Facebook


· mai multe evenimente
Facebook

Școala ardeleană de poezie

Lauda somnului / Éloge du sommeil
Lauda somnului / Éloge du sommeil

Autor(i):
Traducător(i):
  • An apariție: 2019
  • ISBN/ISSN: 978-606-797-384-6
  • Format: 13x20cm
  • Pagini: 102
 Stoc 0 
       

Proiect editorial publicat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local al Municipiului Sebeș şi al Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș

Ediţie bilingvă româno‑franceză, apărută sub egida Jacques André éditeur (Franța) și Editura Școala Ardeleană (România); Traducere din limba română şi cuvânt înainte de Jean Poncet. Cu o postfaţă de Horia Bădescu

Portretul lui Lucian Blaga, desen de: Adrian Ilieșiu

Coordonator al proiectului „Integrala operei poetice a lui Lucian Blaga în limba franceză”: Horia Bădescu

 

Taina trăită unde s-a dus?
Le mystère vécu, où s’en est-il allé?

                                   Lucian Blaga

* * *

Dacă opera lui Lucian Blaga este marcată de o profundă nelinişte existenţială, somnul constituie pentru poet refugiul său regresiv. El este această stare indeterminată pe care n-o influenţează finitudinea lucrurilor, acest intermediar care permite accesul într-o lume magică, atemporală, o lume a misterului. Or,  misterul se află în  inima gândirii filosofice a lui Blaga şi el nu va înceta să-l cânte şi să-l glorifice. Fiindcă pentru Blaga, omul, confruntat cu acest mister, pentru totdeauna inaccesibil mijloacelor cunoaşterii raţionale, are datoria de a-l face să trăiască – dacă nu să-l reveleze – prin „creaţii de cultură”.
Dar somnul este de asemenea celălalt nume al morţii. Omniprezentă în Lauda somnului, moartea pare a-l obseda pe Blaga mai mult ca niciodată. Fără îndoială, forţa acestui volum rezidă în vitalitatea creativă a poetului confruntat cu tenebrele existenţei.

 

Si l’œuvre de Lucian Blaga est marquée par un profond trouble existentiel, le sommeil constitue pour le poète son refuge régressif. Il est cet état indéterminé que n’affecte pas la finitude des choses, cet entre-deux qui permet d’accéder à un monde magique, atemporel, un monde de mystère. Or, le mystère est au cœur de la pensée philosophique de Blaga et il n’aura de cesse de le chanter et le glorifier. Car pour Blaga, l’homme, confronté à ce mystère à jamais inaccessible par les moyens de la connaissance rationnelle, a le devoir de le faire vivre – à défaut de le révéler – par « des créations de culture ».
Mais le sommeil est aussi l’autre nom de la mort. Omniprésente dans Éloge du sommeil, la mort semble obséder Blaga comme jamais auparavant. Sans doute la force de ce recueil réside-t-elle dans la vitalité créative du poète confronté aux ténèbres de l’existence.

Comentarii: 0