Loading...

Revoluția de la 1848 în Oltenia

Revoluția de la 1848 în Oltenia

Revoluția de la 1848 în Oltenia

Colecții: Şcoala ardeleană de istorie

  • An apariție: 2020
  • ISBN 978-606-797-615-1
  • Format: 16x23cm
  • Pagini: 468
 Stoc 0 
       

Ediţia a II-a, revăzută și adăugită (cartonată)
Cartea a apărut cu sprijinul ASOCIAȚIEI S.O.S. EDUCAȚIA CARACAL, JUDEȚUL OLT

 

Pe coperta 1:
Rândul I: Nicolae Bălcescu
Rândul 2: Gheorghe Magheru, Preotul Radu Șapcă, Ștefan Golescu
Rândul 3: Ion Heliade Rădulescu, Ioan Maiorescu
Rândul 4: Costache Romanescu, Christian Tell, Nică Barbu Locusteanu, Nicolae Pleșoianu

 

„Mica Țară Românească” – așa cum este numită Oltenia de către unii străini – a dat evenimente și personalități mari de-a lungul vremii, iar Paul-Emanoil Barbu o dovedește din plin. Parafrazând, am zice că „nasc și la Oltenia oameni”. Acești oameni, de la voievodul Litovoi și boierii Craiovești până la Mihai Viteazul, Tudor Vladimirescu și Brâncuși, au făcut Țara cea Mare și i-au conferit pașaportul de intrare în lume. Cartea de față nu iluminează o revoluție oltenească – fiindcă nu a existat așa ceva –, ci Revoluția de la 1848 din Țara Românească prin felul în care s-a desfășurat ea în județele de la apus de Olt. Oltenii și Oltenia, cu toate că ar fi putut să facă la ei centrul principal de putere al Țării Românești, fiindcă, încă din secolul al XIII-lea, întemeiaseră o dinastie voievodală, s-au adaptat în Epoca Modernă regulilor unității naționale și s-au implicat în ridicarea edificiului național unitar. Cu profesionalism și căldură umană – fără de care nu se poate scrie și rosti istoria –, autorul trasează premisele unei lupte pentru emancipare, care, la 1848, a elaborat programul de țară al României până în 1918. Demonstrația că această luptă nu a fost numai ideologică devine impecabilă în lucrare și ne convinge că rezistența armată a întregii revoluții din Țara Românească a fost organizată și desfășurată prioritar pe teritoriul Olteniei. Această rezistență – spune istoricul Paul-Emanoil Barbu printre rânduri – a salvat revoluția noastră de banalul și ternul evenimentului comun și a proiectat-o înspre onoare și demnitate. Chemând țările Țării la apel, întru explicarea „concertului” care a construit calea și realitatea României moderne, autorul știe să privilegieze rolul revoluționar al Olteniei cu obiectivitate, erudiție, decență și respect pentru meseria de istoric. (Ioan-Aurel Pop)

* * *

Cuprins

Introducere

I. Oltenia în perioada premergătoare Revoluției de la 1848

1. Sistemul politico-administrativ, judecătoresc și militar

2. Situaţia demografică

3. Situaţia economică și socială

4. Frământări sociale, acţiuni ideologice și politice

II. Adunarea insurecțională de la Islaz și marșul ei spre Craiova

III. Extinderea Revoluției în Oltenia

IV. Revoluția în Oltenia între începutul lunii iulie și mijlocul lunii septembrie 1848

V. Oltenia – baza organizării rezistenței armate a revoluției în Ţara Românească. Menținerea regimului revoluționar

VI. Înăbușirea și urmările revoluției în Oltenia. Rezistența țărănimii față de restaurarea regimului regulamentar. Ocupația străină

Încheiere

Summary

Indice de nume

Indice de locuri

* * *

PAUL-EMANOIL BARBU este autorul unui număr important de lucrări științifice (ediții de documente, monografii, studii și articole) referitoare la o largă problematică a istoriei moderne și contemporane, abordând atât teme de interes regional, mai ales cu privire la Oltenia, cât și de interes național (revoluția de la 1848, mișcările sociale și politice postrevoluționare, războiul de independență, agricultura și alte ramuri ale economiei românești). De asemenea, a avut în atenție viața și activitatea unor oameni politici și de cultură, precum și fenomenul haiduciei la români. Cea mai rodnică activitate în domeniul cercetării științifice a fost aceea de la Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” Craiova, unde, de la simplu cercetător, a ajuns la gradul de cercetător principal I.
Studiile și articolele au fost tipărite în periodice apărute la Editura Academiei Române, precum Revista de istorie (devenită Revista istorică), Arhivele Olteniei. Serie Nouă, Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane ,,C.S. Nicolăescu-Plopșor” Craiova, cărora li se adaugă și alte publicații de specialitate (Revista Arhivelor, Muzeul Național, Analele Universității din Craiova etc.).
Printre cărțile publicate pot fi amintite: Din istoria cooperației de consum și de credit din România, vol. I (1851-1918), Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1995; vol. II (1918-1945), București, Editura Universul, 2000; Agricultura României în perioada 1864-1918, Craiova, Editura Spirit Românesc, 1996 (coautor); Haiducul Iancu Jianu. Adevăr și legendă, București, Casa de Editură și Librărie ,,Nicolae Bălcescu”, 1998; ediția a II-a, revăzută și adăugită, Craiova, Editura Alma, 2010; Catagrafia județului Dolj din 1828, Craiova, Editura Universitaria, 2001 (coautor); Nică Barbu Locusteanu, Craiova, Fundația Scrisul Românesc, 2002; Acțiuni sociale și politice românești în anii 1853-1854, București, Editura Academiei, 2003; Ioan Maiorescu (1811-1864), Craiova, Editura Alma, 2003 (coautor); Revoluția de la 1848 în Oltenia, Craiova, Editura Alma, 2003; Ilie Constantinescu (1874-1960). Profesor. Cercetător. Colecționar, Craiova, Editura Alma, 2008; Ștefan Bujor între legendă și adevăr. Studiu și documente, Craiova, Editura Alma, 2011; Aspecte ale agriculturii României între anii 1921-1944, Craiova, Editura Alma, 2015.
În urma unor cercetări de arhivă, Paul-Emanoil Barbu a descoperit noi informații și date referitoare la furtunosul an 1848, elaborând cea de a doua ediție, revăzută și adăugită, a lucrării Revoluția de la 1848 în Oltenia, oferindu-ne o imagine mai cuprinzătoare a acestui moment crucial din istoria românilor, cu referire specială asupra evenimentelor din această parte a țării.