Facebook


· mai multe evenimente
Facebook

Biblioteca FICT

Na zídce u Vltavy. Autorský výbor / Pe un parapet, lângă Vltava. Antologie de autor
Na zídce u Vltavy. Autorský výbor / Pe un parapet, lângă Vltava. Antologie de autor

Etichete:
Autor(i):
Traducător(i):
  • An apariție: 2021
  • ISBN/ISSN: 978-606-797-823-0
  • Format: 13x20
  • Pagini: 278

Preț: 35.00 Lei

Adaugă în coș:         
       

Proiect editorial apărut sub egida Ministerului Culturii din Republica Cehă / Tento projekt vznikl pod patronátem Ministerstva kultury České republiky

Ediție bilingvă / Dvojjazyčné vydání

Traducere din limba cehă, prefață și note de / Překlad z češtiny, předmluva a poznámky: Mircea Dan Duță

 

„Chiar și în spatele celor mai prostești dintre poezioare, rime, caramboluri sau travestiuri sonore se ascunde ceva ce transformă texte în aparență infantile sau, dimpotrivă, minuțios calculate într-o materie de nivel superior menită a deveni, oarecum involuntar, poezie.” (Dora Kaprálová, critic literar)

 

”I z té sebepitomější říkačky, rýmových karamboláží či travestií trčí cosi ,za‘. Cosi, co ze zdánlivě infantilních, či naopak chladně vykalkulovaných textů vytváří to, co přesahuje a jaksi mimoděk přechází v poezii.“ (Dora Kaprálová, literární kritička)

* * *

„Milan Ohnisko scrie o poezie variată și multicoloră, alternează curajos atitudinile/personajele comice și tragice, dar, cu precădere în ultimele volume, reușește și să mărturisească sensibil și convingător despre drama existenței umane, însă fără a se trăda ca om și ca poet, fără a renunța la sine sau la stilul său propriu. Sperăm că prezenta antologie se va dovedi convingătoare pentru cititorul român, care încă nu a avut posibilitatea să cunoască opera unuia dintre cei mai mari poeți contemporani cehi, europeni și mondiali.” (Mircea Dan Duță)

 

”Milan Ohnisko píše poezii různorodou a pestrobarevnou, bravurně střídá komické a tragické figury, ale také dokáže, hlavně v posledních sbírkách, citlivě a přesvědčivě vyjádřit dramatičnost lidské existence, aniž by se sám sebe nebo svého původního stylu nějak zříkal. Doufáme, že po několika letech, kdy se věnoval knižním rozhovorům, se Milan Ohnisko zase vrátí k poezii. A doufáme také, že tento výbor přesvědčí o jeho kvalitách rumunského čtenáře, který dosud neměl možnost poznat zblízka tvorbu jednoho z nejlepších současných českých, evropských a světových básníků.“ (Mircea Dan Duță)

