Facebook


· mai multe evenimente
Facebook

Școala ardeleană de poezie

În marea trecere / Dans le grand passage
În marea trecere / Dans le grand passage
  • An apariție: 2018
  • ISBN/ISSN: 978-606-797-302-0
  • Format: 13x20cm
  • Pagini: 108
 Stoc 0 
       

Proiect editorial dedicat Centenarului Marii Uniri, apărut sub egida Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba

Ediţie bilingvă româno‑franceză, apărută sub egida Jacques André éditeur (Franța) și Editura Școala Ardeleană (România); Traducere din limba română şi cuvânt înainte de Jean Poncet. Cu o postfaţă de Horia Bădescu

Portretul lui Lucian Blaga, desen de: Adrian Ilieșiu

Coordonator al proiectului „Integrala operei poetice a lui Lucian Blaga în limba franceză”: Horia Bădescu

Umbra lumii îmi trece peste inimă.
L’ombre du monde traverse mon cœur.

                                         Lucian Blaga

* * *

În marea trecere a fost publicată în 1924, la cinci ani după Poemele luminii, primul volum al lui Lucian Blaga. Poetul nu are încă treizeci de ani, dar aproape nimic nu mai rămâne din bucuria de a trăi, din pasiunea, vitalitatea, entuziasmul de care deborda strălucita sa carte de debut. Demersul liric este aici acela al cuiva care, traversând toate marile experienţe ale existenţei, trăieşte spaima de timpul care se scurge inexorabil într-o lume din care Dumnezeu pare să se fi retras, rămânând însă prezent prin semnele înscrise în universul magic al străvechiului sat românesc. Univers poetic ivit din lumea copilăriei lui Blaga.
Operă de o evidentă maturitate lirică, acest al treilea volum al integralei poetice a unuia dintre cei mai mari poeţi români pune pe deplin în evidenţă trei teme majore ale poeziei sale: tăcerea, absenţa (lui Dumnezeu), satul (minunilor), trei cuvinte magice aureolate de o nostalgie perpetuă şi de o iremediabilă tristeţe în faţa timpului şi a vieţii care se scurg sub lumina rece izvorâtă din „steaua cea mai tristă”.

 

Dans le grand passage est publié en 1924, cinq ans après les Poèmes de la lumière, premier recueil de Lucian Blaga. Le poète n’a pas encore trente ans et presque rien ne subsiste de la joie de vivre, la passion, la vitalité, l’enthousiasme dont débordait son brillant livre de début. La démarche lyrique nous apparaît ici comme celle de qui, ayant traversé toutes les grandes expériences de l’existence, éprouve l’effroi du temps qui s’écoule inexorablement en un monde d’où Dieu semble s’être retiré tout en restant présent dans les signes inscrits dans l’univers magique du vieux village roumain. Univers poétique issu du monde de l’enfance de Blaga.
Œuvre d’une évidente maturité lyrique, ce troisième volume de l’intégrale poétique d’un des plus grands poètes roumains met pleinement en évidence trois thèmes majeurs de sa poésie : le silence, l’absence (de Dieu), le village (de merveilles), trois mots magiques auréolés d’une nostalgie perpétuelle et d’une tristesse irrémédiable face au temps et à la vie qui s’écoulent sous la lumière froide de « l’étoile la plus triste ».

 

Comentarii: 0