Loading...

Studii de exegeză și teologie biblică vechi-testamentară

Studii de exegeză și teologie biblică vechi-testamentară

Studii de exegeză și teologie biblică vechi-testamentară

Colecții: Școala ardeleană de teologie

  • An apariție: 2018
  • ISBN 978-606-797-274-0
  • Format: 16,5x23,5cm
  • Pagini: 470
 Stoc 0 
       

Ediție îngrijită de Pr. Ioan Chirilă, Teodora Mureșanu, Stelian Pașca-Tușa
Cu o mărturie de Pr. Ioan Chirilă; Cuvânt înainte de Pr. Vasile Stanciu

Pentru Paula, stagiul doctoral a fost un timp al îndrăgostirii ei de Sfinții Părinți, îndeosebi de Sfântul Maxim Mărturisitorul și Sfântul Simeon Noul Teolog, dar nu numai. Atunci a început a pătrunde în mintea părinților și a dori mintea lui Hristos. S-a minunat când a aflat la Sfântul Maxim că Mântuitorul a șabatizat în mormânt, dar ceea ce a cucerit-o cu adevărat a fost revărsarea harului și a luminii despre care vorbea Sfântul Simeon. De aceea, cred că a ajuns să mărturisească precum ne spun Faptele Apostolilor: „Cred că Hristos este Fiul lui Dumnezeu cel înviat” (8,37), și după această mărturisire căuta, în ascuns, să ajungă la vederea Lui plecând de la împlinirea faptelor dăruirii, slujirii, ascultării, smeririi și a împărtășirii cât mai dese. (Pr. prof. univ. Ioan Chirilă)

* * *

Omagiem prin tipărirea acestui volum personalitatea unei distinse colege, care în urmă cu un an de zile ne-a părăsit și a plecat într-o lume mai bună, fără durere, întristare sau suspin, în care viața este fără de sfârșit. Dispariția ei fizică însă nu a reușit să ne priveze de prezența ei spirituală, care rămâne la fel de reală în facultatea noastră, în sufletele și inimile profesorilor și mai ales ale studenților. Paula Bud a fost înainte de toate o colegă sinceră, pentru care prioritatea principală a fost Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Și afirm cu toată responsabilitatea acest adevăr. Pentru Paula, facultatea de teologie, studenții, masteranzii, doctoranzii, reprezentau prima ei casă. Aici a creat o atmosferă de colegialitate dezinteresată, lipsită de orgolii și infatuare, atmosferă ce a generat la rândul ei o stare de spirit, pe care încercăm să o perpetuăm. (Pr. prof. univ. Vasile Stanciu)