Loading...

Sociologia românească: 1900-2010. O istorie socială

Sociologia românească: 1900-2010. O istorie socială

Sociologia românească: 1900-2010. O istorie socială

Colecții: În afara colecţiilor

  • An apariție: 2015
  • ISBN 978-606-8699-22-6
  • Format: 16x23cm
  • Pagini: 302
 Stoc 0 
       

Cartea conține CD cu anexe despre sociologi români formați înainte de 1948, lucrări de istoria sociologiei românești, reviste de sociologie de după 1990, cărți și studii de sociologie românească apărute în perioada 1900-2010.

* * *

Despre sociologia românească s‑a scris mult, dar nicio lucrare centrată pe întreaga istorie. Interesul s‑a concentrat mai mult pe perioada antebelică şi pe unele personalităţi din sociologie. Foarte puţin despre sociologia din perioada comunistă şi aproape deloc despre sociologia în perioada tranziţiei.
Cartea prezintă o imagine mai completă a sociologiei româneşti din 1900 până în prezent. Atenţia se va concentra însă pe perioadele mai recente: perioada comunistă şi tranziţia. Analiza sociologiei româneşti din perioada comunistă prezintă un avantaj: se referă la o perioadă care s‑a „închis”. Perioada tranziţiei este încă „deschisă”. Unele estimări pot fi însă făcute şi în prezent.
Această carte nu este o istorie a teoriilor din sociologia românească, ci o analiză sociologică a istoriei sociale a sociologiei româneşti. Tratăm sociologia românească ca o parte a societăţii în care ea a fost produsă şi a funcţionat. Încercăm să identificăm paternul evoluţiei sociologiei româneşti şi modul în care ea a răspuns problemelor cu care societatea s‑a confruntat. Fazele evoluţiei societăţii româneşti îşi pun adânc amprenta asupra sociologiei: uneori societatea împărtăşeşte împreună cu sociologia speranţele şi adesea iluziile sale de mai bine, o solicită şi o utilizează. Alteori este enervată de sociologie şi o reprimă, trimiţând‑o chiar în ilegalitate. O ignoră sau îi deturnează atenţia spre teme minore. Tematica sociologiei pare a exprima mai puţin logica internă a evoluţiei ei, ci logica contextului social din care face parte.
Cartea utilizează metoda analizei contextuale: tratăm activităţile sociologilor ca produse sociale, în contexte sociale determinate. O asemenea analiză oferă un patern uimitor de coerent al sociologiei româneşti.
Din acest motiv atât producţia sociologică, cât şi tematica ei sunt tratate în marile perioade şi faze ale evoluţiei dramatice a societăţii româneşti. O asemenea abordare face mai înţeleasă nu doar sociologia românească, dar şi societatea din care aceasta face parte.