Loading...

Liviu Rusu. Adevăr și valoare

-25%
Liviu Rusu. Adevăr și valoare

Liviu Rusu. Adevăr și valoare

Colecții: Şcoala ardeleană de critică şi istorie literară

  • An apariție: 2018
  • ISBN 978-606-797-310-5
  • Format: 14,5x20,5cm
  • Pagini: 312

Preț: 40.00 Lei  30.00 Lei

Adaugă în coș:
       

Proiect editorial dedicat Centenarului Marii Uniri

 

Dacă omul are o chemare în viață, aceasta este să creeze, să lase ceva în urma lui, să adauge ceva lumii, s-o înnoiască, s-o îmbogățească. (Liviu Rusu)

* * *

Afirmând o concepție și o atitudine activiste, dinamice, Liviu Rusu a adus prin toate scrierile sale o contribuție importantă la dezvoltarea axiologiei românești. Ceea ce a definit dintotdeauna scrisul său a fost exprimarea clară și rigoarea metodologică. Idee însemna pentru Liviu Rusu o dezbatere amplă și nuanțată la palierele diverse ale gândirii, persuasiune, fervoare și dicțiune, care fascinau în scrieri, în discuții ocazionale sau organizate și deopotrivă în sălile de curs. Era profesorul care avea pasiunea valorii și adevărului, în numele cărora își punea la contribuție înzestrările de retor, pedagog și exeget, patetismul, care captivau în demonstrarea fiecărei afirmații, reprezentând pentru noi, generația anilor 60 ai secolului trecut, cum de altfel și mai înainte pentru generația cerchiștilor, în cuvintele lui Ștefan Aug. Doinaș, profilul unui „intelectual dornic de solul unor întemeieri critice, tribun pledând înflăcărat pentru adevăr și valoare, pentru valoarea adevărului, pentru singurul adevăr care este cel al valorii…”. Vitam impendere vero – acesta a fost principiul existențial al lui Liviu Rusu. (Vasile Voia)

* * *

Vasile Voia s-a născut la 20 octombrie 1938, în Slatina-Nera, județul Caraș-Severin. Este critic literar și eseist. A absolvit Facultatea de Filologie a Universității Babeș-Bolyai în 1963 și a obținut doctoratul în filologie în 1978.
A publicat volumele: Novalis, 1981; Proza românească în perioada dintre cele două războaie mondiale, antologie comentată, Ungaria, 1995; Tentația limitei și limita tentației. Glose la mitul faustic, 1997; Literatura comparată. Principii teoretice și studii aplicative, 1998; Aspecte ale comparatismului românesc, 2002; Invalizii zeului Apollo. Introducere în poezia modernă, Partea I: Novalis și Hölderlin, 2005; Comparatism și germanistică, 2008; Literatura comparată la turnanta ultimului secol. Anxietăți, paradigme, metode, 2016.
A tradus: Hans-Georg Gadamer, Heidegger și grecii. Addenda: Walter Biemel despre Heidegger, 1999.
Este prezent în volumele colective: Studii despre Coșbuc, 1966; Cercetări de literatură comparată, 1976; Le comparatisme roumain, 1982; Hugo Meltzl und die Anfänge der Komparatistik, Tübingen, 2005.

Liviu Rusu. Truth and Value

 

An editorial project dedicated to the Great Union Centennial

 

If there is such thing as a calling in life, it can only be to create, to leave something behind, to add something to the world, to renew it, to enrich it. (Liviu Rusu)

* * *

By affirming throughout his writing a conception and an attitude that are activist and dynamic, Liviu Rusu has made a significant contribution to the development of Romanian axiology. The clear expression and the methodological rigor have always been defining for his style. An idea meant, for Liviu Rusu, an ample and nuanced debate, at various levels of thought, it meant persuasion, fervor, diction, that were as fascinating in his writings as they were in unplanned or organized discussions and in his lecture halls. He was the professor that had a passion for value and for truth, on whose behalf he employed all his talent as a rhetorician, a pedagogue and an exegete, and his pathos which were so captivating in the way he demonstrated his affirmations. For us who belong to the ‘60s generation of the last century, as well as for the older generation of the “cerchiști” [belonging to the Sibiu Literary Circle], Liviu Rusu represents, in the words of Ștefan Aug. Doinaș, the portrait of “the intellectual longing for the firmness of critical grounding, a tribune pleading ardently for truth and value, for the value of truth, for the only truth that is to be found in value…”. Vitam impendere vero – this was Liviu Rusu’s existential principle. (Vasile Voia)