antologie cu semnalarea locului inițial de publicare, în majoritatea cazurilor fiind vorba de reeditări. S-a menținut forma lor inițială, mai puțin imaginile, mergându-se doar pe ideea uniformizării aparatului critic, a grafiei cu â, a numelor personalităţilor sau a bibliografiei, după caz. Unele articole conţin şi link-uri către site-ul bibliotecii sau către diverse pagini de Internet, funcţionale la momentul scrierii articolelor. Pe parcursul celor douăzeci de ani au intervenit, însă, modificări de ordin tehnic sau au fost şterse de proprietari; ca urmare, este posibil ca unele dintre ele să nu mai fie funcţionale. Primul volum se încheie cu un index de subiecte pentru facilitarea accesului la teme de interes, iar al doilea, cu un index de nume. Studiilor celui de-al doilea volum li s-au atașat cuvinte-cheie.
Această antologie, așa cum arătam deja la început, se dorește doar o modestă contribuție la istoria ultimelor două decenii a instituției noastre. Modestă, așa cum cu modestie ne prezentăm contribuțiile, o trăsătură a fiecăruia dintre contributori, departe de a ne asuma perfecțiunea în mânuirea condeiului. Este și un imbold sau o bază documentară pentru încercări monografice viitoare și pentru dezvoltarea de alte cercetări pe subiecte diverse oferite cu generozitate de patrimoniul documentar al instituției.

* * *

Cuprins

 

Vol. I

Cuvânt înainte de Sorina Stanca

Mesaje adresate Bibliotecii

     După un secol de Alin Tișe

     Biblioteca de Vákár István

Nota editorilor

Ghizela Cosma, Pagini de istorie instituțională în date. Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, 2000-2020

Casă nouă pentru Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj

Traian Brad, Construcția noii biblioteci județene, între dorințe, speranțe și realitate

Sorina Stanca, Un vis devenit realitate

Secții, compartimente și filiale

Anca Pervain, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” (în anul 2000)

Tatiana Costiuc, Secția pentru copii: un an de activitate în sediul nou

Sorina Stanca, Adolescenții și tinerii la Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj

Georgeta Topan, Activități bazate pe tehnologie și non-tehnologice în zona makerspace pentru adolescenți din Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, România

Victor Cenușe, Un alt pol al muzicii

Sanda Moldovan, O secție de artă în cadrul Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj

Delia Chira, Optimizarea serviciilor pentru public la Secția de artă a Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj

Sorina Stanca, Sala de lectură a Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj

Máté Erzsébet, „... uneori este o bucurie și să îl lăsăm pe celălalt să se dea în leagăn”

Georgeta Dodu, Centrul de Informare Comunitară al Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj, 1997-2007: un deceniu de servicii moderne pentru cetățeni

Georgeta Dodu, Centrul Public de Informare NATO – prezentare

Georgeta Dodu, Cătălina Mărincaș, Cristina Vidruțiu, 10 ani de la deschiderea American Corner Cluj-Napoca la Biblioteca Județeană „Octavian Goga”

Tatiana Costiuc, Colecțiile speciale ale Bibliotecii Județene „Octavian Goga” – soluții de optimizare

Simona Floruțău, Servicii noi pentru comunitatea locală

Ghizela Cosma, Istoria locală la Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj. Considerații privind funcțiile și activitățile Compartimentului de Istorie Locală

Anca Ioana Docolin, Compartimentul de Referințe și Bibliografii al Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj

Doina Popa, 25 de ani de bibliotecă în cartierul Mănăștur. Moment aniversar

Ana-Maria Dudescu, Secția pentru copii a Filialei „Traian Brad”: educație și loisir

Augusta Pervain, Diversificarea serviciilor bibliotecii publice – o caracteristică a modernității. Proiectul Bibliosan

Servicii de bibliotecă

Tatiana Costiuc, Abordarea relațiilor cu publicul din perspectiva necesităților actuale de informare și documentare

Georgeta Topan, AdolescenTEEN – Pagina adolescenților

Aura Câmpan, Atragerea publicului adolescentin la Centrul Public de Informare NATO

Georgeta Dodu, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj și accesul la informație

Tatiana Costiuc, Optimizarea serviciilor de referințe în Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj

Anca Ioana Docolin, Un nou serviciu la Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj

Simona Floruțău, Serviciul de bibliotecă mobilă – repere istorice

Sorina Stanca, Lansarea serviciului de Bibliotecă Mobilă în județul Cluj

Ioana Costin (Hosu), Serviciul de Bibliotecă Mobilă la Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj

Adriana Kiraly, O nouă oportunitate de lectură

Adriana Kiraly, Un nou serviciu pentru utilizatori: Accesul la Oxford Journals Collection

Doina Popa, Vernisajul Expoziției Proprietatea Industrială și Societatea Românească – 20 noiembrie 2006

Proiecte locale și naționale. Activități cultural-educative

Ana-Maria Dudescu, Promovarea cărții și a lecturii prin programele și proiectele culturale ale Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj

Tatiana Costiuc, Lectura te face învingător!

Ana-Maria Dudescu, Aura Câmpan, Lectura te face învingător!

