Loading...

Avram Iancu, făuritor de istorie națională

Avram Iancu, făuritor de istorie națională

Avram Iancu, făuritor de istorie națională

Colecții: Şcoala ardeleană de critică şi istorie literară

  • An apariție: 2022
  • ISBN 978-606-797-938-1
  • Format: 14,8x21
  • Pagini: 304

Preț: 60.00 Lei

Adaugă în coș:
       

Proiect editorial apărut la 150 de ani de la trecerea în eternitate a lui Avram Iancu sub egida: Academia Română, Institutul de Istorie „George Barițiu”, Centrul de Studii Transilvane, Fundația Transilvania Leaders, Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” din România și Asociația Școala Ardeleană de Editare și Promovare a Cărții

Ilustrația copertei și a siglei „Avram Iancu 150”: Teodor Bogoi

 

Ultima mea Voință!
Unicul dor al vieții mele este
să-mi văd Națiunea mea fericită, pentru care, după puteri, am și lucrat până acuma, durere fără mult succes, ba tocma acuma cu întristare văd că speranțele mele și jertfa adusă se prefac în nimica.

Nu știu câte zile mai pot avea. Un fel de presimțire îmi pare că mi-ar spune că viitorul este nesigur. Voiesc dară, și hotărât dispun, ca după moartea mea, toată averea mea mișcătoare și nemișcătoare să treacă în folosul Națiunei pentru ajutor la înființarea unei academii de Drepturi, tare crezând că luptătorii cu arma legii vor putea scoate drepturile Națiunei mele.

Testamentul lui Avram Iancu

Avram Iancu n-a dorit nimic pentru el, ci totul pentru Națiune, lucru pe care ar trebui să-l reînvățăm.
Numele lui Iancu simbolizează destinul implacabil al istoriei, dar și biruința asupra vremurilor grele. E destinul unui neam trădat, împilat, minţit, dar care stă cu fruntea sus în faţa viitorului, convins fiind că dreptatea nu piere niciodată. De aceea, Avram Iancu este motivul luminos prin care istoria noastră își depășește infirmitățile, intrând pe marea poartă a consacrării.
Destinul frânt și nefericit al acestui mare visător și vizionar a fost comparat nu de puține ori cu acela al lui Eminescu. Amândoi iluștri în zborul ideatic al gândirii lor, eliberată de orice sentiment meschin și limitat. În ciuda tinereții lor, au fost mari întemeietori, cu fascinante personalități, și fac parte din categoria Părinților Patriei.
 
Faptul că geniul înnăscut al tânărului jurist Avram Iancu a fost în măsură să organizeze și să dirijeze un sistem militar alcătuit după principiile strămoșilor noștri romani și că, dispunând de arme depășite și rudimentare, a reușit să țină piept, timp de doi ani, tuturor expedițiilor unor detașamente profesioniste, de linie, au făcut din gândirea lui socială un fel de Spartacus modern. În același timp, există în comportamentul lui Avram Iancu o linie morală de sorginte socratică, de o clarviziune aproape religioasă de a nu răspunde decât în fața propriei conştiințe și a da seama doar poporului care l-a învestit cu prerogativele de conducător. Refuzând orice încercare de ademenire, orice formă de distragere de la drumul lui imperturbabil, Iancu e un personaj de tragedie antică, inflexibil și impenitent, cu destin și moiră dinainte programate. Ca orice mare personaj antic, Iancu își urmărește destinul cu ochi arzând de himere și de pretenții umilitoare pentru împărat, care se vede mustrat de privirea sfredelitoare a moțului pentru faptul de a fi mințit un popor și a-i fi nesocotit jertfele și sacrificiile de vieți omenești.
MIRCEA POPA
 
Cuprins
 
În loc de Prefață. Între literatură și istorie. Cultul lui Avram Iancu
 
I. AVRAM IANCU – IPOSTAZELE UNUI EROU
Mihai Eminescu – „arheul libertății”
Lucian Blaga – „pasărea fără somn” (drama Avram Iancu)
Ioan Pop-Florantin despre Craiul Moților
La judecata Istoriei – poem dramatic versificat (Alexandru Ceușianu)
Răzbunătorul suferințelor moțești (Ovidiu Hulea)
Omul pe care nu-l poate doborî decât glonțul de argint (Mircea Tomuș)
Teofil Răchițeanu, Patimile după Iancu
Avram Iancu în conștiința populară
Personaj de scenariu de cinema în viziunea unui maghiar
 
II. AVRAM IANCU PE ARENA ISTORIEI
Casa lui Avram Iancu din Cluj sau provocările tinereții studențești
Iosif Sterca-Șuluțiu – cea dintâi evocare biografică
Moțul Al. Ciura despre moțul Avram Iancu
Gelu Neamțu – adevărata istorie a unui erou
Florian Dudaș despre Avram Iancu în tradiția românească
Vasile Fodor – tribunul și familia lui
Avram Iancu și Clujul sau tradiția pilduitoare: de la Horia la Iancu
Avram Iancu și Blajul
Silviu Dragomir, revoluția de la 1848 și conducătorul ei militar
Marile festivități din 1924. Elogiul întregii țări pentru faptele lui memorabile
 
III. ÎN LOC DE CONCLUZII
În conștiința posterității
 
Date despre autor