Loading...

Al doilea deceniu. Zece ani de „Lumină lină” la New York (2005-2015)

Al doilea deceniu. Zece ani de „Lumină lină” la New York (2005-2015)

Al doilea deceniu. Zece ani de „Lumină lină” la New York (2005-2015)

Colecții: Școala ardeleană de jurnalism

  • An apariție: 2015
  • ISBN 978-606-8699-95-0
  • Format: 13x20cm
  • Pagini: 298
 Stoc 0 
       

Prefață de Theodor Damian

 

„Întâlnirea mea cu revista Lumină lină a avut loc în timpul unei rătăciri printr-un apus de soare în lumina căruia, deși se spune că ne-nțelesul dintre oameni crește, am fost pusă în situația fericită a unei nesperate întâlniri cu oameni, cărți, întâmplări și vise de la mii de kilometri depărtare. Mi-am dat seama cât de simplu și de minunat este îndemnul Sfântului Ioan Gură de Aur să fim uniți prin dragoste, atunci când suntem despărțiți prin loc.” (Flavia Topan)

* * *

„Revista a contribuit și contribuie, ca pod peste Ocean, la apropierea, cunoașterea și aprecierea reciprocă, în această epocă în care dezbinarea și invidia, se spune și se pare, câștigă tot mai mult teren în sufletele egolatre ale altora. De aceea, zicea și Erich Fromm că, dacă vreodată omenirea va pieri, aceasta nu se va întâmpla din cauza lipsei de informație (vorbind de era informației agresive în care trăim), ci din cauza lipsei de apreciere reciprocă.”  (Theodor Damian, din prefața volumului)

* * *

„Rugăciunea aceasta (Lumină lină), inclusiv titlul ei, este una din cele mai vechi din tradiția noastră creștină; s-ar putea spune că ea reprezintă această tradiție cu toate valorile ei, iar tradiția noastră creștină și românească este tocmai elementul de bază al identității noastre etnice și culturale fără de care nu am fi cine suntem. Titlul revistei sugerează deci valoarea și rolul vital pe care tradiția îl are în viața unei comunități.” (Theodor Damian, Din articolul-program, 1996)

 

The second decade. Ten years of “Lumină lină” in New York (2005-2015)

 

Preface by Theodor Damian

 

„My initial contact with the Lumină lină (Gladsome Light) magazine took place during a wandering through a sunset when into its light – although it’s said that the misunderstanding between people is growing – I was put in the happy situation of an unexpected meeting with people, books, happenings and dreams from thousands of kilometers away. I have realized how simple and wonderful is the exhortation of Saint John Chrysostom to be united by love when we are separated by place.” (Flavia Topan)

* * *

„The magazine has contributed and is still conducive, as a bridge over the Ocean, to mutual rapprochement, knowledge and appraisal in this age in which division and envy, as it is said and it appears, gain more and more ground into the self-worshipping souls of other people. That is why Erich Fromm said that if mankind is going to perish at some point it will not happen for lack of information (talking of the aggressive informational era we are living in), but for lack of mutual appreciation.” (Theodor Damian, in the book’s preface)

* * *

„This prayer (O Gladsome Light), title included, is one of the most ancient in our Christian tradition; one might say it represents this tradition with all its values, and our Christian and Romanian tradition is exactly the basic element of our ethnic and cultural identity without which we would not be who we are. Thus the magazine’s title suggests the vital role and value of tradition in the life of a community.” (Theodor Damian, from the editorial introduction, 1996)