Loading...

Anuala artelor. Centrul artistic Baia Mare (2019)

Anuala artelor. Centrul artistic Baia Mare (2019)

Anuala artelor. Centrul artistic Baia Mare (2019)

Colecții: Şcoala ardeleană de artă

  • An apariție: 2019
  • ISBN 978-606-797-413-3
  • Format: 20,8x24cm
  • Pagini: 180
 Stoc 0 
       

Coordonator proiect: Laura Teodora Ghinea
Coordonatori publicație: Laura Teodora Ghinea, Adrian Chira
Carte-album editată împreună cu Editura Eikon

 

Anuala Artelor începe la Baia Mare în Colonia Pictorilor, ca proiect multianual, în 1990, ca o continuare a Salonului Artelor inițiat de Uniunea Artiștilor Plastici din România în anii ‘50. Expoziția reprezintă „o recoltă” de final de an din creația artiștilor băimăreni, ilustrând așadar cea mai frumoasă și vastă parte a cercetării din atelier din ultimul an calendaristic.
Evenimentul reprezintă totodată și un proiect editorial, prin realizarea catalogului-album de artă ce însumează atât oglinda activității artistice băimărene, cât și un document în timp, singurul, de altfel, care păstrează firul roșu al tuturor participărilor la expoziții de grup, colective sau personale, la tabere de creație, la colocvii, workshop-uri, publicații, activități de management cultural ale artiștilor băimăreni prezenți pe simeze. Dinamica Anualei Artelor este dată atât de diversitatea la care ne referim în ceea ce privește expresiile plastice prezente, cât și de invitații care apar în expoziție și în catalog, și cărora le sunt dedicate primele pagini. Fiecare ediție a albumului este dedicată unui subiect, unui eveniment major ce s-a petrecut în ultimul an.
Proiectul editorial este realizat, începând cu anul 2011, în parteneriat cu Editurile Eikon și Școala Ardeleană, cărora le mulțumim infinit pentru sprijin. (Laura Teodora Ghinea)

The Annual of Arts. Artistic Center Baia Mare (2019)

 

Project coordinator: Laura Teodora Ghinea
Publication coordinators: Laura Teodora Ghinea, Adrian Chira
Book jointly published with Eikon Publishing.

 

The Annual of Arts began in Baia Mare in the Painters’ Colony, as a multiannual project, in 1990, as a continnuation of the Salon of Arts iniitiated by the Visual Artists’ Union of Romania in the fifties. The exhibition represents an end-of-year „harvest” of Baia Mare artists’ creation, therefore illustrating the most beautiful and vast part of workshop research from the latter calendar year.
The event likewise represents an editorial project, by the output of the art catalogue-album that aggregates both the mirror of artistic activity in Baia Mare and the only actual document in time that keeps the thread of all the participations in group, collective or personal exhibitions, art camps, symposiums, workshops, publications, cultural management activities of Baia Mare artists present in the galleries. The Annual’s dynamic is given by both the diversity at which we keep referring in regard to present visual expressions and the guests that appear in the exhibition and catalogue, to whom the first pages are dedicated. Every edition of the album is dedicated to a subject matter or a major event that took place in the last year.
Beginning in 2011 the editorial project is realized in partnership with the Eikon and Transylvanian School publishing houses, to which we give infinite thanks for their support. (Laura Teodora Ghinea)