Loading...

Nomad prin lumină. Poeme – Antologie de autor

Nomad prin lumină. Poeme – Antologie de autor

Nomad prin lumină. Poeme – Antologie de autor

Colecții: Școala ardeleană de poezie

  • An apariție: 2015
  • ISBN 978-606-8699-08-0
  • Format: 14,5x20,5cm
  • Pagini: 290

Preț: 10.00 Lei

Adaugă în coș:
       

„… periplul prin imaginarul poetei relevă o generoasă metaforizare de factură reflexiv confesivă. Constanta meditativă e edificată pe o percepţie senină a existenţei. Eul liric percepe cu nealterată, proaspătă tinereţe spirituală întreaga corolă mundană, viaţa… Rodica Dragomir cultivă o poezie luminiscentă, prin potenţarea impresiilor, însoţită de o rostogolire de vitalism, frenezie bine strunită, tip de interiorizare/spiritualizare, proiectată uneori pe dimensiuni cosmice, până la plonjarea în transcendenţă.” (Valentin Chifor)

* * *

„Poezia doamnei Rodica Dragomir este una de factură meditativă. Nu însă în tonalităţi melancolice şi nici atât în rezonanţa lamentoului. E o poezie robustă, dramatică în fibra sa intimă, poeta coborând în sine pentru a revela freaticele sale îndoieli şi temeri.” (Constantin Cubleşan)

* * *

„Cu fiecare nou volum, discursul liric al Rodicăi Dragomir este tot mai personal, vocea sa tot mai distinctă, confirmând un talent efervescent bine temperat şi «un suflu poetic» de cursă lungă. Unitar ideatic, de o lentoare persuasivă pe alocuri, demersul poetic al autoarei poate oferi pe viitor, dacă nu răsturnări radicale, cu siguranţă mari surprize.” (Ioan-Pavel Azap)

* * *

„Într-o rostire solemnă, voit înaltă şi în formă (textuală) repetată – discurs care se împărtăşeşte din reverberări ale sonurilor rilkeene şi blagiene – autoarea înţelege să scrie poezie ca şi cum ar oficia după canonul de aleasă moştenire al marilor poeţi ai metafizicului.” (Ioan Moldovan)

* * *

„Lirismul şi muzicalitatea sunt trăsături dominante ale unei poezii de atmosferă, descripţie sensibilă a unui univers clocotitor ce-şi dezvăluie generos misterele în faţa unui ochi poetic ce înregistrează, ca un seismograf, mişcările subtile ale unui teluric în continuă propensiune către celest.” (Adela Naghiu)

* * *

Rodica Dragomir s-a născut la 22 martie 1940, în Satu Nou de Jos, Maramureş, într-o familie de învăţători, fiind, pe linie maternă, strănepoată a poeţilor Dan şi Emil Botta. Este licenţiată a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Filologie, secţia română pură. A funcţionat ca profesor de limba şi literatura română, în învăţământul liceal, 34 de ani, din care 29 la un singur liceu din Baia Mare. A fost profesor cu gradul didactic I şi, în anul 2006, i se acordă de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării „Diploma de excelenţă” pentru întreaga activitate în slujba şcolii.
După anul 2000, se dedică activităţii literare. Devine membră a Asociaţiei Scriitorilor din Baia Mare, de la înfiinţarea ei în 2002, şi a Cenaclului „Ion Burnar”. Din anul 2011 este membră a Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Cluj.
A publicat următoarele volume de poezie: Noapte şi zi, 2001, Ed. Minulescu, Baia Mare, La porţile timpului, 2003, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, Lumea copilăriei, 2005, Ed. Maria Montessori, Baia Mare, Călcâiul lui Ahile, 2006, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, Ore fără memorie, 2008, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, Păstorind melci, 2010, Ed. Eurotip, Baia Mare, … cu Pavel, pe drumul Damascului, 2013, Ed. Eikon, Cluj-Napoca.
A obţinut următoarele premii: Premiul III – Ad Visum în 2006, la concursul naţional de Haiku, Vişeu de Sus; Premiul „Cartea anului” 2005 – secţiunea literatură pentru copii, cu volumul Lumea copilăriei, Baia Mare; Premiul „Cartea anului” 2008 pentru poezie, cu volumul Ore fără memorie, Baia Mare; Premiul „Cartea anului” 2013 pentru poezie, cu volumul … cu Pavel, pe drumul Damascului, Baia Mare.
A colaborat la mai multe publicaţii literare ca: România literarăNord LiterarMişcarea literarăSingurVatra vecheCaiete SilvaneAgero – Stuttgart, Alternanţe – München, Pro Unione etc.
Este prezentă în volume şi antologii ca: Scriitori ai Transilvaniei – Dicţionar critic ilustrat de Irina Petraş, Editat de Filiala USR Cluj, 2014; Promenada scriitorilor – Almanah ilustrat de Irina Petraş, Filiala USR Cluj, 2012; O altfel de istorie a literaturii române contemporane, vol. 2, Ed. Singur, 2013; O antologie a poeziei maramureşene, de Nicolae Scheianu, Ed. Ethnologica, 2010, precum şi în alte volume colective şi în unele cărţi de critică literară ca: Alte pagini de critică literară de Augustin Cozmuţa, Ed. Risoprint, 2014; Lecturi sublimate de Ion M. Mihai, Ed. Dacia, 2005.