Loading...

Ștefan J. Fay sau cercul care se închide (Monografie)

Ștefan J. Fay sau cercul care se închide (Monografie)

Ștefan J. Fay sau cercul care se închide (Monografie)

Colecții: Şcoala ardeleană de critică şi istorie literară

Etichete:Autor(i):  • An apariție: 2019
  • ISBN 978-606-797-438-6
  • Format: 16x23cm
  • Pagini: 374
 Stoc 0 
       

Monografie la împlinirea a 100 de ani de la nașterea scriitorului

Imagine coperta I: Autobiografie, de Ștefan J. Fay, 1965

 

Scriitorul Ștefan J. Fay (1919-2009) a fost un prozator și genealogist, care a lăsat culturii române o operă narativă diversă, de la reportaje, povestiri, nuvele, până la romane, memorii și cronologii.
Monografia de faţă, prima consacrată acestui autor, apărută cu ocazia Centenarului nașterii sale, îi conturează personalitatea complexă, avatarurile biografice și diversitatea creaţiei originale.
Sunt prezentate aspecte inedite ale creaţiei lui Ștefan J. Fay, precum vocaţia sa poetică, epistolară sau cea de traducător. De asemenea, pentru prima oară este analizat Dosarul de Securitate al scriitorului, relevant mai ales pentru metodele de lucru folosite de acea instituţie.
Dincolo de prezentul volum, istoria literară mai rămâne datoare acestui scriitor cu o ediţie însumând toate eseurile, interviurile sau recenziile sale, risipite prin reviste, precum şi cu un volum cu cele peste 2.000 de scrisori nepublicate încă, aflate în arhiva familiei.
Viaţa acestui scriitor longeviv (a trăit 90 de ani) este ea însăși una de roman, căci a fost baron, apoi șomer, pictor de biserici, normator sau bibliotecar.
Prozatorul avea o ascendenţă paternă ilustră, de câteva secole, originară din Franţa. Dinspre mamă, el se trăgea dintr-o cunoscută familie nobiliară din Ardeal. Istoria familiei scriitorului este de-a dreptul fascinantă, cu baroni, prinţi și conţi, cu episcopi şi cavaleri cruciaţi, cu viteji cuirasieri și un Principe al Transilvaniei.
La 76 de ani, Ștefan J. Fay se mută la Paris şi apoi la Nisa, unde locuia fiul său și unde, din 2009, avea să-și doarmă somnul de veci, în ţărâna strămoșilor săi. Se închidea, în felul acesta, cercul deschis de înaintașii lui, în urmă cu nouă secole.

* * *

Cuprins

Cuvânt înainte

Omul aflat sub vremi

Iosif de Fay

Rădăcinile familiei de Fay

Rădăcinile familiei Kemény

Gabriela Kemény-Fay

Copilăria şi adolescenţa

Elev odinioară

Sculptor şi pictor

Voica Bogdan-Fay

Baron pentru doi ani. 1946-1948

Povestea pianului Erard

Avatarurile scrisului

Cercul care se închide

Urmaşii

Fata morgana – debutul absolut

Proza „Obsedantului deceniu”

Repetabila istorie

1. Răscoalele ţărăneşti din 1907

2. Florian Bogdan, eroul neştiut al Primului Război Mondial

3. Retrospectiva grevelor din 1933

4. „Tema transilvană”

Romanul frescă: Moartea baroanei

Povestirile răzleţe

Vocaţia poetică

Confesiunile paginilor memorialistice

Caietele unui fiu risipitor

Fără-mituri

Memoriile „Principelui nechemat”

Cronologia lui Ioan Kemény

„Apropiatul prieten de departe”.  Vocaţia epistolară

Epistolar/ Correspondance

De amicitia

Câteva personalităţi care i-au modelat viaţa scriitorului  

Mircea Vulcănescu

Monseniorul Vladimir Ghika

Mircea Eliade

Constantin Noica

Corneliu Baba

Ion Jalea

Vasile Rudeanu

Alte personalităţi apreciate

Ştefan J. Fay în arhiva Securităţii

Opera

Referinţe critice

Anexe

Indice de nume