Loading...

Triburile. O patologie a politicii româneşti de la Revoluţie la Generaţia Facebook

Triburile. O patologie a politicii româneşti de la Revoluţie la Generaţia Facebook

Triburile. O patologie a politicii româneşti de la Revoluţie la Generaţia Facebook

Colecții: Școala ardeleană de sociologie

  • An apariție: 2015
  • ISBN 978-606-92593-0-6
  • Format: 15,5x24cm
  • Pagini: 324

Preț: 33.71 Lei
Prețul de vânzare: 30.34 Lei
Reducere   10%

Adaugă în coș:
       

Volum distins cu Trofeul pentru cea mai râvnită carte a Târgului Gaudeamus Cluj-Napoca (22-26 aprilie 2015)

 

Jocul democratic de azi este respins pentru că a fost blocat de către partidele politice, monopolizat de instrumente media şi de actori economici care vor rămânerea în logica socială şi economică a devenirii sistemului social şi politic clasic. Cetăţenii sunt apatici, pesimişti, blocaţi în neîncredere şi înstrăinare, iar din această stare nu-i putea scoate decât o logică a seducţiei cu care funcţionează reţelele de socializare şi mass-media. Reţelele de socializare permit fabricarea unor noi identităţi şi naşterea unor grupuri neconstrângătoare, deoarece poţi să-ţi alegi prietenii, îi poţi decupla oricând, te poţi baza pe sentimentele lor afişate prin emoticoane sau alte simboluri de stare. Cetăţeanul are nevoie de un refugiu într-o „curajoasă lume nouă”, cum ar spune Huxley.
Nu este o criză politică, deoarece o criză politică se sfârşeşte mai uşor, odată cu alegeri noi, cu oameni sau idei noi. Este o criză de sistem, creată de nevoia de a refonda sistemul politic după alte exigenţe: transparenţă prin mediatizare continuă, fragmentare şi respect al eterogenităţii şi diversităţii.
Politica ar trebui să înveţe o gestionare a sistemului social fără dominare şi fără a crea alienare sau izolare pentru cei care se simt nereprezentaţi.
Flashmob-ul şi streetbooming-ul creează în junglele oraşelor noi moduri de a fi împreună.

* * *

Sumar: Triburile politice ● Politica mutantă, antreprenoriatul politic şi partidul franciză ● Neotribalismul politic ● Criza politică ● Ritualuri politice ● Moartea propagandei ● Autismul politic ● Generaţia Facebook şi politica subterană ● Războiul economiei cu politica ● Miopia politică ● Sfârşitul utopiei politice ● Maladiile stângii ● Sectarismul politic ● Politica inutilă ● Politica fără mesaj ● Dulcea alunecare spre sclavie ● Dictatura emoţiilor ● Despre femei în politică ● Complexul lui Oedip ● Baia de mulţime ● Spălătoria politică ● Ieşirea din tăcere ● Colonizare mentală, dominaţie şi clientelism ● Deşertul politic ● Sindromul Pinocchio ● Politica fără inimă ● Politically incorrect ● Spaţiul emoţional al politicii ● Moartea propagandei ● Politica ucide speranţa ● Patologia excesului ● Politica indiferenţei ● Fără utopie şi fără speranţă ● Energia visului în politică ● Ideologii lovite cu toporul ● Societatea invadată de politică ● Era corciturilor ideologice ● Imposibila întoarcere la ideologie ● Politica paralizată de frică ● Politica psihedelică ● Sublimele neputinţe ale preşedintelui ● Facebookistan