Tatiana Costiuc, Anotimpul culturii la Biblioteca Județeană

Diana Baciu, Tradiții din Transilvania la Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj

Proiecte cu finanțare externă

Sorina Stanca, Un deceniu de proiecte europene la Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj

Doina Popa, Impactul Programului Național PROBIP-2000 în managementul Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj

Doina Popa, Servicii inovatoare de bibliotecă bazate pe tehnologia RFID

Doina Popa, Serviciul de Bibliotecă Mobilă în județul Cluj

Tatiana Costiuc, Cum găseşti o carte de… muncă? – un proiect de succes la Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj

Ana-Maria Dudescu, Vreau să-mi citești! Ateliere de lectură intergenerațională la Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj

Anca Ioana Docolin, Family literacy works! Literația pentru familie funcționează!

Aura Câmpan, Literația pentru familie funcționează! Proiect finanțat în cadrul programului Erasmus+, desfășurat la Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj

Doina Popa, Europeana, biblioteca digitală a Europei

Sorina Stanca, Memoria locală la un click distanță

Sorina Stanca, Acces facil la documente digitale locale

Anca Ioana Docolin, Eforturile de valorificare a colecției de fotografii stereoscopice aflată în Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj

Monica Sărăcuț, Strategia sistemului de biblioteci publice din județul Cluj

Produse de informare. Revista Lectura

Monica Sărăcuț, Buletinele electronice de informare ale Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj

Simona Floruțău, Lectura – prima publicație de specialitate a Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj (19901996)

Automatizarea activității de bibliotecă

Floarea Elena Moșoiu, Etape și realizări în procesul de automatizare a Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj

Sorina Stanca, Derularea Proiectului European Liber-Imms

Floarea Elena Moșoiu, Facilități noi pentru utilizatori la Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj

Statistică de bibliotecă

Tatiana Costiuc, Impactul informatizării asupra statisticii de bibliotecă

Monica Sărăcuț, Analiza achiziției de documente în perioada 2009-2019

Ana-Maria Dudescu, Evoluția principalilor indicatori cantitativi ai Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj în perioada 2010-2019

Parteneriate instituționale, voluntariat

Anca Pervain, Parteneri și parteneriate la Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj

Cristina Totelecan, Cristina Pop, Împreună pentru comunitate. Dezvoltarea de parteneriate în cadrul Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj

Anca Pop, Biblioteca publică – locul ideal pentru inițiativă și voluntariat

Parteneriate profesionale. Filiala Cluj a ANBPR

Tatiana Costiuc, Carte pentru TRANSILVANIA

Adrian Grănescu, Evenimente la Biblioteca „Transilvania” din Chișinău – 27-31 august 2003

Adriana Kiraly, Săptămâna Națională a Bibliotecilor sau Prima Campanie de Promovare a Bibliotecilor Românești

Aniversări

Sorina Stanca, Octavian Goga, 125 de ani de la naștere. Autografe pe apa unui râu, spectacol Acusticon cu public

Ghizela Cosma, La mulți ani, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj! 25 de ani de la atribuirea numelui marelui poet bibliotecii publice clujene

Tatiana Costiuc, Zece ani împreună

Doina Popa, De ce revin în Basarabia?

Anca Ioana Docolin, Gânduri după întâlnirea de la Chișinău

Evocări

Adrian Grănescu, Traian Brad (31 august 1945 – 8 iunie 2002)

Doina Popa, Non omnis moriar

Adrian Grănescu, Lotus și papirus

Index de subiecte

 

Vol. II

Tatiana Costiuc, Fondul de bibliofilie contemporană: aspecte de popularizare și valorificare

Liana Vescan, Fondul D. Popovici în Colecțiile Speciale ale Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj

Anca Ioana Docolin, Constituirea, prezervarea și valorificarea Fondului Ion Brad din secția Colecții Speciale a Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj

Tatiana Costiuc, O carte mare cu destin de om: Biblia de la Sankt Petersburg

Ioan Tomoiagă, Un testament al lui A.D. Xenopol, donatorul Bibliotecii publice din Arad

Liana Vescan, Dumitru Nistor. Schiță biografică

Ioan Tomoiagă, Manuscrisele din război ale lui Dumitru Nistor, tunarul român din marina austro-ungară

Ioan Tomoiagă, Altfel de „fotografii” ale Marelui Război: jurnale de front ale unor soldați români

Ghizela Cosma, Instantanee din Primul Război Mondial. Colecția de fotografii stereoscopice a Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj

Liana Vescan, Vremi apăsătoare – manuscrisul nepublicat al memoriilor lui Tiron Albani

Liana Vescan, Fondul Emil Isac, istoria unui muzeu recuperat

Ghizela Cosma, Secvențe genealogice dintr-un album de familie

Ioan Tomoiagă, Poetul Emil Isac și presa românească din Transilvania în anii Marelui Război

Ghizela Cosma, Anca Ioana Docolin, Limba engleză ca disciplină școlară în România interbelică. Manualul și metoda Maud Griffiths-Belbin, Sanda I. Mateiu

Ioan Tomoiagă, Familia criticului literar Liviu Petrescu: exemplu de parcurs social în România secolelor XIX-XX

Ioan Tomoiagă, Aspecte privind reflectarea relației dintre literatură și istorie în studiile lui Liviu Petrescu

Liana Vescan, In memoriam Ioana Em. Petrescu (1941-1990)

Ioan Tomoiagă, Ioana Em. Petrescu (1941-1990). Biografia: o reconstituire

Liana Vescan, Experiența americană a Ioanei Em. Petrescu (1981-1983), reconstituită din documente de arhivă

Anca Ioana Docolin, Ion Vlasiu – Ion Brad, exemplul unei prietenii

Florin Todea, Mircea Eliade în corespondență cu Valeriu Bologa

Index de nume