Loading...

Polemica între vocație și dilentatism

-25%
Polemica între vocație și dilentatism

Polemica între vocație și dilentatism

Colecții: Şcoala ardeleană de critică şi istorie literară

  • An apariție: 2015
  • ISBN 978-606-92575-9-3
  • Format: 14,5x20,5cm
  • Pagini: 150

Preț: 10.00 Lei  7.50 Lei

Adaugă în coș:
       

La 1938, Vladimir Streinu considera „polemica” drept o necesitate stringentă pentru viaţa literară din orice epocă. Aerul polemic întreţine „însăşi respiraţia literaturii noastre”. Referindu-se la perioada interbelică, criticul constata că, în bună parte, „glasurile s au academizat; disputa literară aproape a murit”. El se referă, pentru comparaţie, la veacul al XIX-lea, când „scriitorul luptător” era tipul caracteristic, amintindu i aici pe I. Heliade Rădulescu, pe T. Maiorescu şi pe Al. Odobescu.
Pe de altă parte, Vladimir Streinu disociază „polemiştii din naştere” de cei care privesc polemica drept o „formă a unei culturi”. Pentru tipul polemistului născut, înclinat spre această îndeletnicire, criticul îi aminteşte pe Voltaire şi pe N. Iorga În scrisul românului reţine „pasiunea luptătoare” şi „vulcanismul temperamentului, nepotolit de vârstă”. (Vezi Pagini de critică literară, vol. V, 1977, p. 369 371.)
Cartea de față, Polemica, între vocaţie şi diletantism, cuprinde materiale de istorie şi critică literară scrise în ani diferiţi. Nu am intenţionat să scriem o „istorie” a polemicii româneşti, ci să distingem cele două mari tipuri de polemişti. Cei de „vocaţie” au fost dotaţi cu talent „din naştere” şi cu o certă cultură în domeniul în care au polemizat. Ei au avut îndrăzneala şi curajul intelectualilor siguri pe „uneltele” lor, pe logica şi vocabularul care le au înlesnit să susţină cu aplomb o idee, să atace fără teamă ipotezele adversarilor şi să nu le fie „milă” de victimele lor. Aşa au procedat T. Maiorescu, B.P. Hasdeu, N. Iorga, E. Lovinescu, Lucian Blaga ş.a.
„Diletanţii”, cum i-am numit noi, au fost firi timide, fricoase, cu pregătire lacunară, păşind în domenii pe care nu le stăpâneau şi căutau să se apere prea puţin cu argumente plauzibile şi mai mult cu învinuiri fanteziste şi cu „văicăreli” prin care cerşeau milostenia. Aşa s au comportat V.A. Urechia, istoricii minori, victime ale lui Hasdeu, o parte din sămănătorişti, chiar C. Rădulescu Motru ş.a.
Sigur, polemicile pe care le am comentat în cartea noastră au evidenţiat cultura şi inteligenţa combatanţilor, ele au constituit, la vremea lor, un „spectacol” ideatic de înaltă ţinută spirituală, modele de exprimare în limba română.
După opinia noastră, foarte puţini intelectuali au fost polemişti „din naştere”. Cei mai mulţi au dovedit că au fost întâi veritabili istorici şi critici literari, filosofi, istoriografi, oameni de ştiinţă, apoi au devenit polemişti de talent.
Pe de altă parte, am căutat să distingem diferite modalităţi polemice: fie strict logice, încadrate în binomul afirmaţie/negaţie, ca la T. Maiorescu; fie ironice, de sublimă ridiculizare a adversarului, precum proceda Hasdeu; fie de factură literară, în stilul distinct al lui E. Lovinescu sau în cel pamfletar, ucigător, practicat de Lucian Blaga.
În scrisul românesc de acest gen nu prea au existat polemici „cordiale”, aşadar nu prea a existat „împăcare” între adversari, abia când unul dintre ei a plecat la cele vecinice, atunci celălalt a exprimat regrete şi a subliniat calităţi pe care nu le văzuse de a lungul anilor! (Vistian Goia)

* * *

Vistian Goia (n. 15 septembrie 1935, Roșia de Secaș, Alba). Istoric literar, publicist. Facultatea de Filologie a UBB Cluj (1960). Doctorat cu teza V.A. Urechia, studiu monografic, 1975. Volume: V.A. Urechia, 1979; Oratori și elocință românească, 1985; B.P. Hasdeu și discipolii săi, 1987; Elocință și parlamentarism, 1997; Destine parlamentare – de la M. Kogălniceanu la Nicolae Titulescu, 2004; Glasul memoriei, 2005; Poezia florilor, eseuri, 2006; Retorică și argumentare, 2007; Cu berlina printre munți. Note de călătorie, 2008; De la Paris la Londra, Via Dieppe, Jurnal sentimental, 2009; Ferestrele Blajului, 2010; Gruiul copilăriei, 2012; Labirintul identității, 2012; Consemnări critice, 2013; Popasuri europene, jurnal de călătorie, 2013. A îngrijit ediții din G.I. Ionescu-Gion, Nicolae Comșa, D. Salade. A publicat peste 250 de studii și articole în Tribuna, Steaua, Studia, Revista de Pedagogie, Limbă și literatură, Gând Românesc (Alba Iulia), Astra blăjeană, Blajul ș.a.