Loading...

Colonia Pictorilor / The Painters' Colony. 1896-2017

-25%
Colonia Pictorilor / The Painters\' Colony. 1896-2017

Colonia Pictorilor / The Painters' Colony. 1896-2017

Colecții: Şcoala ardeleană de artă

  • An apariție: 2017
  • ISBN 978-606-797-162-0
  • Format: 25x23,5cm
  • Pagini: 156
 Stoc 0 
       

Coordonatori proiect: Laura Teodora Ghinea, Ștefan Paskucz
Texte și analize critice: Răzvan Theodorescu, Laura Teodora Ghinea, Ștefan Paskucz, Klara Guseth
Traducere: Delia Drăgulescu
Fotografii: Magyar Nemzeti Galéria, Arhivele Naţionale Maramureș, Leș Paul, Iolanda Gherghel, Laura Teodora Ghinea, Mirona Pintean, Ștefan Paskucz

 

Carte-album editată împreună cu Editura Eikon

 

În marginea de miazănoapte a ţării, în Maramureșul legendar al altarelor vechi de lemn, al haiducilor și al cnejilor „de vale”, într-o parte de Românie unde stau alături și în armonie neamuri de limbi și credinţe diferite, există de mai bine de un veac instituţia de răsunet naţional și internaţional numită „colonia pictorilor”.
Căci faimoasa „Școală de la Baia Mare”, care a adunat alături, de la 1896 încoace – de la peisagiști și portretiști precum Ferenczi Károly sau Thorma János – artiști de facturi diferite, uniţi printr-un „spiritus loci” (în istoria artelor noastre moderne, numai Balcicul poate fi apropiat de tipul băimărean), a creat această „colonie” unde artiștii lucrau și creau împreună într-o fraternitate pe care avea să o aibă mai târziu Bauhaus-ul.
Astăzi, un proiect de reabilitare a coloniei de la marginea orașului gândit matur, cu studiouri de creaţie, galerie de artă și reședinţe pentru artiști, stă pe cale să se înfăptu­iască.
Albumul de faţă punctează în imagini și texte parcursul acestui sit memorabil, monument istoric de interes naţional. Lucrarea urmează publicaţiei lansate în urmă cu un an, „120 de ani – Centrul artistic Baia Mare”, un vast material vizual cu lucrările de artă create de artiști băimăreni prezenţi azi în colecţii publice și private.
Felicit echipa care a lucrat la conceptul de arhitectură și ex­ecuţie, după cum felicit administraţia publică locală pentru curajul și responsabilitatea de a investi în cultură și în promovarea identităţii culturale băimărene. Felicit pe doamna Laura Teodora Ghinea, artist vizual, președintele Filialei Baia Mare a UAP, care împreună cu domnul arhitect Ioan Ștefan Paskucz au dat conţinut și formă unui gând nobil.
Acestea sunt proiectele culturale de care România intelectuală are nevoie astăzi, care se pot realiza acolo unde suflul benefic al solidarităţii interetnice dă viaţă unui loc care este, în fond, „o patrie a artiștilor”. (Academician, Răzvan Theodorescu)

 

Colonia Pictorilor / The Painters' Colony. 1896-2017

 

Project coordinators: Laura Teodora Ghinea, Ștefan Paskucz
Texts and critical analysis: Răzvan Theodorescu, Laura Teodora Ghinea, Ștefan Paskucz, Klara Guseth
Translation: Delia Drăgulescu
Photography: Magyar Nemzeti Galéria, Arhivele Naţionale Maramureș, Leș Paul, Iolanda Gherghel, Laura Teodora Ghinea, Mirona Pintean, Ștefan Paskucz

 

Book jointly published with Eikon Publishing.

 

At the country’s northern boundary, in the legendary Maramureş region with old wooden altars, haiduks and “valley” princes, in a part of Romania where people of different languages and faiths have lived together in harmony, for more than a century there has been an institution of national and international fame simply called “the painters’ colony”.
From 1896 onwards the famous “Baia Mare School” has gathered together different artists, from landscape and portrait painters like Ferenczi Karoly or Thorma János, artists united by a “spiritus loci”. In the history of our modern art only Balchik may be considered similar to the Baia Mare experience. The School has created this “colony” where artists worked and created together in a brotherly atmosphere that would later be characteristic to the Bauhaus movement.
Today a rehabilitation project of the colony located on the outskirts of town is about to materialize, designed in a re­sponsible way, with creation studios, an art gallery and art­ist residences.
This album depicts in images and texts the journey of this memorable historical monument of national interest. It comes one year after the album “120 Years. The Artistic Centre from Baia Mare”, an ample visual material displaying the artworks created by the Baia Mare artists and included today in public and private collections.
I congratulate the team that created the architectural concept and executed it, as well as the local public administration for its courage and responsibility of investing in culture and promoting the Baia Mare cultural identity. I congratulate Ms. Laura Teodora Ghinea, visual artist, president of the Baia Mare Branch of the Union of Artists, who, together with Mr. Ioan Ştefan Paskucz, architect, took a noble thought and gave it shape and substance.
These are the cultural projects that intellectual Romania needs today, that can be realized there where the valuable spirit of interethnic solidarity gives life to a place that is actually “a homeland of artists”. (Răzvan Theodorescu, Member of the Romanian Academy)