Loading...

Dialectică și sofistică în epoca clasică a gândirii grecești. Despre respingere

Dialectică și sofistică în epoca clasică a gândirii grecești. Despre respingere

Dialectică și sofistică în epoca clasică a gândirii grecești. Despre respingere

Colecții: Școala ardeleană de filosofie

Etichete:Autor(i):  • An apariție: 2018
  • ISBN 978‐606‐797‐277‐1
  • Format: 14,5x20,5cm
  • Pagini: 226
 Stoc 0 
       

Cuvânt înainte de Vasile Muscă
Volum editat împreună cu Editura Eikon

 

Prin lucrarea sa, Iovan Drehe așază în centrul laborioaselor sale cercetări fascinanta epocă clasică a gândirii grecești care, în contextul social-politic al triumfului democrației în cetatea antică a secolului al V-lea î.e.n., abandonează tema presocratică a naturii și favoarea unui interes tot mai accentuat pentru o filosofie a omului. Chiar și marea producție metafizică a epocii, prin Platon și Aristotel, are baze și scopuri politice. În cazul democrației antice, în disputele politice aprige pe care aceasta le întreține, în apelul insistent la combatere ca instrument logic al luptei politice, dovedește cu inteligență Iovan Drehe în cartea sa, se decide și opoziția dintre sofiști, falșii filosofi, independenți față de adevăr, și adevărații filosofi, susținători ai valorii centrale a adevărului. Lucrarea lui Iovan Drehe este un caz reușit al tinerei generații de filosofi de a aborda o temă din patrimoniul gândirii clasice, ce părea definitiv trecută în arhiva istorică a filosofiei, cu mijloacele cercetării cele mai recente, din perspectiva deschisă de evoluțiile teoriei logice actuale care au dus la consolidarea poziției rațiunii în statutul lumii de azi. (Vasile Muscă)

* * *

Cuprins

Cuvânt înainte (de Vasile Muscă)
I. INTRODUCERE
II. ÎNAINTE DE ARISTOTEL
1. Spiritul agonistic
2. Zenon din Elea: sofist sau dialectician?
3. Rolul sofiștilor
3.1. Protagoras din Abdera
3.2. Gorgias din Leontinoi
3.3. Prodicos din Ceos
3.4. Hippias din Elis
3.5. Dissoi logoi
4. Dialectica și respingerea socratică
III. DIALECTICĂ ȘI RESPINGERE ÎN OPERA LUI ARISTOTEL
1. Concepte fundamentale
1.1. Scopul Topicii
1.2. Utilitatea Topicii
1.3. Tipuri de argumente dialectice
1.4. Propoziția dialectică
1.5. Obținerea premiselor: instrumentele dialecticii
1.6. Topos-ul dialectic
2. Disputa dialectică
3. Respingerea
4. Respingerea sofistică
IV. ÎNCHEIERE
BIBLIOGRAFIE

* * *

Iovan Drehe (n. 1984) este licențiat în filosofie al Universității de Vest din Timișoara (2007), are un masterat în domeniul filosofiei antice și medievale (2008) și este doctor în filosofie (2012) al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, cu o teză despre respingerea dialectică în contextul filosofiei clasice grecești, sub coordonarea Prof. Univ. Dr. Emerit Vasile Muscă. A fost cercetător asociat al Academiei Române – Filiala Iași (2014-2015) și al Universității Babeș-Bolyai (2015-2017). A avut stagii de cercetare la Universitatea din Geneva (2010), CEU Budapesta (2010-11, 2016), Universitatea din Groningen (2015) și Universitatea din Tours (2016). A contribuit cu studii și articole pe tema istoriei filosofiei, teoria argumentării, filosofiei politice și filosofiei științei în reviste și publicații de la edituri importante din țară și străinătate. În prezent este cercetător la Institute for Research in the Humanities – A research division of The Research Institute of the University of Bucharest (ICUB), membru în echipa proiectului de cercetare "The Emergence of Mathematical Physics in the Context of Experimental Philosophy", coordonat de Conf. Univ. Dr. Dana Jalobeanu.

Dialectics and Sophistry in the Classical Period of Greek Thinking. On Refutation

 

With a foreword by Vasile Muscă
A volume published in collaboration with Eikon Publishing House

 

With this work, Iovan Drehe places at the center of his laborious research the fascinating classical age of Greek thinking which, in the socio-political context of the 5th century B.C., with the tryumph of democracy in the Greek cities, abandones the pre-socratic theme of nature in favour of an evergrowing interest for a philosophy of man. Even the extensive metaphysic production of the time, through Plato and Aristotle, has political basis and aims. What Iovan Drehe skillfully proves in his book is that, in the case of the ancient democracy, what is determined with the enflamed political debates and with the insistent call to refutation as a logic instrument of political fight, is the opposition between the sophists, phony philosophers, unattached to the truth and the true philosophers, proponents of truth as a central value. Iovan Drehe’s work is a good exemple of how a young generation of philosophers can approach a theme from the classical repertoire of thinking, which seemed to have entered definitively the archives of the history of philosophy, using the most recent means of reaserch and taking into account the evolution of the current logic theory, that lead to the strong position reason has in today’s world. (Vasile Muscă)