Loading...

Ștefan Aug. Doinaș. „Tiparele eterne” și poetica orizontalității

Ștefan Aug. Doinaș. „Tiparele eterne” și poetica orizontalității

Ștefan Aug. Doinaș. „Tiparele eterne” și poetica orizontalității

Colecții: Şcoala ardeleană de critică şi istorie literară

  • An apariție: 2018
  • ISBN 978-606-797-248-1
  • Format: 14,5x20,5cm
  • Pagini: 402

Preț: 45.00 Lei

Adaugă în coș:
       

Modelul logic care structurează lucrarea domnu­lui Vulturescu este unul deductiv. Autorul enunţă, aşa cum se întâmplă în Poetica lui Ştefan Augustin Doinaş, elemente de ordin general, pe care le segmentează ulterior în capitole şi subcapitole, ajungând până la detaliile şi nuanţele cele mai semnificative. Plusul în această ordine academic riguroasă e generat de noutatea unor idei şi perspective. Astfel, autorul identifică la Doinaş o „poetică a orizontalității”, generată de doi topoi: „câmpia” şi „marea”. Şi aceste două elemente sunt privite complementar. Ca în principiul vaselor comunicante, psihismul câmpiei îşi găsește adevărata corespondenţă în reflexivitatea apei, a mării. (Andrei Bodiu)

* * *

În data de 23 aprilie 2010, la Universitatea de Nord din Baia Mare, George Vulturescu susţinea teza de doctorat intitulată Poezia lui Ştefan Augustin Doinaş. „Tiparele eterne” şi poetica orizontalităţii. După o aşteptare îndelungată, în care studiul monografic iniţial a suferit mai multe modificări, vede lumina tiparului ampla secţiune consacrată liricii, urmând ca proza, teatrul şi eseistica scriitorului să fie abordate într-un volum separat.
Investigaţia se remarcă prin aspiraţia la exhaustivitate, dar şi prin ineditul punctelor de vedere avansate. Bun cunoscător al poeziei contempo­rane, George Vulturescu se dovedeşte un cititor atent, care ştie să identifice faţetele mai puţin cunoscute ale creaţiei autorului Alfabetului poetic. (Gheorghe Glodeanu)

* * *

O importanţă deosebită are „poetica orizontalităţii”, în care „punem pentru prima dată în relaţie motivul câmpiei şi cel al mării ca o consubstanţialitate predominantă sub semnul orizontalităţii”. Şi continuă doctorandul: „Câmpia arădeană («cosmicitatea e un dar al copilăriei prime» zice Bachelard) i-a sugerat toposul unui spaţiu-centru în care îşi au originea centrul, spirala”. Şi în continuare: „Încă din spaţiul câmpiei – prin motivul izvoarelor, al râului – se deschide al doilea nivel de orizontalitate la Doinaş: apa-marea. Fascinat de chipul din undă (râu, fântână, lacuri), el va fi întregit de transsubstanţierea acvatică. Dualitatea pământ-apă este unică în poezia românească, în versuri precum «pământul în văpăi şi marea-n spumă/ ca nişte miri ce-mpart acelaşi pat» (De profundis)”. Exegetul, poetul, fiul neasemuitului fântânar poate trăi, precum puţini, înţelegerea dualităţii pământ-apă în literatura noastră. (Cornel Ungureanu)

* * *

George Vulturescu s‑a născut la 1 martie 1951 (numele la naștere: Pop Silaghi Gheorghe) în cătunul Tireac, sat Tătărești, jud. Satu Mare. A absolvit Facultatea de Filologie a Universității Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca. Membru al Uniunii Scriitorilor din România – filiala Cluj‑Napoca și al PEN‑Clubului Român. Fondator și redactor‑șef al revistei Poesis din Satu Mare (din 1990 și până în prezent), inițiator al Festivalului „Zilele culturale – Frontiera Poesis”, Satu Mare (XXVI de ediții]. Doctorat în literatură contemporană (2010). A lucrat la instituții de cultură din Satu Mare. Ordinul Meritul Cultural, categoria A, literatură, în grad de Ofițer.
Volume publicate:
Poezie: Frontiera dintre cuvinte (1988); Poeme din Ev‑Mediul odăii (1991); Orașul de sub varul pereților (1994); Tratat despre Ochiul Orb (1996); Gheara literei (1998); Scrisul agonic ‑ antologie (1999); Nord și dincolo de Nord (2001); Stânci nupțiale (2003); Monograme pe Pietrele Nordului (2005); Alte poeme din Nord (2007); Orb, prin Nord ‑ antologie (2009); Aur și iederă (2011); Nordul. O gnoză a pietrei ‑ antologie (2011); Grota și literele (2013); Negură și caligrafie (2014); Cartea de la Satu Mare ‑ antologie (2016); Sigiliul Nordului (2016).
Critică literară: Saeculum. Metafizică și polemică ‑ eseu (1995); Cultură și literatură în ținuturile Sătmarului. Dicționar: 1700‑2000 (2000); Cronicar pe Frontiera Poesis (2007); Cronicar pe Frontiera Poesis, II (2012); Mihai Eminescu și scriitorii sătmăreni (Documente de istorie literară, studii critice); coord. ediție, 2014; „Complexul Ghilgameș” ‑ Eseu despre motivul prafului în opera lui M. Eminescu (2015); Orbul din „Poemele luminii”, Eseuri, 2017.
Interviuri: Poesis. Conturul secret al literei (2009).
Ediții bilingve: Augenlieder, gedichte (trad. de Christian W. Schenk și Simone Reicherts‑Schenk), Dionisos, Kastellaun, Germania (1996); Traite sur l'Oeil Aveugle (trad. de Sabrina Russo), Libra/Humanitas, Montreal (2004); The North and beyond the North ‑ trad. de Olimpia Iacob, Libra (2006); Do severe I dalșe od severa (trad. de Adam Puslojić), Belgrad (2007); Versek (trad. de Balázs Boróka), AB‑ART/Dellart, Bratislava ‑ Limes (2010); Other Poems from the North (trad. de Adam J. Sorkin și Olimpia Iacob), Fundația Culturală Poezia, Iași (2011); Gold and Ivy (trad. de Adam J. Sorkin și Olimpia Iacob), Eikon (2014); Ziemelu Aklais (trad. în lb. letonă de Leons Briedis), Omnia Mea, Riga, Letonia, 2014; Les pierres du Nord (Pietrele Nordului), trad. de Jean Poncet, Collection la marque d'eau, Jacques Andre Editeur, Franța (2018).