Loading...

Filosofia tipurilor statale ca morfologie politică. Incursiuni în istoria constituirii teoriei regimurilor politice

Filosofia tipurilor statale ca morfologie politică. Incursiuni în istoria constituirii teoriei regimurilor politice

Filosofia tipurilor statale ca morfologie politică. Incursiuni în istoria constituirii teoriei regimurilor politice

Colecții: Școala Ardeleană de Filosofie

  • An apariție: 2015
  • ISBN 978-606-711-346-4
  • Format: 13x20cm
  • Pagini: 180
 Stoc 0 
       

Volum editat împreună cu Editura Eikon

 

Acest volum de studii reprezintă primele contribuţii în cadrul proiectului cu titlul Morfologia politică: surse şi instrumente din filosofia politică antică şi medievală pentru configurarea sistematică a teoriei formelor de guvernare (finanțat de către Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, CNCS – UEFISCDI, proiect nr. PN-II-RU-TE-2014-4-1207). Desigur, aceste studii sunt rezultate mai degrabă prospective în cadrul acestui proiect de cercetare a domeniului formelor politice în ceea ce priveşte numele lor (democraţie, aristocraţie, tiranie etc.), definirea lor, transmiterea lor şi constituirea lor în sisteme şi instrumente ale filosofiei politice (adică ceea ce am intitulat sintetic ca morfologie politică).

* * *

Cuprins

Prefaţă de Andrei Bereschi

Receptarea morfologiei politice aristotelice din Etica nicomahică  în limba latină: Cicero şi două  comentarii medievale  (Albert cel Mare şi Toma din Aquino) de Andrei Bereschi

Aristotel Politica II, 1-8. Despre posibilitatea interpretării dialectice de Iovan Drehe

Între totalitarism și libertate: o lectură arendtiană a lui Platon de Daniela Geonea Pârvulescu

Polis-ul între mit și katabasis. Dinamica regimurilor politice la Platon de Adela Pop-Cîmpean

Bibliografie

The Philosophy of the Types of States as Political Morphology. A Historical Exploration of the Constitution of Political Regimes Theory

 

Authors: Andrei Bereschi, Iovan Drehe, Daniela Geonea Pârvulescu, Adela Pop-Cîmpean
Editors: Andrei Bereschi, Adela Pop-Cîmpean
The volume was published in collaboration with Eikon Publishing House

 

This volume of studies represents the first contributions to a project entitled: The Political Morphology: sources and instruments from ancient and medieval political philosophy for the systematic configuration of the theory of forms of government (financed by the National Authority for Scientific Research and Innovation, CNCS – UEFISCDI, project no. PN-II-RU-TE-2014-4-1207). Of course, these studies represent prospective results within this project that researches the domain of political forms with regards to their name (democracy, aristocracy, tyranny etc.), their definition, their propagation and the way they constitute into systems and instruments for political philosophy (i.e. what we synthetically entitled political morphology).