Loading...

Viaţa mea şi vremurile în care am trăit-o. Autobiografie şi Schiţe din viaţa universitară

Viaţa mea şi vremurile în care am trăit-o. Autobiografie şi Schiţe din viaţa universitară

Viaţa mea şi vremurile în care am trăit-o. Autobiografie şi Schiţe din viaţa universitară

Colecții: Școala ardeleană de proză

  • An apariție: 2020
  • ISBN 978-606-797-489-8
  • Format: 16x23cm
  • Pagini: 366

Preț: 50.00 Lei
Prețul de vânzare: 45.00 Lei
Reducere   10%

Adaugă în coș:
       

Imagine coperta I: Aurel Ciupe, Porumbiște la Stana, ulei pe pânză, nedatat

Volum îngrijit de Elena‑Mihaela Fodor, Gabriela‑Aura Fodor și Georgiana Fodor

Gheorghe Boboș a fost una dintre personalităţile de mare anvergură ale dreptului românesc: teoretician, cu vaste perspective culturale, al statului și al dreptului, figură luminoasă de profesor universitar pentru multe generaţii de studenţi care îi păstrează memoria și stâlp solid al osaturii instituţionale a facultăţilor clujene de drept. Știa să dea eleganţă ritualurilor sociale pe care le oficia și conducea. Avea prezenţă și prestanţă deplină atât în contextele formale, cât și în cele informale, cu o constanţă a caracterului pe care mulţi alţii, prea flexibili și temători, nu o pot atinge niciodată. Avea umorul superior al oamenilor care nu se pierd cu firea în niciuna dintre situaţiile vieţii, fie complexe, fie complicate. Proiectul său a fost de a conferi valoare dreptului, dar a știut totodată și mereu să facă dreptate valorilor și persoanelor. A fost, cu siguranţă, printre reprezentanţii dreptului românesc, un aristocrat.
Cartea de faţă este mărturia autentică a unei vieţi și a vremurilor și faptelor cu care s-a intersectat. (Aurel Codoban)

* * *

În paginile acestei cărți cititorul este invitat să descopere nu doar momente din viața autorului, ci și frânturi de trecut a căror rezonanță poate atinge cititori din orice generație. Reflecțiile sale asupra perioadelor istorice, asupra locurilor, oamenilor și obiceiurilor izvorăsc dintr-o conștiință ce pendulează domol între vârsta trăirilor și vârsta evocărilor. Înzestrat cu un mare talent de povestitor și sprijinit de o memorie extraordinară, Gheorghe Boboș relatează și comentează situațiile sau scenele societale într-un mod viu, sincer, înduioșător, fără a lăsa deoparte umorul pentru care era atât de îndrăgit. Multe dintre întâmplările descrise în volum vor putea fi recunoscute de cei ce s-au aflat în preajma profesorului și care odinioară savurau spumoasele sale incursiuni în trecut. Există însă și trăiri mărturisite pentru prima dată, pornite din conștiința încheierii parcursului vieții. Într-o construcție circulară, existența autorului începe și se sfârșește cu gândul la Stana, localitate de care a rămas atașat mereu cu întreaga sa ființă – „Stana noastră”, cum o numește Onisifor Ghibu cu atâta căldură în memoriile sale, evocate aici în semn de pios omagiu. La umbra stejarilor de la Stana, care l-au adăpostit încă din tinerețe, profesorul Boboș și-a așternut pe hârtie amintirile.
Schițele ce se regăsesc în a doua parte a volumului au fost descoperite de fiica autorului abia după trecerea acestuia și a soției sale în eternitate. Mare pasionat de literatură, el nu și-a mărturisit niciodată propria pornire creatoare, din al cărei imbold au luat naștere aceste rânduri. De la simple însemnări la scurte povestiri schițate parcă pentru propriul suflet, aceste pagini de manuscris desăvârșesc portretul personalității profesorului Gheorghe Boboș. Gravitând mereu în jurul vieții universitare, ele se armonizează cu relatarea autobiografică într-un tot care reflectă imaginea lumii cernute și recompuse de mintea autorului. (Elena-Mihaela Fodor, Gabriela-Aura Fodor, Georgiana Fodor)

* * *

GHEORGHE BOBOȘ a fost profesor la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și decan al acesteia în perioada 1981-1989, membru în Consiliul de conducere al Ministerului Justiției, în Consiliul general al Institutului Român pentru Drepturile Omului (IRDO), membru de onoare al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române. A susținut în principal cursuri de „Teoria generală a statului și dreptului” și „Istoria statului și dreptului”, în aceste domenii situându-se și principalele sale publicații științifice în calitate de autor sau coautor. Cele mai cunoscute sunt volumele Teoria generală a statului și dreptului (1971, 1984, 2002, 2008), Istoria generală a statului și dreptului (1971), Teoria generală a dreptului (1994, 1999), Răspundere, responsabilitate și constrângere în domeniul dreptului (1996). Pentru volumul Statul și dreptul în civilizația și cultura universală (2006) a fost premiat de Uniunea Juriștilor din România. A fost fondator și primul decan (1991-2010) al Facultății de Drept a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca. Gheorghe Boboș a rămas în amintirea celor care l-au cunoscut ca un intelectual cu spirit pătrunzător, cu un suflet generos și apropiat de oameni și, nu în ultimul rând, ca un talentat povestitor.

 

Vin râmele (nuvele)
Vin râmele (nuvele)
Răstoaca
Răstoaca
La umbră de stele (sau jurnal pisicesc)
La umbră de stele (sau jurnal pisicesc)
Din învățăturile unui absolvent al școlii vieții
Din învățăturile unui absolvent al școlii vieții
eBook
Pe drumuri de sticlă (eBook)
Pe drumuri de sticlă (eBook)
eBook
A fost odată în Carpatia. Vol. 1: Frați de suflet (eBook)
A fost odată în Carpatia. Vol. 1: Frați de suflet (eBook)
Suflete oarbe
Suflete oarbe
Ca o trompetă, felia de pâine ardelenească
Ca o trompetă, felia de pâine ardelenească