Facebook


· mai multe evenimente
Facebook

Şcoala ardeleană de istorie

Bihorenii la Marea Unire
Bihorenii la Marea Unire
  • An apariție: 2018
  • ISBN/ISSN: 978-606-797-325-9
  • Format: 16x23cm
  • Pagini: 364
 Stoc 0 
       

Proiect editorial dedicat Centenarului Marii Uniri
Cuvânt către cititor de Ioan-Aurel Pop. Prefață de Mircea Popa

Imagini coperta I: bisericile de lemn din Buntești, Brusturi și Beznea

Lucrare apărută cu sprijinul Consiliului Județean Bihor, Direcția de Dezvoltare și Implementare Proiecte

 

Când vom urma exemplul acestei cărți și vom avea frescele vieții românilor din toate țările mici ale românilor – fiindcă România este o țară de țări – atunci vom putea încerca reconstituirea frescei celei mari a anului 1918 la români, adică la românii văzuți în ansamblu. Și ce frumos se vor rândui atunci toate din trecut și din prezent, pentru a ne face un viitor! Și cum vor înceta vrajbele și cum se va potoli furtuna, exact ca în anul de grație 1918, cel care ne‑a adus marea alinare! Și cât de bine vor înțelege atunci fiii și nepoții că tații și bunicii și moșii și strămoșii s‑au dus în altă lume mai devreme decât trebuia ca să ne facă nouă acest adăpost frumos numit România! Și ce binecuvântare se va revărsa atunci de la cel Prea Înalt peste noi, păcătoșii și umilii, care am știut să ne facem istoria prin cei mici!
Cartea aceasta, închinată acțiunii tăcute a celor modești și uitați, nu numai că‑i scoate pe ei din uitare, dar ne învață pe noi să privim viitorul cu încredere. Ceea ce reprezintă nu doar o lecție de istorie, ci chiar o lecție de viață. (Ioan‑Aurel Pop)

* * *

Cartea Mariei Vaida închide o buclă de istorie națională trăită de românii din Bihor și rememorează pentru noi, cei de azi, momente de seamă din acest periplu istoric. Oricine va deschide paginile cărții va constata nu numai entuziasmul și dăruirea pe care marii noștri înaintași le‑au depus pe altarul național, dar și jertfele nenumărate, și adeseori cumplite, pe care au fost obligați să le plătească. Pentru toți cei care au contribuit la ridicarea acestui impresionant edificiu care este România Mare, autoarea a depus, după cuviință, fie un buchet de flori comemorativ, fie o lacrimă de recunoștință și sinceră prețuire, o troiță din cuvinte, după cum spune cercetătoarea. Oamenii Bihorului de odinioară și mai ales cei din zona Beiușului vor putea urmări, filă cu filă, modul în care înaintașii lor au conceput actul de patriotism și demnitate națională, spre a le fi pildă contemporanilor de astăzi. (Mircea Popa)

* * *

Critic și istoric literar, poet, MARIA VAIDA s‑a născut în comuna Drăgănești, județul Bihor. Este absolventă a Facultăţii de Filologie a UBB din Cluj‑Napoca, secţia română‑franceză; conducător ştiinţific prof. univ. dr. Ion Pop, cu teza de licenţă: Poezia Constanţei Buzea ‑ studiu critic, 1979. Este Doctor în Ştiinţe Filologice al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu distincţia Cum laude, cu teza Gheorghe Pituţ sau Ochiul şi noaptea, coordonator prof. univ. emerit dr. Mircea Popa. Debutul în Pagini de ucenicie, revista Liceului Samuil Vulcan din Beiuş, 1970. A colaborat la reviste culturale şi literare cu articole, studii, eseuri, interviuri, poeme, cronici literare.
Volume colective: Exerciţii de atelier, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj‑Napoca, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008; Cultură şi educaţie în context european (coord. Maria Vaida), Ed. Grinta, Cluj‑Napoca, 2010, Interferenţe educaţionale europene (coord. Maria Vaida), Ed. Grinta, Cluj‑Napoca, 2010; Studii doctorale filologice la Alba Iulia, Ed. Aeternitas, Alba Iulia, 2011, coord. Diana Câmpan; Interferenţe didactice, ştiinţifice şi culturale, Colegiul Naţional „Samuil Vulcan” Beiuş, Tipar Adicenter, Iaşi, 2013; Carte cu prieteni, Ed. Buna Vestire, Beiuş, 2014, coord. Anca Banda; De vorbă cu scriitori de azi (coord. Maria Daniela Pănăzan, Monica Grosu) Ed. Crono Logia, Sibiu, 2018; Ofrandele zeului Har (coord. Mioara Baciu, Sorin Baicu, Garofița Jianu), Ed. P.P.C. Publishing, London, 2018; Transilvania din cuvinte (coord. Irina Petraș) Ed. Școala Ardeleană, Cluj‑Napoca, 2018.
Volume personale semnate:
Mircea Popa la 70 de ani. Biobibliografie, coautor Olga Morar, Ed. Aeternitas, Alba Iulia, 2009; Gheorghe Pituţ sau Ochiul şi noaptea. Studiu monografic, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj‑Napoca, 2009; Povara luminii, Studii și eseuri, Ed. Grinta, Cluj‑Napoca, 2009; Lucreţia Suciu sau Mările iubirii, Monografie, Ed. Grinta, Cluj‑Napoca, 2010, pref. Mircea Popa; Povara luminii, Studii și eseuri, Ed. Grinta Cluj‑Napoca, Ed. a II‑a revăzută şi completată, 2014; Poemele de piatră, poezii, Ed. Eikon, Cluj‑Napoca, 2013; Elegiile Salomeei, poeme creştine, Ed. Grinta, Cluj‑Napoca, 2014; Yvonne Rossignon sau Poezia ca destin, Ed. Grinta, Cluj‑Napoca, 2016; Dincolo de lume, dincoace de text, Studii și eseuri, Ed. Școala Ardeleană, Cluj‑Napoca, 2017; Elegiile persane, poeme, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj‑Napoca, 2018.
Ediţii îngrijite: Ion D. Sîrbu, Împărăţia cuvântului sau Poveşti neterminate, Ed. Fundaţiei Alfa, Cluj‑Napoca, 2007; Yvonne Rossignon, Cântec de lumină frânt, Debut postum, Ed. Grinta, Cluj‑Napoca, 2015; Yvonne Rossignon, Cântec de lumină frânt, Debut postum, Ediţia a II‑a, Prefaţă Maria Vaida, Cuvânt înainte de Mircea Popa, Ed. Grinta, Cluj‑Napoca, 2015.
Au scris despre cărţile sale: Constantin Nenciulescu, Constantin Cubleşan, Ion Simuţ, Gheorghe Glodeanu, Săluc Horvat, Mircea Popa, Florentin Popescu, Ion C. Ştefan, Monica Grosu, Dumitru Cerna, Adrian Popescu, Titu Popescu, Emilia Chiriţă, Adrian Ţion, Gabriela Căluţiu Sonnenberg, Olimpiu Nuşfelean, Octavian Doclin, Mihail Diaconescu, Mihai Duţescu, Nicolae Stoie, Lăcrămioara Stoie, Carmen Ardelean, Lucian Vasile Bâgiu, Vasile Gogea, ş.a.

 

Comentarii: 0