* * *

Poetul, editorul, redactorul și jurnalistul cultural MILAN OHNISKO, dizident și semnatar al Chartei 77, s-a născut la Brno pe 16 iulie 1965. Din cauza convingerilor sale anticomuniste timpurii, a fost nevoit să părăsească prematur gimnaziul în 1981 și, un an mai târziu, și Școala Medie de Biblioteconomie. În timpul Normalizării, a lucrat ca muncitor în construcții, recuziter, cititor de contoare pentru apă, paznic de șantier etc. După căderea comunismului, a devenit corespondent al filialei cehe a Agenției de Informare din Europa de Est (VIA). Apoi a înființat la Brno Editura G (a.k.a. Ohnisko) și o librărie, care au funcționat până în 1997. Între anii 2001 și 2005 a fost angajat la Editura Petrov (mai târziu, Druhé město), apoi a colaborat mult timp cu diverse edituri în calitate de redactor de carte independent. S-a mutat la Praga în 2012, iar acum este redactor-șef adjunct al reputatei reviste literare Tvar. Opera sa timpurie nu a putut apărea în timpul Normalizării, astfel încât autorul a publicat în regim de samizdat (în revistele anticomuniste underground Vokno, Edice Petlice, Fragment K, Magazín SPUSA) și în revista diasporei cehe Listy. Este prezent, de asemenea, în numeroase almanahuri și antologii de prestigiu. În străinătate, poeziile sale s-au bucurat de mare succes mai ales în Franța, Polonia și Germania. Trupele Já jsem poznal…, Nahoru po schodišti dolů band, Putrescin și Hm... au preluat unele dintre textele sale și le-au pus pe muzică. Ohnisko este, de asemenea, autorul unui text poetic-reflexiv din catalogul Women’s Yard, care a însoțit în anul 2013 proiectul cu același titlu al artistei plastice și psihanalistei Kamila Ženatá. Aceasta a organizat cu patru ani mai târziu și expoziția multimedia Orizontul evenimentelor (finală) găzduită de Centrul pentru Artă Contemporană DOX din Praga, Ohnisko fiind curator al expoziției și artist în rezidență. Activitatea sa redactorială și editorială este de asemenea foarte bogată. Mai puțin se știe însă că, ocazional, Ohnisko a lucrat și ca traducător: de exemplu, a tradus, împreună cu Vanda Senko Ohnisková, romanul Insula de Aldous Huxley. Volumul său Lumina din rană a fost distins în 2017 cu prestigiosul premiu național Magnesia Litera pentru Poezie. Până acum, Ohnisko a publicat volumele:
Înainte de anul 1989: Mărturisiri. Colaj de poeme din anii 1985-1987 (în regim de samizdat); Poezii (volum fără vreo datare mai precisă) =??= (în regim de samizdat).
După anul 1989: Detox (1999); Îmbrățișează demonul (2001); Friptură de porc cu câine pe varză (2003); Milancolia (2005); Idee creață (2006); Love! (2007); Infernul azuriu (2009); Contact neprotejat (2012); Animalul meu heraldic este un copac (2015); Lumina din rană (2016); Bătrânul pop (2021).
Alte titluri: Who The Fuck Is David Koller? (carte-interviu, 2017); Ca și când aș trăi două vieți: interviu cu Daniela Drtinová (carte-interviu).

 

Český básník, nakladatelský a časopisecký redaktor, editor a kulturní publicista, za normalizace disident a signatář Charty 77. MILAN OHNISKO se narodil 16. července 1965 v Brně). Kvůli svému už ranému protikomunistickému přesvědčení musel v roce 1981 předčasně opustit gymnazium a o rok později též střední knihovnickou školu. Za normalizace pracoval jako stavební dělník, kulisák, odečítač vody, skladník, hlídač staveniště atd. Po pádu komunismu se stal zpravodajem české pobočky Východoevropské informační agentury (VIA). do roku 1997 provozoval v Brně nakladatelství G, (později a.k.a. Ohnisko) a knihkupectví. Mezi 2001 a 2005 pracoval v nakladatelství Petrov (později Druhé město), pak dlouho působil jako jako nakladatelský redaktor na volné noze. V roce 2012 se přestěhoval do Prahy a teď je zástupcem šéfredaktora Tvaru. Jeho raná tvorba za normalizace samozřejmě oficiálně vyjít nemohla, a tak autor publikoval v samizdatu (Vokno, Edice Petlice, Fragment K, Magazín SPUSA) a v exilovém časopisu Listy. Je zastoupen v četných prestížních antologiích a sbornících. V zahraničí se jeho básně těšili velkého úspěchu ve Francii, Polsku a Německu. Kapely Já jsem poznal…, , Nahoru po schodišti dolů band, Putrescin a Hm… některé jeho básně dokonce zhudebnily. Ohnisko je mimo jiné také autorem básnicko-reflexivního textu v katalogu Ženský dvůr / The Women’s Yard, který v roce 2013 doprovodil stejnojmenný projekt výtvarničky a psychoanalytičky Kamily Ženaté, O čtyři roky později se stal Ohnisko dokonce kurátorem a jedním z hostujících umělců multimediální výstavy Horizont událostí (finále) v Centru současného umění DOX, kterou K. Ženatá pořadala a koordinovala. Velmi bohatá je také jeho editorská a redaktorská činnost. Je však méně známo, že příležitostně Ohnisko působil také jako překladatel, třeba společně s Vandou Senko Ohniskovou přeložil román Aldouse Huxleyho Ostrov. Jeho sbírka Světlo v ráně získala v roce 2017 Literu za poezii. Dosud publikoval následující sbírky poezie:
Před rokem 1989: Příznání. Koláž básní z let 1985-1987 (v samizdatu); Básně (přesněji nedatovaná sbírka) =??= (v samizdatu).
Po roce 1989: Detox (1999); Obejmi démona (2001); Vepřo knedlo zlo aneb Uršulinovi dnové (2003); Milancolia (2005); Býkárna (2006); Love! (2007); Azurové inferno (2009); Nechráněný styk (2012); Me erbovní zvíře je strom (2015); Světlo v ráně (2016); Starej pop (2021).
Další tituly: Who The Fuck Is David Koller? (knižní rozhovor, 2017); Jako bych žila dva životy: rozhovor s Danielou Drtinovou (knižní rozhovor).