* * *

Vasile Sebastian Dâncu (25.11.1961, Năsăud, jud. Bistriţa-Năsăud) este sociolog, prof. univ. dr. la Universitatea din București. A fost viceprim-ministru, Ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în Guvernul României (17 noiembrie 2015 – 4 ianuarie 2017); fondator al Institutului Român pentru Evaluare şi Strategie – IRES, Institut pe care l-a condus în calitate de Preşedinte în perioada 2009-2015; senator PSD Cluj, Parlamentul României, membru al Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă (2004-2008); observator și deputat în Parlamentul European, membru al Comisiei pentru dezvoltare regională (2005-2007) și Ministru al Informaţiilor Publice în Guvernul României (2000-2003). A publicat volumele: „Audienţa radio în România”, 1998; „Societatea civilă şi administraţia locală”, 1999; „Comunicarea simbolică. Arhitectura discursului publicitar”, eseu sociologic, 1999; „Comunicarea în managementul instituţional”, 1999; „Ţara telespectatorilor fericiţi. Contraideologii”, eseuri, 2000; „Politica inutilă”, eseuri, 2007; „Comunicarea simbolică. Arhitectura discursului publicitar”, reeditare, eseu sociologic, 2009; „Ţara telespectatorilor fericiţi. Contraideologii”, reeditare, eseuri, 2010; „Patrie de unică folosinţă. Eseuri de critică sociologică”, 2010; „Mitologii, fantasme şi idolatrie (meditaţii şi flashmob-uri)”, eseuri, 2011; „Poveştile, viaţa şi moartea (50 de texte pentru 50 de ani)”, eseuri, 2013; „O Românie interioară”, eseuri, 2013; „Triburile. O patologie a politicii româneşti de la Revoluţie la Generaţia Facebook”, eseuri, 2015. Este coautor al volumelor „Cartea blogurilor politice”, 2010; „Protecting Minorities in the Future Europe – Between Political Interest and International Law”, 2002; „Sociologie”, 1996; „Methodology for Developing a Local Policy for Poverty Alleviation”, International Training Center ONU, 1999 și a tradus volumul Claude Javeau – „Conversaţie Durkheim-Weber asupra libertăţii şi determinismului. Un dialog Filosofic”, 1993. A colaborat la periodicele: „Studia”, „Transilvania Review”, „Tribuna”, „Dilema Veche”, „22”, „Cultura”, „Steaua” etc. În 2012 a fondat săptămânalul regional Transilvania Reporter, iar în 2013 revista de cultură și gândire strategică SINTEZA. Din anul 2014, este membru al Uniunii Scriitorilor din România. A primit următoarele premii și distincții: Profesor Honoris Causa al Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (2015); Crucea de Merit în rang de cavaler al Ordinului de Merit al Republicii Federale Germania din partea Preşedintelui Republicii Federale Germania, Joachim Gauck (2015); Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne (2014); Insigna de Aur – cea mai înaltă distincție a Forumului Democrat al Germanilor din România (2005); Ordinul Steaua României în grad de Cavaler acordat de Președinția României (2002).

Tribes. A pathology of Romanian politics from the Revolution to the Facebook generation

 

This volume was awarded the Trophy for the most coveted book of the Cluj-Napoca Gaudeamus Book Fair (April 22nd-26th, 2015)

 

The game of today’s democracy is rejected because it was blocked by the political parties, monopolized by mediatic instruments and economic actors that desire to remain in the social and economic development logic of the classic social and political systems. Citizens are apathetic, pessimistic, stuck in mistrust and alienation, and only a logic of seduction by which social networks and mass media operate could have pulled them out of that state of mind. Social media allow the factoring of new identities and the birth of unbinding groups, because you can choose your friends, you can disengage anytime, you can count on their feelings as displayed by emoticons or other status symbols. The citizen needs a refuge into a “brave new world”, as Huxley would say.
It is not a political crisis, because a political crisis ends easier, with new elections, new people or ideas. It is a system crisis, created by the need to reestablish the political system on other requirements: transparency through continual mediatization, fragmentation and respect for heterogeneity and diversity.
Politics should learn to manage the social system without domination and without creating alienation or isolation for those that feel unrepresented.
Flashmobs and streetbooming create in the new cities’ urban jungle new ways of being together.

* * *

Table of contents: Political tribes ● Mutant politics, political entrepreneurship and the franchise party ● Political neotribalism ● The political crisis ● Political rituals ● The death of propaganda ● The political autism ● The Facebook generation and underground politics ● The war between economy and politics ● Political myopia ● The end of political utopia ● The maladies of the Left ● Political sectarism ● Useless politics ● Politics with no message ● The sweet slipping towards slavery ● The dictatorship of emotions ● On women in politics ● The Oedip complex ● The crowd bath ● Political laundry service ● Coming out of silence ● Mental colonization, domination and clientelism ● The political wilderness ● The Pinocchio syndrome ● Heartless politics ● Politically incorrect ● The emotional space of politics ● Politics kills hope ● The pathology of excess ● Politics of indifference ● No utopia and no hope ● The energy of dreams in politics ● Axed ideologies ● Society invaded by politics ● The age of ideological mongrels ● The impossible return to ideology ● Politics paralyzed by fear ● Psychedelic politics ● The President’s sublime impotencies ● Facebookistan