Loading...

În fiecare miercuri, la noi / Každou středu u nás

În fiecare miercuri, la noi / Každou středu u nás

În fiecare miercuri, la noi / Každou středu u nás

Colecții: Biblioteca FICT

Etichete:Autor(i):Traducător(i):  • An apariție: 2020
  • ISBN 978-606-797-621-2
  • Format: 19x16,5cm
  • Pagini: 274

Preț: 35.00 Lei

Adaugă în coș:
       

Proiect editorial apărut sub egida Ministerului Culturii din Republica Cehă / Tento projekt vznikl pod patronátem Ministerstva kultury České republiky

Antologie de autor - ediție bilingvă / Autorský výbor - dvojjazyčné vydání

Traducere din limba cehă, prefață și note de / Překlad z češtiny, předmluva a poznámky: Mircea Dan Duță

 

Prezenta antologie conține poezii din volumele: Săptămâni (2014), Un semn al exclamării ca un catarg (2018), Despre ce vorbește Maica atunci când tace (2019) și poemul Ambuteiaj (2020), nepublicat în volum.

Tento autorský výbor obsahuje básně z následujících sbírek: Týdny (2014), Vykřičník jak stožár (2018), O čem mluví Matka, když mlčí (2019) a k tomu text V zácpě (2020), který ještě nevyšel knižně.

 

Numitorul comun al tuturor cărților Olinei Stehlíková pe care am apucat să le citesc până acum este atitudinea severă, critică față de opinia omului cu privire la lumea în care trăiește și față de relațiile interumane, asupra cărora glosează cu umor și spirit critic, dar fără participare pătimașă.

 

Spojnicí knih Oliny Stehlíkové, které jsem doposud měla možnost číst, je přísnost ke způsobu vyjadřování člověka o světě, svědčení člověka o něm samotném a přísný pohled na vztahy mezi lidmi, které precizně a kriticky, s humorem i nadhledem glosuje. (Jitka Bret Srbová)

* * *

Concretețea situațiilor familiare crește într-o întrebare nerostită, dar din ce în ce mai insistentă cu privire la sensul acestora. Poeta prezintă toate acestea într-un limbaj diagnostic precis, acordând mare atenție detaliilor și utilizând un registru lingvistic bogat, care variază de la ironie și cinism ușor, la tandrețea și preocupările materne, pline de anxietate, de la un umor specific, personal (conținând ironie și autoironie) până la o neașteptată delicatețe și fragilitate a expresiei. Și aceste zone se întrepătrund și se ciocnesc, fie la nivelul cuvântului, fie la acela al ideii, făcând ca (auto)ironia să devină și mai dură, iar antiestetica auctorială și mai complexă, și mai expresivă.

 

Konkrétnost důvěrně známých situací přerůstá v nevyslovenou, ale stále naléhavější otázku po smyslu. To vše básnířka podává diagnosticky přesným jazykem, s pozorností k detailu a s využitím bohatého výrazového rejstříku, který sahá od ironie a lehké cyničnosti přes mateřskou něhu i úzkost až k sebeironickému humoru či nečekané křehkosti. A ty oblasti se také prostupují a střetávají, ať už na úrovni slova nebo myšlenky, čímž se (sebe)ironie stává ještě tvrdší a autorská antiestetika ještě složitější a výraznější. (Mircea Dan Duță)

* * *

OLGA STEHLÍKOVÁ (* 1977) este poetă, redactor de revistă și de carte, editor și critic literar. S-a născut în Příbram și a studiat boemistica și lingvistica la Facultatea de Științe Umaniste (Litere) a Universității Caroline din Praga și jurnalistica la Școala de Publicistică din cadrul aceleiași instituții de învățământ superior. Se concentrează în principal asupra poeziei și prozei cehe contemporane. A participat la alcătuirea Antologiei Poeziei Cehe, partea I, 1986-2006 (apărută în 2007), a anuarului Cele mai frumoase poeme cehești ale anului 2014 (alături de coordonatorul juriului, poetul Petr Hruška, lucrare apărută în același an) și la pregătirea multor altor volume de poezie și de proză. Volumul de debut, intitulat Săptămâni, a fost răsplătit cu Premiul Magnesia Litera Pentru Poezie. Trei ani mai târziu, a scris împreună cu muzicianul Tomáš Braun volumul experimental ouă/eggs, alcătuit din 101 distihuri și îmbinând poezia, arta traducerii și muzica. În 2018, i-au apărut volumele Din perspectiva subiectului liric și Un semn al exclamării ca un catarg, primul dintre ele fiind scris împreună cu poetul Milan Ohnisko sub pseudonimul Jaroslava Oválská, cel de-al doilea având-o drept autoare exclusivă. După un an, Olina Stehlíková a venit cu o compoziție poetică provocatoare, intitulată Despre ce vorbește Maica atunci când tace, care reprezintă o contribuție extrem de personală a autoarei la discuțiile despre criza globală a mediului, prăbușirea biodiversității și schimbările climatice. Personajul principal al cărții, care, printre altele, vorbește la persoana întâi, este însăși „Maica Primordială”, planeta Pământ. Anul 2019 a fost neobișnuit de bogat pentru Olga Stehlíková: pe lângă Maica, a publicat și nuvela Băieții nu dansează!, poveste dintr-un mediu coregrafic care se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 10 și 14 ani și care ne învață cum să luptăm împotriva prejudecăților de gen, să ne cunoaștem și să ne acceptăm alteritatea – pe a noastră și pe a altora –, precum și narațiunea absurdă Kařut și Řabach, o poveste pentru copii și tineri, al cărei personaj principal – în afară de cei doi gemeni deja menționați în titlu – este litera cehească Ř: aceasta pare a avea o mare însemnătate nu numai în Republica Cehă, ci și pe misterioasa planetă Praminda.

