Loading...

Scenarii ale criticii. Protagoniști, metode, interpretări (eBook)

Scenarii ale criticii. Protagoniști, metode, interpretări (eBook)

Scenarii ale criticii. Protagoniști, metode, interpretări (eBook)

Colecții: Şcoala ardeleană de critică şi istorie literară

Etichete:Autor(i):  • An apariție: 2021
  • ISBN 978-606-797-718-9
  • Format: 14,8x21cm
  • Pagini: 276

Preț: 25.00 Lei

Adaugă în coș:
       

Ilustrația copertei: Rada Niță, Nocturnalii, 2021

Volum distins cu premiul „Mircea Zaciu” - Cartea anului Critică și istorie literară, eseu, ex aequo, acordat de Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România pentru anul 2021
Volum distins cu Premiul Saloanelor „Liviu Rebreanu”

 

Există, în „scenariile” interpretative ale criticilor universitari clujeni, un sens al apartenenței la o comunitate, alta decât cea geografic-culturală? Împărtășesc ei mize și obsesii metodologice, gusturi estetice și tendințe canonizatoare, ba chiar unele complexe ale periferiei (paradoxale, combinate cu orgolii central-europene), sau câteva strategii de sincronizare cu perspective critice occidentale, dar și vocația discursului peremptoriu, de tip ex cathedra? Permit toate acestea situarea lor în interiorul unui limbaj critic în care se pot recunoaște câteva topos-uri transgeneraționiste? Poate că nevoia unor critici din generații diferite, care promovează ipoteze interpretative nu întotdeauna convergente, de a se regăsi într-o comunitate se explică printr-un orgoliu, paradoxal, al unei „modestii” a cercetării, care devine nu numai marcă a singularității intelectuale, ci și un mod de a fi împreună, o formulă a intersubiectivității critice. (Călin Teutișan)

* * *

Sinteza critică a unui postlansonian • Critica între metafizică și raționalism. Utopia organică • Tentațiile metodei. Între „critica pură” și „știința literaturii” • Poetici și stilistici convergente. Istoria literară ca mediere critică • Morfologia culturală, între estetică și balcanologie • Arhetipologia imaginarului și antropologia culturii • Sinteze douămiiste și postdouămiiste. Opțiuni metodologice și protocoale colaborative • D. Popovici • Ioana Em. Petrescu • Liviu Petrescu • Ion Pop • Mircea Muthu • Corin Braga • Alex Goldiș • Emanuel Modoc • Ștefan Baghiu • Daiana Gârdan • Ovio Olaru

* * *

CĂLIN TEUTIȘAN este conferențiar dr., director al Departamentului de Literatură Română și Teoria Literaturii de la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai. Este, de asemenea, director al Centrului de Cercetări Literare și Enciclopedice și referent în Comitetul științific al colecției Danubiana a Aracne Editrice, Roma. A publicat volume și studii de critică și de istorie literară, între care Fețele textului (2002); Eros și reprezentare. Convenții ale poeziei erotice românești (2005); Textul în oglindă. Reflexii ale imaginarului eminescian (2006); Echinox 50 (coordonator, împreună cu Ion Pop, 2018). Este coautor, între altele, al volumelor Poetica dell’immaginario (coordonator Gisèle Vanhese, 2011); „Immagine e Interpretazione”. Quaderni del LARIR (coordonator Gisèle Vanhese, 2018). A colaborat la Dicționarul analitic de opere literare românești (coordonator Ion Pop, 2007), la Dicționarul cronologic al romanului tradus în România de la origini până la 1989, la Dicționarul cronologic al romanului tradus în România. 1990-2000, la Dicționarul cronologic al romanului românesc. 1990-2000, la Enciclopedia imaginariilor din România. Imaginar literar (coordonator Corin Braga, 2020). Este coordonator al Dicționarului culturii critice românești, în cadrul Institutului de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca.