Loading...

O Românie migratoare. Plecarea în străinătate a românilor, între sacrificii şi bunăstare

O Românie migratoare. Plecarea în străinătate a românilor, între sacrificii şi bunăstare

O Românie migratoare. Plecarea în străinătate a românilor, între sacrificii şi bunăstare

Colecții: Școala ardeleană de sociologie

  • An apariție: 2018
  • ISBN 978-606-797-360-0
  • Format: 16x23cm
  • Pagini: 330

Preț: 50.00 Lei

Adaugă în coș:
       

Prefață de Prof. Univ. Dr. Traian Rotariu; Postfață de Prof. Univ. Dr. Adrian Roșan

Proiect editorial dedicat Centenarului Marii Uniri


Pe tot parcursul ei, această carte oferă cititorului o multitudine de date despre fenomenul migrației, încercând să prezinte o radiografie nu doar a situației de fapt, ci și a trasării unor soluții implicite în urma acestei radiografii sociale, soluții care să îmbunătățească viața celor care au ales opțiunea migrației, dar care și să stopeze acest fenomen prin promovarea unor politici educaționale, sociale și culturale bine articulate și eficiente.
Având în vedere că este o carte care apare în Anul Centenarului, an în care România și românii își serbează ființa națională, dar în același timp își fac și bilanțul reuşitelor ultimei sute de ani, o recomandăm tuturor celor care vor să dobândească informații importante drept răspunsuri la întrebările esenţiale privind fenomenul migraţiei în România. (Prof. Univ. Dr. TRAIAN ROTARIU)

 

Deși este o carte de specialitate, în speță de sociologie, care ar putea să fie tratată cu rezervă de cititorii care preferă cărțile de popularizare a științei, vă îndemn să o citiți cu o motivație autentică și cu siguranță vă veți oferi un timp de lectură care vă va incita la întrebări, vă va oferi explicații, vă va stimula gândirea critică și uneori vă va contraria în privința cauzelor care îi determină pe români să își părăsească țara, dar cu siguranță veți înțelege mult mai bine de ce unii aleg să plece și de ce alții aleg să rămână.
Publicând această carte, prestigioasa Editură Școala Ardeleană nu face decât să ofere cititorilor de diverse vârste oportunitatea de a lua contact cu o realitate care la nivel internațional și național a schimbat și continuă să schimbe politicile educaționale, culturale și sociale. Fenomenul migrației și modul în care acesta va fi înțeles și integrat își va pune amprenta în mod fundamental asupra a ceea ce va fi lumea de mâine. (Prof. Univ. Dr. ADRIAN ROȘAN)

 

Cuprins

 

Prefață de Prof. Univ. Dr. Traian Rotariu

Introducere

CAPITOLUL 1. Orientări teoretice privind fenomenul migrației internaționale

1.1. Definiții, delimitări conceptuale și transdisciplinaritate în studiul migrației

1.2. Nivele de analiză teoretică: micro, mezo și macrosocial

1.3. Abordări teoretice ale migrației

     1.3.1. Perspective clasice: factorii de respingere și de atracție (push și pull) și modelul gravitațional

     1.3.2. Economia neoclasică: alegerea rațională și capitalul uman

     1.3.3. Noua economie a migrației

     1.3.4. Dualismul pieței muncii și sistemele mondiale (teoria dependenței)

     1.3.5. Capitalul social: rețelele sociale și abordarea instituționalistă

     1.3.6. Cauzalitatea cumulativă

     1.3.7. Tranziția mobilității și spațiile sociale transnaționale

     1.3.8. Abordări psiho-sociale ale adaptării și integrării: aculturația

1.4. O sinteză a perspectivelor

CAPITOLUL 2. Studierea fenomenului migratoriu

2.1. Modele de analiză a migrației

     2.1.1. Modelul gravitațional

     2.1.2. Modelul neoclasic și neoclasic alternativ

     2.1.3. Modele micro-behavioriste: capitalul uman și rețelele de capital social

     2.1.4. Modelul noii economii a migrației

     2.1.5. Modelul aculturativ: tipologie, proces și metode de analiză

2.2. Aparatul statistic și baze de date

2.3. Cercetări și estimări ale migrațiilor Est-Vest în Uniunea Europeană

     2.3.1. Macro-analize

     2.3.2. Micro-analize

2.4. Tendințele migratorii contemporane și adaptarea modelelor la noi contexte

CAPITOLUL 3. Elemente declanșatoare ale migrației externe din România: evoluții statistice și cercetări naționale în ultimii 25 de ani

