Loading...

Urme ale unor oameni de seamă (eBook)

Urme ale unor oameni de seamă (eBook)

Urme ale unor oameni de seamă (eBook)

Colecții: Şcoala ardeleană de istorie

Etichete:Autor(i):  • An apariție: 2021
  • ISBN 978-606-797-633-5
  • Format: 16x23cm
  • Pagini: 304

Preț: 35.00 Lei

Adaugă în coș:
       

Cuvânt de preţuire de Ioan-Aurel Pop

 

Fotografie coperta I: George Coșbuc, Elena (Lencica) Vaida-Voevod, av. Dumitru Ciuta, Alexandru Vaida-Voevod, Ion Luca Caragiale, terasa Hotelului „Loib”, Karlsbad – iunie 1911

 

Mircea Gelu Buta știe să ne arate, neostentativ și fără orgolii locale obsedante, că Bistrița a fost plină de har prin pașii „oamenilor cari au fost” (cum ar fi zis Iorga), prin oamenii mari ai locului, dar și prin cei de aiurea care s-au apropiat de binecuvântatul loc, de ținuturile vecine ale Năsăudului, de văile dintre dealurile domoale sau de depresiunile de la poalele Carpaților Răsăriteni, presărate cu sate rânduite după regulile grănicerești de odinioară. (Ioan-Aurel Pop)

* * *

Am încercat să reînvii locuri și oameni, scoțându-i din uitare, cu dorința ca generațiile tinere ale vremii, dar și cele care vor urma, să deprindă valoarea amintirilor colective, care dau unui popor puterea să înfrunte viitorul. (Mircea Gelu Buta)

