Loading...

Poemele luminii / Les poèmes de la lumière (Ediţie aniversară / Édition anniversaire)

Poemele luminii / Les poèmes de la lumière (Ediţie aniversară / Édition anniversaire)

Poemele luminii / Les poèmes de la lumière (Ediţie aniversară / Édition anniversaire)

Colecții: Școala ardeleană de poezie


Autor(i):Traducător(i):  • An apariție: 2019
  • ISBN 978‑606‑8770‑93‑2
  • Format: 13x20cm
  • Pagini: 146
 Stoc 0 
       

Proiect editorial publicat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local al Municipiului Sebeș şi al Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș la o sută de ani de la apariţia ediţiei princeps a volumului Poemele luminii

Ediţie bilingvă româno‑franceză, apărută sub egida Jacques André éditeur (Franța) și Editura Școala Ardeleană (România); Traducere din limba română şi cuvânt înainte de Jean Poncet; Cu o postfaţă de Horia Bădescu

Portretul lui Lucian Blaga, desen de: Adrian Ilieșiu

Coordonator al proiectului „Integrala operei poetice a lui Lucian Blaga în limba franceză”: Horia Bădescu.

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii
și nu ucid
cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc
în calea mea
în flori, în ochi, pe buze ori morminte.

 

Je ne piétine pas la corolle de merveilles du monde
et je n’assassine point
de mes raisonnements les mystères que je croise
sur ma route,
dans les fleurs, dans les yeux, sur les lèvres ou sur les tombes.

                                                                               Lucian Blaga

* * *

Lucian Blaga a fost poet, dramaturg, filosof. Poet mai înainte de toate, cel mai mare poet român al secolului XX, una dintre marile voci europene.
Ar putea exista o celebrare mai frumoasă a creației sale poetice decât publicarea, pentru prima oară în ediţie bilingvă, a Poemelor luminii, scriere de tinereţe jubilatorie, pasionată şi expansivă, dar atât de matură?
Iar pentru cititorii francofoni, ce cadou mai frumos decât această traducere datorată poetului Jean Poncet, specialist în poezia română, care a primit în 1997 Premiul „Lucian Blaga”?

 

Lucian Blaga a été poète, dramaturge, philosophe. Avant tout poète, le plus grand poète roumain du XXe siècle, l’une des grandes voix européennes.
Quelle plus belle célébration de sa création poétique que la publication, pour la première fois en édition bilingue, des Poèmes de la lumière, écrit de jeunesse jubilatoire, passionné et expansif, mais bien mature ?
Et pour les lecteurs francophones, quel plus beau cadeau que cette traduction assurée par le poète Jean Poncet, spécialiste de la poésie roumaine, qui reçut en 1997 le Prix « Lucian Blaga » ? (Jacques André éditeur)

* * *

Iată, au trecut douăzeci de ani – de pe când pregăteam pentru revista SUD traducerea mea Lucian Blaga sau Cântecul ţărânii şi stelelor – de când aştept să văd publicată în franceză opera completă a lui Blaga. O operă a cărei importanţă, cred că am subliniat suficient acest lucru, depăşeşte mult cadrul României, ba chiar al Europei. Mă bucur de naşterea prezentei cărţi şi sper acum ca, după publicarea Poemelor luminii, să urmeze şi celelalte volume de poezie ale lui Lucian Blaga şi ca publicul francez să descopere acest autor, deopotrivă liric şi metafizic, atât de original, de profund şi de reprezentativ pentru spiritul românesc. Răsplătiţi fie pentru aceasta valoroşii ei editori.

 

Voilà vingt ans – depuis que je préparais, pour la revue SUD, mon Lucian Blaga ou Le Chant de la terre et des étoiles – que j’attends de voir publier en français l’œuvre poétique complète de Blaga. Une œuvre dont l’importance, je crois l’avoir suffisamment souligné, dépasse largement le cadre de la seule Roumanie, voire de l’Europe. Mais je me réjouis de la naissance du présent livre et j’ai maintenant bon espoir qu’après la publication des Poèmes de la lumière, les autres recueils poétiques de Lucian Blaga suivront et que le public francophone découvrira cet auteur, à la fois lyrique et métaphysique, si original, si profond et si représentatif de l’esprit roumain. Que les valeureux éditeurs de ce livre en soient remerciés. (Jean Poncet)

* * *

Nu trebuie deci să ne mire faptul că poetul Jean Poncet, care şi‑a asumat dificila sarcină de a traduce în franceză opera poetică completă a lui Blaga – din care fac parte Poemele luminii –, se întâlneşte cu acesta în propria creaţie din perspectiva a două teme majore: lumina şi tăcerea. Înțelegerea universului blagian şi stăpânirea instrumentelor poetice potrivite i‑au permis să ofere cititorilor din Hexagon întreaga frumuseţe şi vibranta umanitate a poeziei lui Lucian Blaga.

 

Il ne faut donc pas s’étonner si le poète Jean Poncet, qui a assumé la mission de traduire en français l’œuvre poétique complète de Blaga – dont Les Poèmes de la lumière font partie –, rejoint celui‑ci dans sa propre création sur deux de ces thèmes majeurs : la lumière et le silence. Sa compréhension de l’univers poétique de Blaga et sa maîtrise des instruments poétiques appropriés lui ont permis d’offrir aux lecteurs de l’Hexagone toute la beauté et la vibrante humanité de la poésie de Lucian Blaga. (Horia Bădescu)