Loading...

Didascaliile lui Camil Petrescu. O scriitură dramatică unică

Didascaliile lui Camil Petrescu. O scriitură dramatică unică

Didascaliile lui Camil Petrescu. O scriitură dramatică unică

Colecții: Școala ardeleană de teatrologie

  • An apariție: 2020
  • ISBN 978-606-797-533-8
  • Format: 13x20cm
  • Pagini: 180

Preț: 30.00 Lei

Adaugă în coș:
       

Volum editat împreună cu Editura Eikon

 

În indicațiile sale scenice, Camil Petrescu a scris o poezie către neant, o poezie paralelă cu textul rostit pe scenă, un demers inutil de care autoarea acestei cărți s-a îndrăgostit. Iar mesajul ei – lipsit de modestie, dar nu și de umor – către dramaturgul care, după cum se vede în motto-ul acestei cărți, era convins că vor trece două sute de ani până când va fi înțeles, este: „Maestre, iată că n-a trecut încă nici primul dumneavoastră veac de singurătate și, totuși, cineva v-a înțeles.” (Patricia Nedelea)

* * *

Cuprins

ABREVIERI
INTRODUCERE
I. Dramaturgia lui Camil Petrescu între teatrocentrism și scenocentrism
II. Parantezele sunt oare inteligibile?
III. Limbajul parantezelor
IV. Principalele caracteristici urmărite
CAPITOLUL I: CORPORALITATEA
Ochiul
Fața
Alte elemente corporale
CAPITOLUL II: EXPRESIVITATEA VOCALĂ
Vocea și tonurile ei
Despre dicție
Pauza teatrală
CAPITOLUL III: CROMATICA
Culoarea – între fast și nefast
Triada principală: alb, roșu și negru
Triada secundară: albastru, galben, verde
CAPITOLUL IV: GUSTUL
I. Amar
II. Acru
III. Strepezit
IV. Coclit
V. Dulce
CAPITOLUL V: FORME GEOMETRICE
I. Linia dreaptă
II. Linia frântă
III. Cercul
IV. Pătratul
V. Concluzii
CAPITOLUL VI: FAUNA
Animale
Păsări
CAPITOLUL VII: FLORA
I. Sfera semantică a florei
II. Conotații generale ale florei
III. Părțile plantei. Conotații
IV. Plantele
V. Flora între plasticizant și revelatoriu
VI. Flora în concretețea scenică
VII. Concluzii
CAPITOLUL VIII: METALE
I. Caracteristici generale
II. Metalele nobile
III. Metalele impure: fierul și oțelul
IV. Concluzii
CAPITOLUL IX: MINERALE
I. Caracteristici generale
II. Mineralul neprelucrat
III. Mineralul prelucrat
IV. Concluzii
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

* * *

PATRICIA NEDELEA este un om al Renașterii, sau mai exact o femeie a Renașterii, studiile ei universitare cuprinzând o varietate largă de științe umaniste și sociale. A terminat o facultate de actorie, o facultate de jurnalistică și limba engleză, patru masterate în lingvistica limbii române, antropologie, studii de gen, istorie și civilizație. Cele două doctorate obținute la două prestigioase instituții europene – CEU și EUI – aplică studiile de gen pe dramele shakespeariene și punerile lor în scenă, dar și arta memoriei pe sistemele vizuale ale cărților de tarot, un artefact produs de Renașterea italiană. În plus, Patricia este prima femeie din România care a făcut stand-up comedy (din 2006 până în 2011), pe scena Teatrului Național din Cluj-Napoca și la HBO România, în emisiunea „Stand-up Cafe”. Cărțile academice publicate până în acest moment sunt: Three Shakespearean Graces: a queer perspective, 2012, Femina Ludens: Re-Con-Queering Shakespeare, 2012, Ochiul care privește, ochiul care plătește (și nici nu clipește), 2012, Femina Ludens Playing Shakespeare, 2017 și Didascaliile lui Camil Petrescu – o scriere dramatică unică, 2020. Patricia Nedelea a publicat și cărți de ficțiune: thrillerul Constant Guests, 2016 (tradus în română: Oaspeți nechemați, 2017), romanul comic Vai, l-am omorât pe Sergiu, 2017.
Dacă în viitor Patricia va mai urca sau nu pe scenă pentru a face stand-up rămâne, deocamdată, un mister.

Camil Petrescu's stage directions. A unique dramatic writing

 

A volume published together with Eikon Publishing House

 

In his stage directions, Camil Petrescu wrote the poetry of the nothingness, a parallel poetry which was meant to be read on stage, a useless endeavour with which the author of this book has fallen in love. Her message – which lacks in modesty, but not in humour – to the playwright who was convinced, as can be seen in the motto of this book, that two hundred years will need to pass for people to understand him: “Maestro, you see that it hasn’t even been a hundred years and someone understands you.” (Patricia Nedelea)