CAPITOLUL 4. O cercetare sociologică privind migrația externă din județul Cluj

4.1. Migrația externă la nivel național și județean după integrarea europeană

4.2. Motivații și atitudini legate de migrația externă din județul Cluj

     4.2.1. Obiective, interogații și instrument

     4.2.2. Descrierea eșantionului

     4.2.3. Analiza rezultatelor

          4.2.3.1. Ierarhizarea motivelor în decizia de emigrare

          4.2.3.2. Efectul variabilelor sociodemografice asupra ordonării motivelor

          4.2.3.3. Intenții, forme și modalități de emigrare

4.3. Concluzii și limite ale cercetării

CAPITOLUL 5. Migrația externă din județele Cluj și Suceava: studiu de caz comparativ

5.1. Strategia metodologică: mixarea metodelor și principiul comparației

5.2. Evoluția emigrării populației din județele Cluj (regiunea Nord-Vest) și Suceava (regiunea Nord-Est) în ultimul deceniu

     5.2.1. Diferențe inter-regionale

     5.2.2. Comparații inter-județene

5.3. Studiu de caz comparativ în două comune: A (jud. Cluj) și B (jud. Suceava)

     5.3.1. Obiective, ipoteze și metodologie

     5.3.2. Interpretarea rezultatelor

          5.3.2.1. Elemente socio-demografice și economice

          5.3.2.2. Compararea comunelor în funcție de statutul migratoriu al gospodăriilor

          5.3.2.3. Analiza răspunsurilor la interviurile semi-structurate

5.4. Ce indică analiza comparativă

CAPITOLUL 6. Focus grup cu experți: „Evaluarea evoluțiilor și efectelor demografice, economice și psiho-sociale ale fenomenului emigrației românești”

6.1. Cadrul metodologic și desfășurarea discuției de grup

6.2. Sinteza intervențiilor: ce spun specialiștii

6.3. Concluziile focus-grupului

CAPITOLUL 7. Concluzii finale: cum putem descrie România migratoare

Postfață de Prof. Univ. Dr. Adrian Roșan

Bibliografie

ANEXA 1. Ancheta sociologică în județul Cluj

ANEXA 2. Instrumente utilizate în cercetarea de teren comparativă (A și B)

Ghid de interviu semi-structurat cu membrii gospodăriilor cu experiență de migrație - M

ANEXA 3. Focus-grup cu experți: Evaluarea evoluțiilor și efectelor demografice, economice și psiho-sociale ale fenomenului emigrației românești

ANEXA 4. Transcrierea discuțiilor focus-grupului

 

Col. (r) VIOREL SÎRCA este licențiat în drept, doctor în sociologie al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. În prezent, este cadru didactic universitar asociat al Departamentului de Psihopedagogie Specială, din cadrul Universităţii „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca şi al Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept Cluj-Napoca. Domenii de interes: migrația internațională, sociologia populației, drepturile omului, sociologia dreptului și intersecții ale acestor arii cu psihopedagogia. A publicat o serie de articole și studii în reviste de specialitate și a realizat microcercetări sociologice prezentate la conferințe și simpozioane naționale și internaționale. A lucrat ca militar și funcționar public cu statut special în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, având de-a lungul carierei profesionale și funcții de conducere. Face parte din mai multe asociații profesionale.
Volumul O Românie migratoare. Plecarea în străinătate a românilor, între sacrificii şi bunăstare înglobează teorii și date științifice de profil sociologic dar nu numai, expunând paradigme fundamentale, tendințe statistice dar și interpretări și viziuni actuale privind fenomenul migrației externe a românilor, având în centrul analizei cercetările proprii pe subiect, care au fost descrise în lucrarea de doctorat.