* * *

MIRCEA DAN DUȚĂ (27 mai 1967, București) este poet, filmolog și traducător, autor de expresie cehă. A publicat două volume de poezie la Praga și numeroase articole de specialitate (teoria și istoria filmului, analiză literară) pentru reviste din Cehia, Slovacia și România. De asemenea, în 2019 a publicat la editura bucureșteană Next Page și antologia de autor bilingvă (ceho-română) Plíz sujčov jor mobajl foun senťu / Pliiz suiciof ior mobail făun senchiu. A tradus autori din limbile cehă, slovacă, polonă, slovenă, bulgară, engleză și franceză în română și/sau în cehă. A alcătuit, prezentat și tradus primele două antologii de poezie cehă contemporană în limba română (2015, 2016) și prima antologie de teatru ceh contemporan (2016), apărute în România după căderea comunismului. Este membru al PEN Club Republica Cehă. Organizează și moderează lecturi literare și evenimente culturale în Cehia, Slovacia și România. Din 2016 colaborează cu Festivalul Internațional de Carte Transilvania și din 2017 cu Festivalurile Internaționale de Poezie din București și Iași. Ca autor, este prezent în ultimii ani în prestigioase antologii internaționale de poezie din Marea Britanie, SUA, Mongolia, Bulgaria, Indonezia, Serbia, România, Mexic, India etc., fiind tradus și publicat de asemenea în reviste literare din numeroase alte țări.

 

MIRCEA DAN DUȚĂ (nar. 27.05.1967 v Bukurešti) je básník, filmový vědec, překladatel. Píše v češtině. Vydal v Praze dvě sbírky poezie a četné odborné články (v oblasti filmové vědy, dějin filmu a literární teorie). Letos vydal také v bukurešťském vydavatelství Next Page dvojjazyčný česko-rumunský autorský výběr Plíz sujčov jor mobajl foun senťu / Pliiz suiciof ior mobail făun senchiu. Z češtiny, slovenštiny, polštiny, slovínštiny, bulharštiny, angličtiny a francouzštiny do rumunštiny přeložil řadu knižních titulů a divadelních her, celkem víc než 125 autorů. V roce 2015, respektive 2016 mu též vyšly první dvě Antologie současné české poezie vydány v Rumunku po pádu železné opony a v roce 2016 publikoval první Antologii současného českého divadla v rumunštině. Z roku 2017 spolupracuje s mezinárodními festivaly poezie v Jasech a v Bukurešti. Nyní je členem českého PEN klubu, pořadatelem a moderátorem kulturních akcí v Rumunsku, ČR a SR. Časti jeho tvorby jsou zastoupeny v četných mezinárodních antologiích poezie vydaných ve Velké Británii, USA, Mongolsku, Indonésii, Srbsku, Bulharsku, Rumunsku, Mexiku, Indii, Israele atd. a také v literárních časopisech v mnoho jiných zemích.

 

Comentarii: 0