* * *

Cuprins

CUVÂNT DE PREȚUIRE DE IOAN-AUREL POP

INTRODUCERE

CASA POETULUI ANDREI MUREȘANU DE LA BISTRIȚA

1. Familia Mureșenilor

2. Planul de sistematizare a cartierului Andrei Mureșanu

2.1. Protestul Prof. George Vasile Rațiu

2.2. Protestul poeților

2.3. Intervenția viceprimarului Gheorghe Șanta

3. Amenajarea Casei memoriale „Andrei Mureșanu”

Anexe

Imagini

VIZITA ÎN ARDEAL A LUI ALEXANDRU ODOBESCU

1. Alexandru Odobescu și Vasile Grigore Borgovan

2. Călătoria spre Bistrița

3. Sejurul de la Sângiorgiul Român

4. Excursie pe Vârful Rotunda

5. Întoarcerea la Bistrița

Imagini

ALEXANDRU VAIDA-VOEVOD ȘI BISTRIȚENII

1. Elev la Gimnaziul săsesc din Bistrița

2. Vacanță de vară la Sângiorgiul Român

3. Bistrițeni la Karlsbad

4. Prințul Carol și Alexandru Vaida-Voevod la Bistrița

5. Bustul lui Alexandru Vaida-Voevod de la Bistrița

Imagini

NICOLAE IORGA ȘI ARHIVELE BISTRIȚEI

1. Călătoria spre Bistrița

2. Vechea Arhivă a Bistriței

3. Drumul spre Maramureș

Imagini

BUSTUL PATRIARHULUI MIRON CRISTEA DE LA NĂSĂUD

1. Elev la școlile din Bistrița și Năsăud

2. Patriarhul Miron Cristea

3. Un bistrițean despre Patriarhul Miron Cristea

4. Epilog

Imagini

TIPOGRAFIA GEORGE MATHEIU

1. Familia George Matheiu senior

2. Înființarea și funcționarea Tipografiei George Matheiu

3. Poetul George Coșbuc în vizită la George Matheiu senior

4. Panegirice la moartea lui George Matheiu senior

Anexe

Imagini

STATUILE POETULUI GEORGE COȘBUC

1. Tabletă Coșbuc

2. Poveste adevărată

3. Omagiul poetului George Coșbuc

Imagini

LUCIAN BLAGA LA BISTRIȚA

1. Cum a ajuns Lucian Blaga la Bistrița

2. Carol al II-lea și Lucian Blaga

Anexe

Imagini

PERIOADA BISTRIȚEANĂ A LUI MATEI EMINESCU

1. Despre Matei Eminescu

2. Activitatea epistolară și publicistică a lui Matei Eminescu

3. Matei Eminescu la Bistrița

4. Mormântul lui Matei Eminescu

Imagini

CONSTANTIN PAVEL, ÎNTEMEIETORUL OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE DIN CLUJ

1. Un act de naștere epocal

2. Strădaniile începutului

3. Constantin Pavel pe scena Operei din Cluj

4. Atelierul de lucru de la poalele Heniului

5. In memoriam Constantin Pavel

Anexe

Imagini

DESPRE AUTOR

* * *

MIRCEA GELU BUTA s-a născut la 21 aprilie 1952 în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud. După susținerea examenului de bacalaureat la Liceul „Liviu Rebreanu” din orașul natal, urmează studiile universitare la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, pe care a absolvit-o în anul 1980. În perioada 1992-1996 urmează cursurile școlii doctorale sub îndrumarea Prof. Dr. Jianu Butnariu de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, finalizate cu susținerea tezei de doctorat Corelații dintre prezența AgHBs în sânge, manifestările biologice, histologice și manifestările evolutive în hepatita cronică la copii. În urma specializărilor făcute în țară și în străinătate, a dobândit competențe în Pediatrie, Bioetică și Management Sanitar. Datorită specializărilor obținute a ocupat, în perioada 1990-1995, funcția de Director al Grupului Școlar Sanitar Bistrița, iar între anii 1996 și 2017, de Manager al Spitalului Județean de Urgență Bistrița. Activitatea didactică universitară și-a început-o în anul 2002, ocupând prin concurs postul de Conferențiar Asociat la UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, unde a predat disciplinele Bioetică, Nursing, Pediatrie. Din anul 2000 a devenit Cadru didactic asociat al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, iar începând cu anul 2009 a ocupat, prin concurs, postul de Profesor Universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, ca titular pentru disciplina Bioetică creștină. Din anul 2000, este invitat în calitate de Profesor asociat să predea disciplinele Bioetică și Patologie Medicală la Facultatea de Inginerie Electrică (secția Inginerie Medicală) din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Este inițiatorul „Seminarului Internațional de Medicină și Teologie” de la Bistrița, ajuns în anul 2020 la a nouăsprezecea ediție.
Din cele 74 de volume de specialitate și beletristică publicate, amintim:  Românii din Bistrița, vol. I-II (în colaborare cu Adrian Onofreiu), Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018, respectiv 2019; Bioetică și slujire creștină – analize, perspective, convingeri, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2017; Istoria spitalelor din Bistrița, vol. I-II (în colaborare cu Adrian Onofreiu), Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017; Colibița, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017; Intelectuali îmbisericiți, Editura Fundației Anastasia, București, 2017; Biserica Ortodoxă din Bistrița. O cronologie documentară (în colaborare cu Adrian Onofreiu), Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016; Amintiri despre Mitropolitul Bartolomeu Anania, ediția a doua, revăzută și adăugită, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2016; Biserica din spital și alte dialoguri (în colaborare cu Dan Ciachir), Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013; Bioetica între mărturisire și secularizare (în colaborare cu Iulia Alexandra Buta), Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2008; Bioetica în Pediatrie (în colaborare cu Liliana Buta), Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2008; Tabloul de absolvire, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2007 (ediția a II-a, Editura Școala Ardeleană, 2015); Alimentația copilului sănătos și bolnav (în colaborare cu Liliana Buta), Editura Aletheia, Bistrița, 2002; Emil Cioran, psihanaliza adolescenței, ediție bilingvă română-franceză (în colaborare cu Liliana Buta), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001; O Istorie Universală a Nursingului (în colaborare cu Liliana Buta), cu rezumat trilingv, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000; Explorări morfo-funcționale în hepatologia pediatrică (în colaborare cu Liliana Buta), Editura Aletheia, Bistrița, 1998.
A publicat peste 300 de articole de specialitate în reviste din țară și din străinătate. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România și activează ca membru în numeroase asociații medicale și culturale. Este Președintele fondator al Rotary Club Bistrița. Editează revista semestrială Arhivele Bistriței, ajunsă în anul 2020 în al cincilea an de apariție.
Datorită activității științifice și implicării în numeroase proiecte culturale și sociale de succes, a primit următoarele distincții și premii: Medalia „Centenarul Marii Uniri 2018”, acordată de Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, ian. 2019; Titlul de „Cetățean de onoare” al județului Bistrița-Năsăud, 19 nov. 2019; Ordinul „Mihai Vodă”, oferit de Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, 6 dec. 2018; „Crucea Nordului”, acordată de Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord, Stockholm, 7 dec. 2017; Medalia de argint a Universității Babeș-Bolyai, 10 mai 2016; Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, acordat de Patriarhia Română, 30 iulie 2016; Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni”, oferit de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, 6 oct. 2015; „Cetățean de onoare” al comunei Bistrița Bârgăului, 21 mai 2013; „Crucea Transilvană”, oct. 2005, distincție oferită de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului; Ordinul și Medalia „Meritul Sanitar” în grad de Ofițer, 2004, distincție oferită de Președinția României; Medalia „Paul Harris Fellow”, Rotary, District 2241 România și Republica Moldova, Sibiu, 2011; „Omul anului 2000”, distincție oferită de către Asociația Ziariștilor din județul Bistrița-Năsăud; inclus în International Biographical Centre Cambridge (pentru anul 2000); „Crucea Patriarhală”, 19 mai 1999, distincție oferită de Patriarhia Română.