Loading...

Pavel Dan. Bibliografie (alcătuită de Aurel Podaru)

Pavel Dan. Bibliografie (alcătuită de Aurel Podaru)

Pavel Dan. Bibliografie (alcătuită de Aurel Podaru)

Colecții: Bibliographica

Etichete:Autor(i):  • An apariție: 2016
  • ISBN 978-606-8770-23-9
  • Format: 14x24cm
  • Pagini: 106
 Stoc 0 
       

Proiect editorial apărut sub egida Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistrița‐Năsăud
Prefață de Ion Vlad

 

Ediția Aurel Podaru are meritul – poate cel mai însemnat – de a reface istoria receptării și a situării în context istoric – a percepțiilor criticii literare; cei doi „autori” menționați au „conspirat” pentru recrearea scenariului integral al destinului literaturii lui Pavel Dan. De altfel, studiul lui Andrei Moldovan reface timpul operei și timpul primelor lecturi critice, iar ediția se situează, în consecință, dincolo de implicațiile unui act strict emoțional. Bibliografia devine ea însăși o componentă inalienabilă a ediției de Opere și pledează pentru un scriitor situat organic în teritoriile viabile ale literaturii. (Ion Vlad)

* * *

Perioada la care se referă lucrarea de față este cuprinsă între 1930, anul care marchează debutul scriitorului în literatură, și 2015. În total, 85 de ani.
În prima parte a Bibliografiei sunt menționate edițiile în limba română (1938-2012), prezența scriitorului în antologii, culegeri și volume colective, ediții în limbi străine, monografii, studii și evocări în volume, schițe și nuvele, studii, recenzii și articole în periodice. Toate acestea sunt menționate în ordine cronologică.
Partea a doua este alcătuită din REFERINȚE CRITICE apărute, de-a lungul anilor, în periodice și în volume. Titlurile acestora sunt menționate în ordine alfabetică.
Un alt capitol îl constituie evenimentele dedicate lui Pavel Dan: lansarea ediției critice integrale Pavel Dan (în țară și peste hotare), activitatea Societății de lectură Pavel Dan, care a fost înființată, în 2014, cu scopul promovării operei scriitorului, colocvii, simpozioane, manifestări omagiale, aniversare și comemorative, prelegeri pe tema vieții și operei prozatorului de la Triteni.
Lucrarea se încheie cu Indice de autori: autori de volume (cărți proprii, istorii literare, dicționare, antologii), studii, eseuri, articole, note care fac referire la opera lui Pavel Dan, având în vedere și îngrijitorii de ediții, prefațatorii/postfațatorii, traducătorii, graficienii. (Aurel Podaru)