 

OLGA STEHLÍKOVÁ (*1977) je básnířka, časopisecká a knižní redaktorka, editorka a literární kritička. Narodila se v Příbrami a vystudovala bohemistiku a lingvistiku na FF UK v Praze a publicistiku na VOŠP tamtéž. Věnuje se hlavně současné české poezii a próze. Podílela se na vzniku Antologie české poezie I. díl, 1986-2006 (2007), ročenky Nejlepší české básně 2014 (spolu s arbitrem Petrem Hruškou, 2014) a na přípravě mnoha básnických i prozaických knih. Za prvotinu Týdny (2014) obdržela Magnesii Literu za poezii. O tři roky později vytvořila spolu s hudebníkem Tomášem Braunem experimentální titul vejce/eggs, spočívající v 101 dvojverších a propojující poezii, překlad a hudbu. V roce 2018 publikovala sbírky Za lyrický subject a Vykřičník jak stožár. První napsala společně s Milanem Ohniskem pod pseudonymem Jaroslava Oválská. Druhá je její samostatnou sbírkou. O rok později přišla Olina Stehlíková s provokativní básnickou skladbou O čem mluví Matka, když mlčí, osobitým příspěvkem k diskusím o celosvětové environmentální krizi, kolapsu biodiverzity a klimatické změně. Hlavní postavou knihy, která mimochodem mluví v ich formě, je sama Matka, planeta Země. Rok 2019 byl pro Olgu Stehlíkovou kromobyčejně bohatý: kromě Matky vydala ještě novelu Kluci netančej!, příběh z tanečního prostředí určený dětem ve věku 10-14 let, vyprávění o tom, jak bojovat s genderovými předsudky, zorientovat se sám v sobě a přijmout svou i cizí jinakost, a také nonsensové vyprávění Kařut a Řabach, příběh pro děti a mládež, jehož hlavní postavou – kromě dvojčat už v názvu uvedených – je hláska Ř: jak se zdá, ta má velkou důležitost nejen v České republice, ale také na tajuplné planetě Pramindě.

* * *

MIRCEA DAN DUȚĂ (27.05.1967, București) este poet, filmolog și traducător, autor de expresie cehă. A publicat două volume de poezie la Praga și numeroase articole de specialitate (teoria și istoria filmului, analiză literară) pentru reviste din Cehia, Slovacia și România. De asemenea, în acest an a publicat la editura bucureșteană Next Page și antologia de autor bilingvă (ceho-română) Plíz sujčov jor mobajl foun senťu / Pliiz suiciof ior mobail făun senchiu. A tradus autori din limbile cehă, slovacă, polonă, slovenă, bulgară, engleză și franceză în română și/sau în cehă. A alcătuit, prezentat și tradus primele două antologii de poezie cehă contemporană în limba română (2015, 2016) și prima antologie de teatru ceh contemporan (2016), apărute în România după căderea comunismului. Este membru al PEN Club Republica Cehă și PEN Club România. Organizează și moderează lecturi literare și evenimente culturale în Cehia, Slovacia și România. Din 2016 colaborează cu Festivalul Internațional de Carte Transilvania și din 2017 cu Festivalurile Internaționale de Poezie din București și Iași.
Ca autor, este prezent în ultimii ani în prestigioase antologii internaționale de poezie din Marea Britanie, SUA, Mongolia, Bulgaria, Indonezia, Serbia, România, Mexic, India etc., fiind tradus și publicat de asemenea în reviste literare din numeroase alte țări.

 

MIRCEA DAN DUȚĂ (nar. 27.05.1967 v Bukurešti) je básník, filmový vědec, překladatel. Píše v češtině. Vydal v Praze dvě sbírky poezie a četné odborné články (v oblasti filmové vědy, dějin filmu a literární teorie). Letos vydal také v bukurešťském vydavatelství Next Page dvojjazyčný česko-rumunský autorský výběr Plíz sujčov jor mobajl foun senťu / Pliiz suiciof ior mobail făun senchiu. Z češtiny, slovenštiny, polštiny, slovínštiny, bulharštiny, angličtiny a francouzštiny do rumunštiny přeložil řadu knižních titulů a divadelních her, celkem víc než 125 autorů. V roce 2015, respektive 2016 mu též vyšly první dvě Antologie současné české poezie vydány v Rumunku po pádu železné opony a v roce 2016 publikoval první Antologii současného českého divadla v rumunštině. Z roku 2017 spolupracuje s mezinárodními festivaly poezie v Jasech a v Bukurešti. Nyní je členem českého a rumunského PEN klubu, pořadatelem a moderátorem kulturních akcí v Rumunsku, ČR a SR.
Časti jeho tvorby jsou zastoupeny v četných mezinárodních antologiích poezie vydaných ve Velké Británii, USA, Mongolsku, Indonésii, Srbsku, Bulharsku, Rumunsku, Mexiku, Indii, Israele atd. a také v literárních časopisech v mnoho jiných zemích.